Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení motorových vozidel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení motorových vozidel"— Transkript prezentace:

1 Řízení motorových vozidel
Platnost zákona a základní pojmy Zákon č.361/2000 Sb.

2 §1 Předmět úpravy Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, Pravidla provozu na pozemních komunikacích, Řidičská oprávnění a řidičské průkazy, Vymezuje působnost a pravomoc a orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

3 §1 Předmět úpravy Zákon se vztahuje na provoz na všech pozem. komunikacích, tedy na: Dálnicích Silnicích pro motorová vozidla Silnicích místních komunikacích a Účelových komunikacích

4 §1 Předmět úpravy Pozemní komunikace:
Je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci Dálnice a silnice pro motorová vozidla: Jsou poz.kom. určené pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními mot.voz. Silnice: Je veřejná přístupná pozem.komu. určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci.

5 §1 Předmět úpravy Místní komunikace:
Je veřejná přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Účelová komunikace: Slouží ke spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, ke spojení těchto nemovitostí a jinými pozem.kom. nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

6 §1 Předmět úpravy ZÁKON SE VZTAHUJE NA PROVOZ NA ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH, ALE I NA NEVEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH! Tam kde se silniční zákon nedodržuje, to může vypadat takto:

7

8

9

10

11 §2 Vymezení základních pojmů
Účastník provozu na pozemních komunikacích Provozovatel vozidla Průvodce vedených nebo hnaných zvířat

12 Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

13 Vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,

14 Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

15 Motorové vozidlo…….. Nemotorové vozidlo ….. Jízdní souprava …..

16 Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,

17 Vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,

18 Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí. Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.

19 Dát přednost v jízdě Znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy!!!

20 Stát Znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. Zastavit Znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob a nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Zastavit vozidlo Znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

21 Dálnice…. Silnice pro motorová vozidla…. Jízdní pruh ….

22 Připojovací pruh… Průběžný pruh… Krajnice….

23 Tramvajový pás … Železniční přejezd ….. Obec ….

24 Přechod pro chodce ….. Přejezd pro cyklisty ….

25 Překážka provozu ….. Snížená viditelnost ….

26 Doklad totožnosti …. Zádržný bezpečnostní systém ….

27 KONEC


Stáhnout ppt "Řízení motorových vozidel"

Podobné prezentace


Reklamy Google