Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Co nás čeká nového při zadávání veřejných zakázek ? Eva Vizdalová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Co nás čeká nového při zadávání veřejných zakázek ? Eva Vizdalová"— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Co nás čeká nového při zadávání veřejných zakázek ? Eva Vizdalová eva.vizdalova@mmr.cz

2 Nový zákon o veřejných zakázkách Technická novela

3 -Obsah: dílčí změny reakce na směrnici zajištění gesce -V červenci meziresortní připomínkové řízení -účinnost 1.1.2015 Technická novela

4 -odstranění povinnosti při jedné nabídce rušit zadávací řízení -zrušení seznamu hodnotitelů a oponentních posudků -hodnocení týmu (organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků) – odůvodněných případech- plnění VZ ovlivňuje kvalita osob -úprava dodatečných stavebních prací – úprava formulace (v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat) -Vyjmutí funkce člena hodnotící komise u významných veřejných zakázek z citlivé činnosti Obsah technické novely

5 -Změny v oblasti dohledu ÚOHS - upřesnění podmínek podání návrhu - upřesnění lhůt pro vydání rozhodnutí - zvýšení horní hranice kauce, kauce při návrhu na zákaz plnění smlouvy - postihy, pokud navrhovatel vezme zpět návrh před rozhodnutím - nová ustanovení k průběhu řízení Obsah technické novely

6 Nový zákon o veřejných zakázkách

7 projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní Předpoklad - schválení během roku 2012 skutečnost: publikace 28.3.2014, platnost 17.4.2014 Nové zadávací směrnice

8 -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, ze dne 26.2.2014 -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, ze dne 26.2.2014 -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/23/EU o udělování koncesí ze dne, 26.2.2014 -Transpozice ČR - předpoklad leden 2016 (nejpozději duben 2016)

9 Změny: -Modernizace zadávacích postupů -Posílení konkurenceschopnosti -Otevření vnitřního trhu -Úprava zásad – nově přiměřenost -Nový druh zadávacího řízení – partnerství pro inovace -U nadlimitních stavebních prací – nutno odůvodnit, proč zadavatel VZ nerozdělil na části

10 -ZD povinně neomezeným dálkovým přístupem ( pokud to umožňuje povaha ZD) -Možnost vyloučení dodavatele za vážné profesní pochybení při plnění dřívější VZ -Self cleaning dodavatele – pokud přijal opatření k nápravě -Hodnotící kritéria – pokud na úroveň má vliv kvalita pracovníků, může být zohledněna kvalifikace a zkušenosti pověřených pracovníků -Může být stanovena pevná cena – soutěží se pouze kvalita -Nepodstatná změna -do 10% bez dalších podmínek -do 50% -nepředvídatelné okolnosti na není změna celkové povahy zakázky ( není nutno sčítat)

11 návrh směrnice o elektronické fakturaci při zadávání VZ evropský standard povinná elektronická fakturace při realizaci VZ

12 nízká podpora ze strany EK vysoká provázanost jednotlivých opatření nové instituty bez předchozí praxe rizika nesystémových zásahů v legislativním procesu Rizika transpozice

13 I.transparentnost II.efektivnost a hospodárnost III.inovace IV.flexibilita V.zjednodušení Principy nového zákona

14 základní problémy – základní okruhy koncepční rozhodnutí před vznikem textu zákona (rámcové zadání) neřeší všechny otázky Věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách

15 Meziresortní připomínkové řízení : 30.4.-23.5 Vypořádání MPŘ Do 1.1.2015 –paragrafové znění nového zákona Od 1.1.2016 ( duben 2016) – účinnost nového zákona

16 Limity – zachování stávajícího stavu Výjimky z postupu – zachování stávajícího stavu Podlimitní režim - zvýšení limitu pro stavební práce v ZPŘ - zjednodušení procesu Omezování počtu zájemců v JŘSU na základě vyšší kvalifikace Ekonomická kvalifikace – umožnění, omezení výčtu možností Mimořádně nízká nabídková cena – zachování stávajícího stavu Obsah věcného záměru

17 -Zrušení povinnosti uveřejňovat zjednodušené oznámení v DNS -Odesílání k uveřejnění do TED pouze v elektronické podobě -Změna uveřejnění na národní úrovni – u nadlimitních VZ až po doručení oznámení o uveřejnění v TED nebo po 48 hod. od potvrzení o přijetí -neomezený, bezplatný a plný přímý přístup elektronickými prostředky k zadávací dokumentaci Změny v uveřejňování

18 -Nedochází k podstatné změně formulářů -Rozšíření počtu formulářů -Návrh zavedení formuláře o změnách: -Změny v průběhu zadávacího řízení -Změny po ukončení zadávacího řízení -Zavedeny formuláře pro veřejné zakázky v oblasti sociálních služeb -Zrušení veřejné zakázky prostřednictvím Oznámení o zadání zakázky ( přidán zvláštní oddíl) -V návrhu některé případy neřešeny ( např. rozdílná lhůta zahájení a podání nabídky u VZ dělených na části) Změny v uveřejňování - formuláře

19 -Nedochází k podstatné změně formulářů -Zrušení povinnosti uveřejňovat zjednodušené oznámení v DNS -Odesílání k uveřejnění do TED pouze v elektronické podobě -Změna uveřejnění na národní úrovni – u nadlimitních VZ až po doručení oznámení o uveřejnění v TED nebo po 48 hod. od potvrzení o přijetí -neomezený, bezplatný a plný přímý přístup elektronickými prostředky k zadávací dokumentaci Změny v uveřejňování - formuláře

20 Děkuji za pozornost … a nashledanou


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Co nás čeká nového při zadávání veřejných zakázek ? Eva Vizdalová"

Podobné prezentace


Reklamy Google