Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových."— Transkript prezentace:

1 Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání“, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03.0018, hrazeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje Program 1 Vzdělávání pro integrální logistiku MODUL 1.2 Základy integrální logistiky SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., Křenová 52, 602 00 Brno LOGISTIKA (1. modul)

2 O B S A H (01) Materiálový tok a jeho logistické schéma (02) Klasifikace materiálového toku (03) Výkonové ukazatele a logistické náklady (04) Úvod do SCM a city-logistiky (05) Logistický audit © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 2

3 (01) Materiálový tok a jeho logistické schéma Definice prvků logistického schématu 3 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

4 Agregovaný materiálový tok Podnik-1Podnik-2Podnik-3 NákupVýrobaProdej 4 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (01) Materiálový tok a jeho logistické schéma

5 Detailní logistické schéma 5 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (01) Materiálový tok a jeho logistické schéma

6 (02) Klasifikace materiálového toku Klasifikace VATI 6 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

7 Klasifikace oborové - procesní systémy (vlastnosti a příklady) - diskrétní systémy (vlastnosti a příklady) - oborové příklady 7 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (02) Klasifikace materiálového toku

8 bod rozpojení předpověď distribuce konečné výrobky výroba montáž polotovarysuroviny dodavatelzákazník závislá poptávkanezávislá poptávka Činnosti založené na plánování Činnosti podle objednávky zákazníka plánování výroby objednávky dodávky Definice bodu rozpojení materiálového toku objednávkou (BRO) 8 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (02) Klasifikace materiálového toku

9 Polohy BRO v materiálovém toku Výroba na sklad objednávka dodávka 1 Výroba na centrální sklad 2 3 Montáž na zakázku 4 Výroba na zakázku 5 Nákup a výroba na zakázku 9 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (02) Klasifikace materiálového toku

10 Efekty posunu BRO v materiálovém toku - důsledky posunu BRO po proudu materiálového toku - důsledku posunu BRO proti proudu materiálového toku Determinace polohy BRO v materiálovém toku - podmínky pro posun BRO po proudu materiálového toku - podmínky pro posun BRO proti proudu materiálového toku - příklady 10 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (02) Klasifikace materiálového toku

11 ▪ Definice úzkého místa v materiálovém toku ▪ Úloha identifikace úzkého místa v materiálovém toku ▪ Měření průtoku materiálového toku v úzkém místě ▪ Synchronizace materiálového toku podle úzkého místa 11 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (02) Klasifikace materiálového toku ● Klasifikace materiálového toku podle jeho úzkých míst

12 (03) Výkonové ukazatele a logistické náklady ▪ Generální výkonový ukazatel logistiky - úroveň dodavatelských služeb (service level) ▪ Specifické ukazatele logistiky - tradiční (obrátka zásob, průběžná doba výroby atp. - netradiční (průtok, index štíhlosti výroby atp.) ▪ Vyvažování logistických ukazatelů (úvod) - shodně působící logistické ukazatele - protichůdně působící logistické ukazatele 12 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

13 ▪ Kategorizace logistických nákladů - Kategorizace logistických nákladů - Sestavování kalkulačních vzorců logistických nákladů - Úloha minimalizace logistických nákladů 13 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (03) Výkonové ukazatele a logistické náklady

14 ▪ Moderní koncepty SCM CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) /společné plánování zdrojů v řetězci, společné plánování poptávky a doplňování zásob / SCEM (Supply Chain Event Management) /řízení události v dodavatelském řetězci / VMI (Vendor Managed Inventory) /řízení zásob dodavateli u svých zákazníků/ PLM (Product Lifecycle Management) /Společný návrh, výroba a likvidace výrobků/ …… a další! 14 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (04) Úvod do SCM a city logistiky

15 ▪ City logistika City Logistics – nauka o plánování, řízení a optimalizaci logistických a dopravních aktivit soukromých subjektů v urbanistickém prostředí tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí, minimalizován výskyt kongescí, minimalizována spotřeba energií při maximalizaci přepravních výkonů – to vše v rámci tržně orientovaného hospodářství. (E. Taniguchi, Japonsko, 2001) 15 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. (04) Úvod do SCM a city logistiky

16 CITY LOGISTICS / Městská logistika

17 PRVNÍ SETKÁNÍ: 1995 – Nizozemí „Den městské logistiky“ © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 17

18 PŘEDMĚT: Funkce města (Charty moderního urbanismu) © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 18

19 PŘEDMĚT: Osobní (1/2) Servisní (1/6) Nákladní (1/3) 19 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

20 PŘEDMĚT: 2005 2010 (nárůst o 30%) Proporcionální řešení není sledováno, díky iracionálnímu vývoji automobilismu (tj. dopravy osobní)!  Nejvíce je podporováno (EU) řešení v oblasti nákladní dopravy, díky racionálnímu chování komerčních subjektů! (Rychlost nákladní dopravy ve městě je 10 km/hod.) © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 20

21 NÁSTROJE: ► Průmyslové zóny ► Shopping parky ► Logistická centra ► City Terminály ________________________________ ◙ Modely PPP (Public Private Partnership) © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 21

22 NOSITELÉ: Publicpolitici (EU, státy, regiony) občanská sdružení Privatevýrobní a obchodní firmy poskytovatelé logistických služeb Partnership odborná sdružení (ADL, AUUP, KLA, …) akademická půda _____________________________________________ ◙ „Vzdělaností k ochraně volného trhu!“ © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. 22

23 Osobní preference přístupu k řešení: Inteligentní cesta pro Seattle (časopis LOGISTIKA, 5/2005) V americkém státě Washington odstartoval unikátní projekt regulace dopravy, zatím jediný svého druhu v USA. Jedná se o pilotní provoz systému pro výběr mýtného v závislosti na použití konkrétních silnic ve městě Seattle a okolí (16 tis. km 2, 3.4 mil. obyvatel). Projekt je založen na satelitním systému výběru mýtného, který byl úspěšně otestován a schválen (software dodala firma SIEMENS). 23 © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

24 VSTUPNÍ ANALÝZA LOGISTICKÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ L-AUDIT (05) Logistický audit 24 Účel logistického auditu © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

25 Logistický audit je standardizovaný analytický postup, který se zaměřuje na primární funkce firmy (NÁKUP – – VÝROBA – PRODEJ) z pohledu materiálového a s ním spojeného informačního toku. Cílem logistického auditu je poskytnout managementu (a) srovnávací materiál ke stavu logistiky ve firmě (b)ukázat potenciál logistických změn k vyššímu hospodářskému výkonu firmy 25 (05) Logistický audit Definice logistického auditu © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

26 AUDIT Nezávislost auditora Utajení obchodních údajů Princip Následného řešení Objektivita Kontrolovatelnost výstupů Opakovatelnost 26 (05) Logistický audit Principy logistického auditu © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

27  Firemní logistická politika (cíle a koncepce).  Organizace logistiky ve firmě (odpovědnosti a pravomoci).  Logistické schéma materiálového toku.  Topologie bodů rozpojení materiálového toku objednávkou zákazníka.  Topologie úzkých míst materiálového toku.  Řízení zásob a jejich klasifikace (pojistné zásoby).  Systém plánování a řízení výroby (rozpracovaná výroba, průběžné doby, spolehlivost dodacích lhůt).  Systém nákupu (objednací režimy, kooperace, dodavatelské řetězce).  Systém dopravy, skladování, manipulace a distribuce).  Logistické výkonové ukazatele (úroveň služeb zákazníkům aj.).  Logistické náklady a jejich řízení.  Informační technologie pro logistiku. 27 (05) Logistický audit Obsah logistického auditu © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

28 I.Zákaznické sestavení „Programu logistického auditu“. II.Průběh interview a měření na půdě firmy. III.Vypracování dokumentace k výsledkům logistického auditu : „Zpráva z logistického auditu“ „Zadání pro projekt logistických změn“ IV.Prezentace dokumentovaných výsledků logistického auditu před vedením firmy. 28 (05) Logistický audit Postup logistického auditu © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

29 29 (05) Logistický audit © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

30 Zpráva z logistického auditu Ke každému auditované oblasti „X“ jsou formulovány tři paragrafy : $X1 ………… stručné konstatování stavu oblasti $X2 ………… hodnocení stavu / potenciálu oblasti $X3 ………… návrh aktivit, vedoucích k dosažení potenciálu - typu X01U (úloha) - typu X02W(workshop) - typu X03T(trénink) - typu X04P(projekt) 30 (05) Logistický audit © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

31 Zadání programu logistických změn (1)Účel a cíle programu (2)Specifikace aktivit / změn - priority - rozsah - průběžná doba (3)Organizačně-technické zabezpečení (4)Harmonogram (5)Rozpočet a diskuse ekonomické návratnosti 31 (05) Logistický audit © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.

32 Stanovení rozsahu logistického auditu 32 (05) Logistický audit © PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o. SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.


Stáhnout ppt "Materiály pro účastníky pilotních kurzů konaných v rámci realizace projektu SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových."

Podobné prezentace


Reklamy Google