Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika

2  Inspirace lokálním projektem v USA, Florida, St. Petersburg v roce 1997  Analýza dalších osudů mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  Analýzy fungování systému péče o ohrožené děti v České republice  Příklady dobré praxe v zahraničí (Londýn,…)  Odborná literatura

3  Cíl SVI  Zlepšení systému péče o ohrožené děti a prevence sociálně patologického vývoje dětí:  Objekty  Ohrožené děti - oběti, svědci a pachatelé tr. činů, děti ohrožené sociálně patologickým vývojem a jejich rodinné prostředí.  Principy  Zájem dítěte  Včasná intervence  Sdílení informací a spolupráce  Profesionalita  Adekvátnost a dlouhodobost opatření

4 1. Pilíř – týmy pro mládež 1. Pilíř – týmy pro mládež:  hlavní subjekty: orgány sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba ČR, státní zastupitelství, soudci pro mládež;  externí subjekty: školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atp. 2. Pilíř – nápravná opatření vyplývající z dohody s klientem a jeho rodinou; nařízená – související s legislativní působnosti jednotlivých institucí 3. Pilíř – informační systém

5 Spolupráce všech institucí (Tým pro mládež (Tým pro mládež ) Realizace výchovných, ochranných a trestních opatření Informačnísystém Informace o problému Řešení problému a navazující aktivity Ohrožené dítě

6 Obec – sociálně právní ochrana dětí Justice -Soud -Státní zastupitelství -Probační a mediační služba Policie ČR Spolupracující -Školy a školská zařízení -lékaři a zdravotnická zařízení -NNO (probační programy) -Další subjekty (výkon SPOD,…) Obecní policie Dítě

7 Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí Justice -Soudce pro mládež -Státní zástupce -Pracovník PMS Policie ČR -SKPV (mládež, toxi) -Zástupci OOP Spolupracující -Okresní metodik prevence -Zástupce NNO -Zástupce SVP Strážník Obecní policie Dítě

8  Zmapování situace ◦ výskytu sociálně-patologických jevů u dětí a mladistvých ◦ zmapování možností v oblasti péče o ohrožené děti v dané lokalitě  Optimální postupy koordinovaného řešení případů ◦ Řešení jednotlivých případů (OSPOD a případové konference) ◦ Identifikace příčin ◦ Nabídky (možnosti) jednotlivých členů Týmu (např. MP – kontrola dodržování časového omezení pohybu dítěte mimo domov po 20 hodině) ◦ Modelové postupy ◦ Koordinace činností (kdo co udělá nejdříve, vždy, apod.)  Identifikace chybějících aktivit, programů, služeb sociální prevence  Strategie práce s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami, její pravidelné vyhodnocování a navrhování nových opatření  Zpracovávání roční Zprávy o činnosti Týmu pro Řídící výbor

9 Legislativní opatření a nástroje - Dle příslušných zákonů - podle 359/1999 Sb. (sociálně- právní ochrana dětí) - podle 218/2003 Sb. (soudnictví ve věcech mládeže) - podle zákona o rodině - atd. (např. finanční podpora rodiny) Aktivity a programy - Nástroje skutečné práce s dítětem - služby sociální prevence - probační resocializační programy - aktivity SVP - aktivity Ped Psych Poraden - specifické aktivity v dané lokalitě Opatření Opatření Nařízená OSPOD, státní zastupitelství, soud Dohodnutá OSPOD + rodiče + dítě

10  Přijímání informací  Přenos informací  Sdílení informací partnery  Vedení komplexní spisové dokumentace OSPOD  Kontrola činností jednotlivých institucí Správcem Informačního systému SVI je orgán sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce

11 Přijetí OSPODem Prověření a doplňování informace, vytváření komplexního pohledu na situaci Zaujetí stanoviska Vytvoření spisu (podle Instrukce MPSV) nebo doplnění stávajícího Prvotní oznámení ( P ČR, MP, obec, škola, lékař, NNO) Zpětná informace Individuální plán dítěte Typy oznámení: - Obecné (jakákoliv informace pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí) - Výchovné problémy (škola, školské zařízení, další obce) - Policejní (dítě v kontaktu s Policií) (útvary Policie ČR a Městské policie) - podezření na CAN (škola, lékař, další obce, spoluobčané,…) Cíl a metody Opatření -vyhodnocování a stanovení dalšího postupu

12 Současný stav  Počty zainteresovaných měst s fungujícím SVI – 30  Počet obyvatel v těchto městech – asi 25% obyvatel ČR  Pilotní projekty: Ostrava (300 tisíc obyvatel), Svitavy (20 tisíc obyv.)  Ze státního rozpočtu ČR bylo investováno asi 32 mil Kč (cca 1,33 mil €)  Města investovala asi 6,5 mil Kč (cca 0,27 mil €) Problémy, se kterými se projekt SVI potýká  Lidský faktor - změny v myšlení řady pracovníků – od kontroly (represe) k prevenci  Finance  Technická náročnost  Administrativní zátěž pracovníků OSPOD  Nerovnoměrné rozšíření NNO, které mohou být do SVI zapojeny

13  Úkoly v budování SVI (do roku 2013) ◦ Pokračovat v budování lokálních a regionálních SVI ◦ Vybudování Národní architektury SVI ◦ Postupné zpracovávání metodik a metod práce ◦ Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu vysokoškolského typu ◦ Výzkum – efektivita, vzdělávací potřeby, etc. ◦ Spolupráce na mezinárodní úrovni (včetně vytvoření Internetového portálu SVI v anglické verzi)

14 Integrační uzel MPSVMSMV Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí JUSTICE (úroveň kraj a výše)-SZ, soudy, PMS VÚSC SVI OSPOD PO3 SVISVISVISVISVISVI OSPOD Obec 1-2 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 PČR OS OSPOD OSZ PMS LÉKAŘ ŠKOLA ONN OSPOD PO3 MPo

15 Děkuji za pozornost Jitka Gjuričová gjuricova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google