Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v. Upravené značky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v. Upravené značky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v."— Transkript prezentace:

1 A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

2 Upravené značky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

3 P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

4 A13 Zvířata Na značce může být použit i jiný určený symbol zvířete. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

5 A14 Zvěř Na značce může být použit i jiný určený symbol volně žijícího živočicha. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

6 B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů POZOR – nově platí pro všechny NA N1, N2, N3 tedy i do 3,5 t Může být doplněna hmotnost, platí pro NA překračující hodnotu A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

7 B15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez Počítá se okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

8 B22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobily Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič vozidla N2, N3 užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu, není-li to nutné k objíždění. POZOR – již není možnost předjíždění jednostopých motocyklů. Tato možnost je stále u DZ A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

9 B27 Povinnost zastavit vozidlo Místo nápisu KONTROLA může být nápis POLICIE A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

10 B32 Jiný zákaz „ PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku. „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

11 C1 Kruhový objezd Vjezd nemusí být vždy považován za vedlejší komunikaci Nemusí již být nad ní nebo A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

12 C15 Zimní výbava BEZ OHLEDU NA AKTUÁLNÍ POČASÍ Pokud není dodatkovou tabulkou vyznačena platnost, PLATÍ NOVĚ CELÝ ROK! A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

13 IZ 1 Dálnice ZMĚNA Vždy ZPOPLATNĚNO, pokud není tabulka nebo Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

14 ZMĚNA Vždy NEZPOPLATNĚNO, pokud není tabulka IZ 2 Silnice pro motorová vozidla nebo Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

15 ZMĚNA Značka označuje dopravní okruh pro objíždění obce nebo její části. Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 IP 1 Okruh A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

16 IP 18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla Nově jej musí použít vozidla s rychlostí nižší než 80 km/h, dříve 60 km/h. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

17 ZMĚNA Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 IP 28a Zpoplatnění provozu A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

18 ZMĚNA Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 IP 28b Nejvyšší dovolené rychlosti A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

19 ZMĚNA Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

20 ZMĚNA Staré symboly DZ platí do 31.12.2025 V11b Zastávka tramvaje A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

21 V10a-g Parkoviště Vozidlo NESMÍ svým rozměrem ani nákladem přesahovat do vozovky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

22 Nové značky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

23 A12a Chodci -místo, úsek se zvýšeným výskytem chodců -přecházení chodců přes komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení -Místo pro přecházení – řidič nesmí chodce ohrozit A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

24 A34 Nábřeží Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

25 IZ 7 Emisní zóna Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

26 IP 23c Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu Značka označuje místo sjezdu zejména autobusů z tramvajového pásu Ostatní mu to musí umožnit zpomalením nebo zastavením A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

27 IP 32 Bezpečný odstup Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

28 E 14 Tranzit Omezuje platnost značky na nákladní automobily, pro něž není nutné užití úseku pro nakládku, vykládku, údržbu, sídlo, provozovnu, bydliště dopravce nebo řidiče. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

29 E 15 Kategorie tunelu Tabulka informuje o kategorii tunelu dle ADR Použití písmen B – E (písmeno A se nepoužívá) A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

30 IJ18 Návěst před odpočívkou E 16 Vzdálenost k příští čerpací stanici Název odpočívky a její služby Vzdálenost k další čerpací stanici A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

31 E 17 Nedostatečný průjezdní profil vozovky Značka zobrazuje nedostatečný průjezdní profil A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

32 Další symboly svislých značek – kulturní a turistické A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

33 Další symboly svislých značek – kulturní a turistické A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

34 Další symboly svislých značek – kulturní a turistické A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

35 Další symboly svislých značek – kulturní a turistické A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

36 Další symboly svislých značek – vozidel a chodců A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

37 Další symboly svislých značek – vozidel a chodců A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

38 Další symboly svislých značek – vozidel a chodců A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

39 Další symboly svislých značek – vozidel a chodců A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

40 Další symboly svislých značek – jiné cíle A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

41 Další symboly svislých značek – jiné cíle A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

42 Další symboly svislých značek – ostatní symboly A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

43 Z11h Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta Použití pro zdůraznění podélné čáry souvislé A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

44 Pokyny policisty Zpomalit jízdu Zrychlit jízdu A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v

45 Platnost zákazu, omezení nebo příkazu Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel. A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v


Stáhnout ppt "A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v. Upravené značky A U T O Š K O L A P R O F I H a v í ř o v."

Podobné prezentace


Reklamy Google