Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR."— Transkript prezentace:

1 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

2 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu a bezpečnost (veřejná správa) Pracovní skupina pro dotace a místní rozvoj Pracovní skupina pro životní prostředí Pracovní skupina pro školství a sport Pracovní skupina pro kulturu otázka budoucnosti poštovních služeb (petice za zachování pošt)

3 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR VÝBĚR Z ČINNOSTI SMS ČR PS pro životní prostředí BUDOUCNOST ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Novely zákona o odpadech v průběhu roku 2014 Otázka zákazu výkupu kovového odpadu Věcný záměr zákona o odpadech Kolektivní systémy výrobků s ukončenou životností Autorizované obalové kolektivní systémy

4 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR VÝBĚR Z ČINNOSTI SMS ČR Zachování služeb na venkově BUDOUCNOST VENKOVSKÝCH POŠT

5 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR VÝBĚR Z ČINNOSTI SMS ČR EVROPSKÉ PROSTŘEDKY BLÍŽE VENKOVU Společné prohlášení k PRV 2014+ Rozšíření podpory PRV o: - podporu nezemědělské podnikatelské činnosti a investice na založení a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech, a dále v těchto oblastech: - podporu základních služeb a obnovy vesnic (úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, dětských hřišť apod., občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod., obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany)

6 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR CO STAROSTŮM NABÍZÍME? Zastání malým obcím Projekty zaměřené výhradně na problémy venkova Specializaci na venkovské samosprávy Informační servis členským obcím Právní a ekonomické poradenství členům zdarma Vzdělávací akce pro starosty Podporu místním akčním skupinám (subsidiarita v regionálním rozvoji)

7 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ- základní idea MAS jako pilotní forma spolupráce obcí hodná podpory SMS ČR Tradice MAS již od předvstupního období Multisektorové a víceúrovňové partnerství Významná role obcí – společné řešení některých problémů Různorodost pojetí spolupráce obcí: MAS; MOS; DSO apod. Velký potenciál k prohloubení spolupráce na nových tématech Slabá podpora ze strany státu i některých organizací Velká výzva v podobě nástupu nového programovacího období Spolupracujme na osvědčených základech!

8 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ- Historie přípravy Květen 2013: signály o možnosti čerpat podporu z OP LZZ Červenec/srpen 2013: příprava žádosti o FP Leden 2014: přepracování žádosti o FP Duben 2014: předběžné schválení, 2. fáze přepracování žádosti o FP Květen 2014: 3. fáze přepracování, přijato ŘO Zdroj financování: OP LZZ – výzva B6 Celková délka realizace: 19 měsíců, max. do 12/2015 (pracovní pozice pro MAS jsou na 15 měsíců)

9 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR MANTINELY PROJEKTU Definice veřejné správy Správa veřejných záležitostí, uskutečňovaná především jako projev výkonné moci ve státě Organizační a funkční pojetí veřejné správy - dvě složky: Státní správa (Ústřední státní správa x územní státní správa) Samospráva (vč. Smíšeného modelu veřejné správy) Státní správa ÚstředníÚzemní RegionálníKrajskáOkresní Kraje

10 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ Projekt je územně omezen na: 10 krajů v ČR (celkem 6 NUTS II, zařazen i Pardubický kraj): 72 MAS (69 MI), + náhradníci Hlavní sídlo projektu (mimo Hlavní město Praha – Nábřeží 599, Zlín - Prštné). Detašovaná kancelář SMS ČR: Londýnská 71, Praha (možnost konzultačních setkání apod.).

11 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Územní působnost koordinátorů

12 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ Posunujeme principy MAS / CLLD / Leader za horizont roku 2020 Propagujeme a rozvíjíme hlubší spolupráci obcí v rámci MAS Modelová spolupráce obcí se bude týkat jak samostatné, tak i přenesené působnosti. Pilotní témata: Doprava a veřejná dopravní obslužnost Regionální školství Protipovodňová opatření, krizový management Odpadové hospodářství Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností Každý kraj, resp. NUTS II bude prioritně řešit mix 3 základních témat dle regionálních specifik a konzultací s RT.

13 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ- témata

14 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ Schéma komplexního řešení: Shromáždění dat (např. řízené rozhovory, apod.), monitoring stávajícího stavu Formulace návodů a pilotních řešení, metodiky, kuchařky Příprava lokálních řešení a jejich příprava k uvedení do praxe Návrh a prezentace možných legislativních opor Harmonogram: Celkem 19 měsíců Původně 12/2013 – 6/2015; nyní – od 6 resp. 7/2014 – 12/2015 Realizace posunuta – harmonogram bude ve smlouvě, a příp. dále upřesňován

15 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ KA01: administrativa KA02: Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu formou spolupráce na platformách MAS KA03: Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace Metodika (příprava a tisk) Dodatky Strategií MAS (zpracují jednotliví manažeři MAS) Pakty o spolupráci a partnerství (uzavření na úrovni MAS) KA04: Koncepční návrh legislativních řešení KA05: Zásobník dobré praxe: kuchařka ověřených nápadů z ČR a EU KA06: Workshopy: 2 x 9 (v každém kraji 2x: 1x v roce 2014 a 1x 2015) KA07: Závěrečné konference (v každém kraji) – rok 2015-spojení s KA06 Alternativy vůči dotazníkům

16 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ dsfs dfeq

17 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKTOVÝ TÝM Projektový manažer (1x) Finanční manažer (1x) Interní lektor (DPP) Odborný garant (DPP) Asistent (1x) Regionální koordinátor (7x) – za každý NUTSII (Olomoucký a Zlínský kraj separátně) Manažer MAS (72x) – úvazek dle velikosti MAS (transformace na DPP kvůli zajištění odpovídajících podmínek)

18 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Posuňme principy LEADER/CLLD/MAS za horizont roku 2020

19 MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ Děkuji za pozornost Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR tajemnik@smscr.cz


Stáhnout ppt "MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google