Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za měsíc a 55,- Kč na hodinu.Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za měsíc a 55,- Kč na hodinu.Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za."— Transkript prezentace:

1

2 Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za měsíc a 55,- Kč na hodinu.Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za měsíc a 55,- Kč na hodinu. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací.Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální mzda

3

4 Průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než hodinová minimální mzda.Průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než hodinová minimální mzda. Odměny DPP a DPČ nesmí být nižší jak minimální hodinová mzda.Odměny DPP a DPČ nesmí být nižší jak minimální hodinová mzda. U daňového bonusu je nutné, aby měl poplatník v měsíci zdanitelný příjem alespoň 4 600,- Kč. Daňový bonus má činit alespoň 50,- Kč a maximálně 5 025,- Kč.U daňového bonusu je nutné, aby měl poplatník v měsíci zdanitelný příjem alespoň 4 600,- Kč. Daňový bonus má činit alespoň 50,- Kč a maximálně 5 025,- Kč. MM a nekolidující příjem u uchazeče o zaměstnání nesmí překročit ½ MM, tj. 4 600,- Kč.MM a nekolidující příjem u uchazeče o zaměstnání nesmí překročit ½ MM, tj. 4 600,- Kč. Minimální mzda

5 a pojistné na zdravotní pojištění Minimální vyměřovací základ – pojistné si hradí zaměstnanecMinimální vyměřovací základ – pojistné si hradí zaměstnanec Neplacené volno – 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel, pokud se písemně nedohodnou jinakNeplacené volno – 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel, pokud se písemně nedohodnou jinak Neomluvené absence – pojistné si hradí zaměstnanecNeomluvené absence – pojistné si hradí zaměstnanec Minimální mzda

6 a pojistné na zdravotní pojištění Návrh - zrušen §9 ods.3 – z neomluveného volna a neomluvené absence si vše hradí zaměstnanec a také se ZP nenavyšuje pokud je vyměřovací základ alespoň na úrovni minimální mzdy.Návrh - zrušen §9 ods.3 – z neomluveného volna a neomluvené absence si vše hradí zaměstnanec a také se ZP nenavyšuje pokud je vyměřovací základ alespoň na úrovni minimální mzdy. Minimální mzda

7 Co se do ní nezapočítává? Mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, v sobotu a neděli, v noci, ve stíženém prostředí a odměna za pracovní pohotovostMzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, v sobotu a neděli, v noci, ve stíženém prostředí a odměna za pracovní pohotovost Osobní příplatek, příplatek za vedení, zastupování, rozdělenou směnu, přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsahOsobní příplatek, příplatek za vedení, zastupování, rozdělenou směnu, přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah Minimální mzda

8 Rok 2013 Zaměstnavatel může provést opravu RZD pokud: 1.je podepsáno daňové prohlášení 2.v prohlášení je žádáno o slevu 3.bylo provedeno RZD Ve vyúčtování zálohové daně za rok 2014 uvést i přílohu číslo 3. Starobní důchodci a sleva na dani

9 Rok 2013 Pokud není zaškrtnuta žádost o slevu, pak může podat řádné daňové přiznání. Pokud bylo provedeno RZD, pak se do potvrzení o zdanitelných příjmech zapíše. Pokud si podali daňové přiznání, pak se podává dodatečné daňové přiznání. Starobní důchodci a sleva na dani

10 Rok 2013 Kdy si nemohou slevu uplatnit? Pokud za rok 2013 nepodepsali daňové prohlášení a měli příjem do 5 000,- Kč (srážková daň) Starobní důchodci a sleva na dani

11 Rok 2014 Podepsal prohlášení a je zaškrtnuta sleva na dani od září dáváme slevuod září dáváme slevu Podepsal prohlášení, ale nežádá o slevu Změny v prohlášení – žádám o uplatnění slevyZměny v prohlášení – žádám o uplatnění slevy Ke slevě se přihlédne následují měsíc po měsíci v němž změnu provedlKe slevě se přihlédne následují měsíc po měsíci v němž změnu provedl V RZD se uplatní základní sleva ve výši 24 840,- Starobní důchodci a sleva na dani

12 Rok 2014 Nepodepsal prohlášení podepíše prohlášení a uplatní slevupodepíše prohlášení a uplatní slevu může dodatečně podepsat prohlášení za rok 2014 a pak může udělat RZDmůže dodatečně podepsat prohlášení za rok 2014 a pak může udělat RZD podat daňové přiznání a uplatnit srážkovou daňpodat daňové přiznání a uplatnit srážkovou daň Starobní důchodci a sleva na dani

13 bezúročná půjčkabezúročná půjčka autorské honorářeautorské honoráře výdajové paušály – sleva na manželkuvýdajové paušály – sleva na manželku solidární daň – RZDsolidární daň – RZD mateřské školkymateřské školky předčasné ukončení PP nebo ŽP - dodanit 10 letpředčasné ukončení PP nebo ŽP - dodanit 10 let příspěvky na životní pojištěnípříspěvky na životní pojištění Daně 2015

14 1% z ceny auta – více aut1% z ceny auta – více aut zvýhodnění na dětizvýhodnění na děti –1. dítě – 13 404,- Kč –2. dítě – 15 804,- Kč –3. dítě – 17 004,- Kč –nové prohlášení – pořadí dětí –potvrzení od druhého poplatníka Daně 2015

15 úrazové pojištění do r. 2017 – nové formulářeúrazové pojištění do r. 2017 – nové formuláře osoby zdravotně znevýhodněné – pozor na platnost!osoby zdravotně znevýhodněné – pozor na platnost! povinné evidence pro náhradní plnění ÚPpovinné evidence pro náhradní plnění ÚP zrušen zákon o povinném zasílání výkazů na ČSSZzrušen zákon o povinném zasílání výkazů na ČSSZ více DPP – součtovat SP a ZPvíce DPP – součtovat SP a ZP zaměstnávání cizincůzaměstnávání cizinců nové redukční hranice pro výpočet PNnové redukční hranice pro výpočet PN Změny v roce 2015

16 vyplatí se naspořená částkavyplatí se naspořená částka převedou se peníze na spořenípřevedou se peníze na spoření doplatit si státní důchoddoplatit si státní důchod Důchodové spoření (II. pilíř)

17 prohlášení zaměstnance pro oblast srážekprohlášení zaměstnance pro oblast srážek nenabyla právní moci = provádět srážku a deponovatnenabyla právní moci = provádět srážku a deponovat soudní ujednání o výši výživného není exekuce na výživnésoudní ujednání o výši výživného není exekuce na výživné pořadí exekuce – výživné je vždy prvnípořadí exekuce – výživné je vždy první Exekuce

18 zahájení insolvenčního řízení – srážet exekuce ale neposílat, deponovat. Nelze provádět srážky pro třetí stranyzahájení insolvenčního řízení – srážet exekuce ale neposílat, deponovat. Nelze provádět srážky pro třetí strany zpětvzetízpětvzetí rozhodnutí o oddluženírozhodnutí o oddlužení rozhodnutí o konkurzurozhodnutí o konkurzu Insolvence

19 Rozpor v daňovém bonusu Ostrava – nezapočítává seOstrava – nezapočítává se Praha – započítává sePraha – započítává se –Rozhodnutí je na plátci! dítě, na něž se vyplácí výživné, se do počtu dětí započítává – určuje plátcedítě, na něž se vyplácí výživné, se do počtu dětí započítává – určuje plátce konec insolvenčního řízení konec insolvenčního řízení Insolvence

20 Odměna jednatele – potvrzena zprávou z valné hromady MS 110 nebo 120MS 110 nebo 120 SpolečníkSpolečník Druh činnosti - SDruh činnosti - S Společnosti s.r.o. Jednatelé

21 Pracovní poměr, pracovní smlouva – nesmí být ve vedoucí funkci. Pak je funkce jednatele bezplatná. MS 110 nebo 120MS 110 nebo 120 SpolečníkSpolečník Druh činnosti - 1Druh činnosti - 1 Společnosti s.r.o. Jednatelé

22 MS 430 nebo 480MS 430 nebo 480 Druh činnosti - QDruh činnosti - Q Akciová společnost Odměna statutárního orgánu

23 Diskuze


Stáhnout ppt "Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za měsíc a 55,- Kč na hodinu.Od 1.1.2015 dochází k navýšení minimální mzdy na 9 200,- Kč za."

Podobné prezentace


Reklamy Google