Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 UATT Martin Šrotýř. 2 ITS Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 UATT Martin Šrotýř. 2 ITS Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající."— Transkript prezentace:

1 1 UATT Martin Šrotýř

2 2 ITS Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů – zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort cestujících.

3 3 ITS Typická úloha ITS - sledování identity, polohy a stavu jednotlivých mobilních objektů –Vzhledem k pevnému bodu (infrastruktury) anebo –z jiného pohybujícího se objektu, Sledování je spojeno se vzájemným předáváním další relevantní informace –mezi mobilními objekty a infrastrukturou - řídicím centrem, –mezi jednotlivými mobilními subjekty ale i –mezi objekty infrastruktury - např. čidla a řídicí jednotky

4 4 Kooperativní systémy Kooperativní systémy dle druhu komunikace: Vozidlo – infrastruktura (V2I) o Plošné o Lokální Vozidlo – vozidlo (V2V) Vozidlo – jiný typ zařízení (V2X)

5 5 Kooperativní systémy Kooperativní systémy dle druhu komunikace: Vozidlo – infrastruktura (V2I) o Plošné o Lokální Vozidlo – vozidlo (V2V) Vozidlo – jiný typ zařízení (V2X)

6 6 Kooperativní systémy Kooperativní systémy dle druhu komunikace: Vozidlo – infrastruktura (V2I) o Plošné o Lokální Vozidlo – vozidlo (V2V) Vozidlo – jiný typ zařízení (V2X)

7 7 Telekomunikace a doprava Aplikace v dopravní telematice potřebují přenášet DATA Poskytování adekvátních TLK SLUŽEB na základě požadavků APLIKACÍ Požadavek aplikace na komunikaci Výběr vhodné tlk služby Vlastní komunikace

8 8 Telekomunikace a doprava Tlk službu a požadavky aplikací musíme umět POPSAT K popisu používáme PARAMETRY Porovnáváme POŽADAVKY telematické aplikace s PARAMETRY tlk služby Požadavky telematické aplikace Zpoždění Cena za přenos … Parametry tlk služby Zpoždění Cena za přenos …

9 9 Telekomunikace a doprava Lat/Lon Car2Infrastructure Car2Car Spolehlivost Dostupnost Integrita Kontinuita Přesnost Bezpečnost Parametry lokalizačního systému Parametry telekomunikačního systému Aplikační systémové parametry

10 10 Základní komunikační performační indikátory Popisují tlk službu a jsou kvantifikované Základní performační parametry tlk sítí: Dostupnost telekomunikačních služeb – v dané časové periodě a na dané úrovni pravděpodobnosti – viz dále, Zpoždění - časové zpoždění buňka/rámec/paket jsou dodány na dané pravděpodobnostní hladině. –zpoždění je ovlivněno zejména Rychlostí na rozhraní, Velikostí paketu/rámce, Zatížení uzlů v síti Ztráty paketů/rámců/buněk - % nedodaných paketů rámců/buněk na stanovené hladině pravděpodobnosti

11 11 Dostupnost komunikačních služeb Dostupnost komunikační služby – časový úsek po kterou je poskytována služby na dané hladině pravděpodobnosti. Aktivace služby – časový úsek potřebný na stuštění/modifikaci služby na dané hladině pravděpodobnosti., Mean Time to Restore (MTTR) - doba potřebná k obnovení služby na dané hladině pravděpodobnosti, Mean Time between Failure (MTBF) doba mezi dvěma poruchami na dané hladině pravděpodobnosti.

12 12 Aplikace systému Galileo v dopravě Zabezpečení pohybu dopravního prostředku na dopravní cestě zaručení přesnosti, spolehlivosti, dostupnosti, integrity, atd. v přesně definovaných místech dopravní cesty

13 13 Aplikace systému Galileo v dopravě Navigace dopravního prostředku na dopravní síti pokrytí signálem, doba odezvy při on-line navigaci, požadavky na přesné digitální mapové podklady, požadavky na rychlost zpracování informací jak v mobilní jednotce, tak i v centru zpracování

14 14 Monitorování a řízení údržby dopravních sítí jde zejména o přesnou pasportizaci dopravní infrastruktury, provázanost jednotlivých GIS systémů různých organizací zabývajících se údržbou, dosažení vysoké statické přesnosti určení polohy Monitorování pohybu osob a zboží na dopravní síti jde zejména o přenos a centrální zpracování velkého množství informací ze zdrojů s různou přesností Zpoplatnění dopravní infrastruktury dle jejího využití jde o spolehlivost, integritu, dobu odezvy, neboť systém GNSS je zde využit pro výpočet výše poplatků Aplikace systému Galileo v dopravě

15 15 Aplikace družicové navigace v silniční dopravě Navigační systémy - vedení vozidla na cíl (pasivní navigace - CD ROM, aktivní navigace - on-board, on-line) Bezpečnostní systémy - nouzové volání pomoci, sledování odcizených vozidel, výpočet optimální trasy záchranných jednotek, sledování tras nebezpečných nákladů, atd. Preference vozidel - aktivní preference vozidel MHD, preference vozidel záchranných a zásahových jednotek, atd. Elektronické platby mýtného - virtuální detektory kdekoli na trati, platba za ujetou vzdálenost, kontrola při vstupu do oblasti, atd. Automatické vedení vozidel - protisrážkové systémy, automatická reakce na překážku na vozovce Modelování dopravy - vozidla jsou vybavena družicovou navigací, pohybují se v kolonách a měří se tzv. travel time. Řízení flotily vozidel (fleet management)

16 16 Aplikace družicové navigace v letecké dopravě Let v koncových oblastech navigační prostředky pro přiblížení jsou: VOR, DME, NDB, kursový maják ILS LLZ, polohová návěstidla. Pro některá letiště jsou publikovány přílety s použitím GPS jako záložního pomocného systému. Monitorování pohybu letadel po zemi v připravovaných systémech pozemního sledování (např. A-SMGCS) se kromě primárního a sekundárního radaru počítá s využitím družicové navigace. Plánování a záchrana družicová navigace umožní rychlejší zjištění místa pomoci a rychlejší provedení samotné záchrany.

17 17 Aplikace družicové navigace v železniční dopravě Využití při řízení železničního provozu - jde o doplňkovou informaci umožňující předcházet krizovým situacím Využití při výlukách - provoz po jedné banalizované koleji - namísto obsazení jedné koleje vlakem, je tato kolej ve výluce Využití při kontrole dodržování GVD Využití při hospodaření s elektrickou energií Využití při zaměřování poruch na dopravní infrastruktuře Využití při plánování oběhu vozů/hnacích vozidel Využití u AVV - Automatické vedení vlaku

18 18 Aplikace družicové navigace v železniční dopravě Při práci v kolejišti - je signalizován přijíždějící vlak Při kontrole rychlosti vlaku Při zkrácení přibližovacího úseku u PZS - přejezdové zabezpečovací zařízení světelné Při navádění k místu neštěstí Při stavění vlakových cest - satelitním systémem můžeme varovat obsluhu před příjezdem vlaku a zabránit ji v postavení vlakové cesty, která by vjezd vlaku ohrožovala Při zamezení protisměrných jízd - včasná lokalizace polohy a její analýza dokáže s dostatečnou časovou rezervou nehodě zabránit Při zamezení střetů vlaků s pracovními vlaky a drobnými vozidly - včasná lokalizace polohy s následným zpracováním dokáže těmto typům nehod včas zabránit

19 19 Pilotní aplikace v praxi v ČR Experimentální přijímač GNSS (ČVUT FEL) Řízení a zabezpečení železniční dopravy na nekoridorových tratích s využitím družicové navigace (AŽD Praha) Informační systém pro přepravu nebezpečných věcí využívající systém GNSS (ČVUT FD) Optimalizace řízení silniční dopravy s využitím družicových systémů (Eltodo) Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů po ploše letiště pomocí GNSS (ČVUT FD)

20 20 Pilotní aplikace v praxi Testovací lokalita pro navádění trajektů do přístavu v Rostocku

21 21 Pilotní aplikace v praxi

22 22 Pilotní aplikace v praxi

23 23 Pilotní aplikace v praxi Projekt - Sledování objektů na ploše letiště (CaMNa)

24 24 Pilotní aplikace v praxi Monitorování pohyblivých objektů po ploše letiště Pilotní implementace systému pro sledování vozidel na letištní ploše Letiště Václava Havla s cílem efektivnějšího sledování provozu a zvýšení bezpečnosti (integrace se stávajícími systémy A-SMGCS)

25 25 Pilotní aplikace v praxi Monitorování pohyblivých objektů po ploše letiště

26 26 Pilotní aplikace v praxi Snímač GNSS ODU (IP/Eth.) (Eth.) ODU Snímač GNSS ODU (IP/Eth.) Snímač GNSS ODU (IP/Eth.) BS - 1 BS - 2 SERVER GNSS Mobilní řešení Terestrická síť ODU Řídicí systém Telematický řetězec

27 27 Pilotní aplikace v praxi

28 28 Pilotní aplikace v praxi

29 29 Pilotní aplikace v praxi

30 30 Pilotní aplikace v praxi Monitorování pohyblivých objektů po ploše letiště

31 31 Pilotní aplikace v praxi Automatický systém tísňového volání eCall

32 32 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall Na základě průběhu nehody je vypočítáno předpokládané poranění posádky a tato data jsou předána do PSAP jako součást zprávy eCall

33 33 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall

34 34 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall

35 35 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall Výsledky crash testů, ze kterých se vypočítávalo zranění posádky: Celkové zrychlení vozidla Zrychlení hlavy Zrychlení hrudníku Zrychlení pánve

36 36 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall Sledovaná část figurínySledované kritérium Vypočtená hodnota AIS hlava HPC15 0 HPC36 0 3MS cumulative 4 hrudník 3MS cumulative 4 3MS contiguous 4 VC 0 krk NTE 0 NTF 6 NCE 0 NCF 2 lýtko Tibia force levá 0 Tibia force pravá 0 Tibia moment levý 0 Tibia moment pravý 0 stehno FFC levá 4 FFC pravá 4

37 37 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall

38 38 Pilotní aplikace v praxi Odhad následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall Sledovaná část figurínySledované kritérium Vypočtená hodnota AIS hlava HPC15 0 HPC36 0 3MS cumulative 0 hrudník 3MS cumulative 0 3MS contiguous 0 VC 0 krk NTE 1 NTF 0 NCE 2 NCF 0 lýtko Tibia force levá 0 Tibia force pravá 0 Tibia moment levý 0 Tibia moment pravý 0 stehno FFC levá 0 FFC pravá 0

39 39 Pilotní aplikace v praxi

40 40 Pilotní aplikace v praxi BaSIC – implementace kooperativních systémů Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou Cíl projektu –Příprava pro implementaci spolupracujících systémů v podmínkách ČR –Pilotní ověřování teoretických znalostí

41 41 Pilotní aplikace v praxi BaSIC – implementace kooperativních systémů

42 42 Pilotní aplikace v praxi BaSIC – implementace kooperativních systémů

43 43 Pilotní aplikace v praxi BaSIC – implementace kooperativních systémů

44 44 Telekomunikace a doprava Projekt Dopravně- telematický komunikační modul (DOTEK) Řešení výběru nejvhodnější přístupové sítě Základem jsou požadavky aplikací na komunikaci Služby jsou ohodnoceny dle systémových parametrů

45 45 Telekomunikace a doprava Proces výběru optimální přístupové sítě Výběr na základě tlk performačních indikátorů Jedním z parametrů je i CENA

46 46 Závěr

47 47 Děkuji za pozornost! Martin Šrotýř srotyr@fd.cvut.cz


Stáhnout ppt "1 UATT Martin Šrotýř. 2 ITS Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající."

Podobné prezentace


Reklamy Google