Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FIDIC Použití smluv FIDIC podle nového zákona o veřejných zakázkách Lukáš Klee https://cz.linkedin.com/in/lukasklee Lukáš Klee.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FIDIC Použití smluv FIDIC podle nového zákona o veřejných zakázkách Lukáš Klee https://cz.linkedin.com/in/lukasklee Lukáš Klee."— Transkript prezentace:

1 FIDIC Použití smluv FIDIC podle nového zákona o veřejných zakázkách Lukáš Klee https://cz.linkedin.com/in/lukasklee Lukáš Klee

2 FIDIC Úvod Obsah Lukáš Klee Výklady ZoVZ (http://www.casopisstavebnictvi.cz) Standardizace smluv a vzory FIDIC v resortu MD Budoucnost – ZoVZ a jeho budoucí výklady? Další postup standardizace

3 Lukáš Klee - Lukáš Klee Návod pro objednatele, jak mu podrazit nohy-udělejte toto: Znemožnit řešení běžných problémů stavby - vše nad nabídkovou hodnotu jsou dodatečné stavební práce (včetně měření). Limitovat výši ceny (50-20%) – není podstata problému (s výjimkou velkých projektů). Marcus Vitruvius Pollio, římský inženýr (10. kniha): Projektant veřejné zakázky musel zaručit, že rezerva nepřekročí 25% Dodržení = vyznamenání Překročení = zaplatí ze svého majetku

4 Lukáš Klee - Lukáš Klee Podstata problému: + každá chyba je předvídatelná (objektivní odpovědnost projektanta)-vytvořte proto kategorii trestný čin (před novelou v roce 2015) + Regulátor přikáže striktně odpočítávat neprovedené + Regulátor zakáže používat položky pro nepředvídané náklady + Neschopnost vyloučit MNNC a vybrat na základě kvality = Světový rekord v JŘBU Nereálná očekávání=Neefektivita „Česká vícepráce“ versus Překročení rozpočtu

5 FIDIC Statistiky EconLab – Obraz ČR v EU Obsah Lukáš Klee

6

7

8 FIDIC Statistika Reformní komise Německo Lukáš Klee 170 velkých infrastrukturních projektů v Německu 119 dokončených: průměrné překročení rozpočtu 73% 51 nedokončených už 41%

9 Lukáš Klee - Lukáš Klee Nejlevnější a nejefektivnější pro stavebnictví: Standardizace smluv. Předvídatelnost, jistota, konsensus, prověřená praxe. Standard jako kompromis. Jak vzniká standardizovaná smlouva? Např.: Norsko, Švédsko, Finsko, FIDIC??? Standardizace Standardizace smlouvy

10 Lukáš Klee - Lukáš Klee Úvod

11 Lukáš Klee - Lukáš Klee -Nejlevnější a nejefektivnější pro stavebnictví: -Standardizace -Standard jako kompromis. -Jak vzniká standardizovaná smlouva? Úvod

12 Lukáš Klee - Lukáš Klee Úvod

13 Lukáš Klee - Lukáš Klee Úvod

14 Lukáš Klee - Lukáš Klee Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) Úkol: vyvíjet zásady pro profesionální zadávání a provádění veřejných prací, rozvoj, racionalizaci, apod. 85 členů!!! Od zástupců zadavatelů všech úrovní, spolků zhotovitelů všech úrovní, dodavatelů, komor, ministerstev atd. dfhttp://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Bauwesen/dva_mitgliederliste_bf.p df Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) – část B smlouva od 1926 – povinné užití pro všechny veřejné zadavatele – striktní povinnost ochrany transparentního zadání, jestliže objednatel změní – většinou pak prohlášeno soudem za neplatné. Standardizace Standardizace - Německo

15 Lukáš Klee - Lukáš Klee Není-li standard vzniká nejistota. Nejistota vede k nedůvěře, ke strachu z rozhodování a netransparentnímu prostředí. Netransparentní prostředí vede ke ??? Vzniká systém, který nutí ??? Standardizace

16 FIDIC Lukáš Klee Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC; Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). International best practice documents. Více než polovina veškeré světové výstavby dnes podléhá režimu FIDIC. Kolem 100 členů. CACE Mnoho světových bank a investorů podmiňuje svoje financování na velkých výstavbových projektech použitím knih FIDIC.

17 Lukáš Klee - Publikace Lukáš Klee Aktivity FIDIC v ČR Certifikované 4-denní školení: Nové překlady a Komentář

18 Nové překlady

19 Lukáš Klee - FIDIC Nové překlady Lukáš Klee ZOP + metodiky + schváleno MD Navazující školení: - SPRÁVCE STAVBY (3. května 2016) - CLAIM MANAGEMENT (10. května 2016) - ŽLUTÁ KNIHA (17. května 2016) certifikatu.php

20 Lukáš Klee - Lukáš Klee Deklarované priority ČR: … výstavba infrastruktury, export … Znalost standardu s obrovským užitím. Reference. FIDIC Vzory FIDIC jako příležitost

21 Lukáš Klee - FIDIC Alokace rizik Lukáš Klee Princip decentralizace Férová alokace rizika? Účelná alokace rizika! Alokace rizika ve smlouvách FIDIC

22

23 Lukáš Klee - FIDIC Alokace rizik Lukáš Klee Určení ceny Odpovědnost za projektovou dokumentaci Správa zakázky Rozdělení rizika – kompenzace Řízení změn díla Řízení času Řízení kvality Spolupráce, prevence a řešení sporů Stavební smlouva musí řešit

24 Lukáš Klee - FIDIC Alokace rizik Lukáš Klee FIDIC EFCA SIDIR – Bialachovski: Pretending that by allocating risk to other parties, the risk disappears… When I was a teenager, my father, an engineer, would not allow me to go out on weekends before I had cleaned my desk. So what did I, the thrifty teenager do? I would open my cabinet and throw all my piles from my desk into the cabinet…This is what we attempt to do with risk today -- it is childish, it is immature and it does not get rid of the situation. It only defers it and sometimes can make the situation worse… Stavební smlouva musí řešit

25 FIDIC Struktura Lukáš Klee Úpravy ve Zvláštních podmínkách k FIDIC/Smlouvy v ČR

26 Lukáš Klee FIDIC European Federation of Foundation Contractors Geotechnické riziko - Česko

27 27 FIDIC Lukáš Klee Co je to „vícepráce“? Slovník spisovného jazyka: vícepráce, -e ž. publ. a slang. práce přes čas, nad stanovenou normu, navíc:

28 Lukáš Klee - FIDIC Určení ceny díla Vícepráce = Mehrarbeit Lukáš Klee -Všeobecné podmínky pro stavbu Zemědělského -muzea v Bratislavě z roku 1925: -„V. PRÁCE NAD ROZPOČET. -a) Pracemi nad rozpočet jmenují se takové nepředvídané práce, které při provádění přibyly, k druhu objednaných prací sice přináležejí, ale svým množstvím objednávku překračují. Práce, které jsou nutné, aby původní objednávka byla vyplněna, nepovažují se nikdy za práce nad rozpočet. -b) Stanou-li se práce nad rozpočet nutnými, musí je podnikatel správě stavby ihned oznámiti a před provedením vyčkati příkazu správy stavby; příkaz ten může býti dán i bez předchozího ozná­mení. Na tento rozkaz je podnikatel povinen provésti práce nad rozpočet za stejné ceny jako původní objednávku. -Byla-li za určitou práci smluvena suma paušální, vyšetří se cena za práci nad rozpočet poměrně, dle kalkulace, na jejímž základě byl paušál vyměřen. -c) Práce neobjednána není stavebník povinen zaplatiti a může žádati, aby byly odstraněny.“

29 Lukáš Klee - FIDIC Určení ceny díla Vícepráce?????????????????? Lukáš Klee -Všeobecné podmínky pro stavbu Zemědělského -muzea v Bratislavě z roku 1925: -„VI. NOVÉ PRÁCE. -a) Novými pracemi zovou se takové při provádění vyskytnuvší se práce, které nebyly při objed­návce předvídány ani co do druhu nebo provedení. -b) Na nové práce vztahují se veškerá ustanovení uvedená v čl. V. pro práce nad rozpočet, jakož i tato další ustanovení: -c) Jelikož v přijaté nabídce nebyly přirozeně za práce tyto ceny sjednány, jest cenu za nové práce vyšetřiti poměrně (interpolací) z cen podobných prací v rozpočtu obsažených. Nevede-li tento prostředek ani pokus o shodu mezi smlouvajícími stranami k cíli, zjistí cenu odborníci jmenovaní oběma stranami, ačli se stavebník nerozhodne zadati práce jinak, k čemuž je vždy oprávněn. -d) Provádí-li podnikatel nové práce, aniž předem smluvil cenu, podrobuje se tím bezpodmínečně cenám stavebníkem vyšetřeným. -e) Převzal-li podnikatel provedení jen určité práce, nikoliv však celé stavby, je povinen provésti jen takové nové práce, které do jeho oboru spadají.“

30 Lukáš Klee - FIDIC Určení ceny díla Lukáš Klee -Co je to „vícepráce“? -Změna předmětu/ceny: -A/ Měření (způsob určení ceny) -B/ „Změny“/Variations/Review clause (nutné odchylky/prospěšné obměny)-včetně k dokončení nutných dodatečných prací -C/ Nároky - vzájemné kompenzace z obj. nebo subj. důvodů (Claimy) -D/ Úpravy (valorizace) -E/ Extra works???Co je zcela mimo předmět? Podstatné změny?Dodatečná stavební práce, která není nutná k dokončení díla?

31 Lukáš Klee - FIDIC Nový ZoVZ Lukáš Klee ZOVŘ? Sjednané podmínky (měření) Limity: 15 (bez zdůvodnění), 50 (změny, které nemohl objednatel předvídat při vynaložení řádné péče), 50 (nezbytné dodatečné práce) Zápočty ve prospěch – max. 30% Výklady???

32 Lukáš Klee - FIDIC Standardizace Lukáš Klee FIDIC na MD, jinde: inženýrské stavby a technologické dodávky + Vzorová smlouva pro zhotovení pozemní stavby Za široké podpory zájmových sdružení a za celoodvětvového konsensu (zhotovitelé, ministerstva - MPO, MMR – obecně všechny zainteresované subjekty) vznikne česká vzorová smlouva pro zhotovení pozemní stavby. Smlouva bude založená na vysoce kvalitních smlouvách z první republiky a aktuálních nejmodernějších vzorech z vyspělých zemích. Tento vzor by se měl používat primárně pro veřejné zakázky pozemních staveb, ale je velice pravděpodobné, že se časem zavede podobně jako například v Německu i do soukromých zakázek (na základě dobrovolnosti).

33 Lukáš Klee - FIDIC Standardizace Lukáš Klee Rozvoj vzorů FIDIC v oblasti inženýrských staveb a technologických dodávek. Vzorová smlouva pro zhotovení pozemní stavby: Zajistit shodu zainteresovaných subjektů ze všech sfér. Komise. Připomínkování. Smlouva se vydá jako veřejný dokument se snahou všech zainteresovaných, aby byla povinnou pro veřejné zadavatele. Vzory FIDIC a tato smlouva by měly získat privilegium přiměřenosti ve vazbě na vyhlášku nebo nařízení o přiměřenosti smluv.

34 Lukáš Klee - Díky Lukáš Klee Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "FIDIC Použití smluv FIDIC podle nového zákona o veřejných zakázkách Lukáš Klee https://cz.linkedin.com/in/lukasklee Lukáš Klee."

Podobné prezentace


Reklamy Google