Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika

2  Inspirace lokálním projektem v USA, Florida, St. Petersburg v roce 1997  Analýza dalších osudů mladých lidí po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  Analýzy fungování systému péče o ohrožené děti v České republice  Příklady dobré praxe v zahraničí (Londýn,…)  Odborná literatura

3  Cíl SVI  Zlepšení systému péče o ohrožené děti a prevence sociálně patologického vývoje dětí:  Objekty  Ohrožené děti - oběti, svědci a pachatelé tr. činů, děti ohrožené sociálně patologickým vývojem a jejich rodinné prostředí.  Principy  Zájem dítěte  Včasná intervence  Sdílení informací a spolupráce  Profesionalita  Adekvátnost a dlouhodobost opatření

4 1. Pilíř – týmy pro mládež 1. Pilíř – týmy pro mládež:  hlavní subjekty: orgány sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba ČR, státní zastupitelství, soudci pro mládež;  externí subjekty: školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atp. 2. Pilíř – nápravná opatření vyplývající z dohody s klientem a jeho rodinou; nařízená – související s legislativní působnosti jednotlivých institucí 3. Pilíř – informační systém

5 Spolupráce všech institucí (Tým pro mládež (Tým pro mládež ) Realizace výchovných, ochranných a trestních opatření Informačnísystém Informace o problému Řešení problému a navazující aktivity Ohrožené dítě

6 Obec – sociálně právní ochrana dětí Justice -Soud -Státní zastupitelství -Probační a mediační služba Policie ČR Spolupracující -Školy a školská zařízení -lékaři a zdravotnická zařízení -NNO (probační programy) -Další subjekty (výkon SPOD,…) Obecní policie Dítě

7 Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí Justice -Soudce pro mládež -Státní zástupce -Pracovník PMS Policie ČR -SKPV (mládež, toxi) -Zástupci OOP Spolupracující -Okresní metodik prevence -Zástupce NNO -Zástupce SVP Strážník Obecní policie Dítě

8  Zmapování situace ◦ výskytu sociálně-patologických jevů u dětí a mladistvých ◦ zmapování možností v oblasti péče o ohrožené děti v dané lokalitě  Optimální postupy koordinovaného řešení případů ◦ Řešení jednotlivých případů (OSPOD a případové konference) ◦ Identifikace příčin ◦ Nabídky (možnosti) jednotlivých členů Týmu (např. MP – kontrola dodržování časového omezení pohybu dítěte mimo domov po 20 hodině) ◦ Modelové postupy ◦ Koordinace činností (kdo co udělá nejdříve, vždy, apod.)  Identifikace chybějících aktivit, programů, služeb sociální prevence  Strategie práce s rizikovými a ohroženými dětmi a jejich rodinami, její pravidelné vyhodnocování a navrhování nových opatření  Zpracovávání roční Zprávy o činnosti Týmu pro Řídící výbor

9 Legislativní opatření a nástroje - Dle příslušných zákonů - podle 359/1999 Sb. (sociálně- právní ochrana dětí) - podle 218/2003 Sb. (soudnictví ve věcech mládeže) - podle zákona o rodině - atd. (např. finanční podpora rodiny) Aktivity a programy - Nástroje skutečné práce s dítětem - služby sociální prevence - probační resocializační programy - aktivity SVP - aktivity Ped Psych Poraden - specifické aktivity v dané lokalitě Opatření Opatření Nařízená OSPOD, státní zastupitelství, soud Dohodnutá OSPOD + rodiče + dítě

10  Přijímání informací  Přenos informací  Sdílení informací partnery  Vedení komplexní spisové dokumentace OSPOD  Kontrola činností jednotlivých institucí Správcem Informačního systému SVI je orgán sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce

11 Přijetí OSPODem Prověření a doplňování informace, vytváření komplexního pohledu na situaci Zaujetí stanoviska Vytvoření spisu (podle Instrukce MPSV) nebo doplnění stávajícího Prvotní oznámení ( P ČR, MP, obec, škola, lékař, NNO) Zpětná informace Individuální plán dítěte Typy oznámení: - Obecné (jakákoliv informace pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí) - Výchovné problémy (škola, školské zařízení, další obce) - Policejní (dítě v kontaktu s Policií) (útvary Policie ČR a Městské policie) - podezření na CAN (škola, lékař, další obce, spoluobčané,…) Cíl a metody Opatření -vyhodnocování a stanovení dalšího postupu

12 Současný stav  Počty zainteresovaných měst s fungujícím SVI – 30  Počet obyvatel v těchto městech – asi 25% obyvatel ČR  Pilotní projekty: Ostrava (300 tisíc obyvatel), Svitavy (20 tisíc obyv.)  Ze státního rozpočtu ČR bylo investováno asi 32 mil Kč (cca 1,33 mil €)  Města investovala asi 6,5 mil Kč (cca 0,27 mil €) Problémy, se kterými se projekt SVI potýká  Lidský faktor - změny v myšlení řady pracovníků – od kontroly (represe) k prevenci  Finance  Technická náročnost  Administrativní zátěž pracovníků OSPOD  Nerovnoměrné rozšíření NNO, které mohou být do SVI zapojeny

13  Úkoly v budování SVI (do roku 2013) ◦ Pokračovat v budování lokálních a regionálních SVI ◦ Vybudování Národní architektury SVI ◦ Postupné zpracovávání metodik a metod práce ◦ Vytvoření akreditovaného vzdělávacího programu vysokoškolského typu ◦ Výzkum – efektivita, vzdělávací potřeby, etc. ◦ Spolupráce na mezinárodní úrovni (včetně vytvoření Internetového portálu SVI v anglické verzi)

14 Integrační uzel MPSVMSMV Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí JUSTICE (úroveň kraj a výše)-SZ, soudy, PMS VÚSC SVI OSPOD PO3 SVISVISVISVISVISVI OSPOD Obec 1-2 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 OSPOD PO3 PČR OS OSPOD OSZ PMS LÉKAŘ ŠKOLA ONN OSPOD PO3 MPo

15 Děkuji za pozornost Jitka Gjuričová


Stáhnout ppt "Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google