Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč podporovat sociální podniky formou zakázek Petra Francová Workshop Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 27.3.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč podporovat sociální podniky formou zakázek Petra Francová Workshop Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 27.3.2014."— Transkript prezentace:

1 Proč podporovat sociální podniky formou zakázek Petra Francová Workshop Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 27.3.2014

2 P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

3 Koncept trojího prospěchu

4 Co děláme vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání realizujeme projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání spolupracujeme s MPSV spolupracujeme s ČSOB

5 Projekt TESSEA získává mezinárodní zkušenosti přenos dobré praxe z Polska, Itálie a Velké Británie Adresář sociálních podniků zpravodaj a web www.ceske-socialni-podnikani.czwww.ceske-socialni-podnikani.cz Klub sociálních podnikatelů 14 osvětových seminářů v regionech o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti

6 Projekt Podnikání jinak propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů dokumentární filmy o sociální ekonomice v ČR, Belgii a Rakousku a 16 medailonků o sociálních podnikatelích přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie existuje síť ambasadorů v 8 regionech publikace Příklady dobré praxe manuál Jak založit sociální podnik

7 Statistika a legislativa

8 Statistika 175 sociálních podniků k 24.3.2014 90 % integračních sociálních podniků (z toho 80% zaměstnává osoby se ZP, 21% dlouhodobě nezaměstnané, 14% Romy, 11% mladé znevýhodněné) Právní formy: 45% s.r.o., 24% o.p.s., 16% o.s., 8% OSVČ, 5% družstva a 1% a.s. Oblast podnikání: 24% restaurace a kavárny, 22% údržba zeleně a úklid, 21% výroba a prodej potravin Geografické rozdělení: 22% Praha, 12% MS kraj, 11% Ústecký kraj

9 Jaká právní forma? jednotlivec – fyzická osoba společnost s ručením omezeným družstvo – nově od 1.1.2014 sociální družstvo jiné typy obchodních společností obecně prospěšná společnost vzniklá do 31.12.2013 ústav od 1.1.2014 spolek od 1.1.2014, dříve občanské sdružení ?? nově lze i nadace

10 Legislativa Sociální podnik zatím není v legislativě vymezen P3 zpracovalo legislativní analýzu a návrhy, projednáno s MPSV návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti široký konzultační proces s TESSEA a Klubem sociálních podnikatelů návrh byl konzultován s experty z MPSV a z Generálního ředitelství UP

11 Legislativní návrh P3 3 varianty: 1.samostatný zákon o sociálním podniku 2.zapracování „společensky prospěšného zaměstnavatele“ do zákona o zaměstnanosti jako forma cíleného programu v § 120 3.metodické opatření poskládané z existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako pilot ve 3 krajích.

12 Propojení sociálního podnikání a veřejných zakázek sociální podniky potřebují zakázky, ne dotace můžou být dodavateli i subdodavateli sociální podniky vznikají i s podporou obcí – nejčastěji jde o technické služby jiné služby, které může využívat veřejná správa – např. zahradnictví, úklid, catering

13 Co je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

14 Cíle dobrého zadávání veřejných zakázek Současná praxe: získání zboží a služeb za co nejnižší sumu vložených prostředků při dodržení kvality. Budoucí parametry dobrého zadávání: co nejvyšší zhodnocení vložených prostředků celková úspora veřejných prostředků (spojené nádoby) zvýšení kvality života společnosti bez navyšování daní posílení ekonomiky a průmyslu směrem k udržitelnému rozvoji, s kladným dopadem na hospodářský růst

15 Sociální podnik Veřejný sektor Dotace Zakázky Trh Komerční podnik Podpory Zaměstnatelnost Sociální inkluze Celoživotní vzdělávání Konkurenceschopnost Regionální rozvoj Garantováno principy sociálního podnikání Často v rozporu se zájmem vlastníků na tvorbě zisku a s know-how firmy. outsourcing Pozice sociálního podniku na trzích tvořených poptávkou veřejného sektoru

16 Co patří do společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek podpora zaměstnanosti dodržování standardů pracovního prostředí podpora sociálního začleňování včetně znevýhodněných podpora sociálních podniků podpora malých a středních podniků podpora etického a fairtradového obchodu…

17 Zkušenosti z Velké Británie a Itálie

18 Praktické zkušenosti z Velké Británie Velká Británie je průkopníkem, věnuje se tématu cca 10 let Úroveň vlády, regionů i obcí Veřejná správa má metodiky a školení Existuje řada průvodců pro veřejnou správu i pro sociální podniky - příklad: Průvodce zadávání veřejných zakázek sociálním podnikům pro oblast zdravotnictví

19 Britská praxe ve veřejných zakázkách existují oficiální seznamy preferovaných dodavatelů na základě testů – je těžké dostat se na seznam rámcová smlouva – na opakované služby s 1 i více potenciálními dodavateli předběžné oznámení – vyhlásí se záměr vypsat opakovanou zakázku se zdůvodněním proč předkvalifikační dotazník – složitý, cca 80 stran, otázka Co je sociální přidanou hodnotou vaší organizace? pozvánka účastnit se tendru

20 Zákon o sociální přidané hodnotě 1/3 zavazuje veřejné zadavatele k uplatňování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: “Zadavatel je povinen posoudit, (a) jaký přínos může předmět veřejné zakázky mít z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního v relevantní oblasti, a (b) jaký vliv může mít proces zadávání veřejné zakázky na udržitelnost tohoto přínosu.“

21 Zákon o sociální přidané hodnotě 2/3 „Zadavatel musí posoudit, zda provést konzultace.“ Sociální hodnota = přínos pro místní obyvatele nad rámec nakupovaného zboží a služeb. Platí od 1.1.2013 pro vládní zakázky, zdravotnictví (NHS) a velké zakázky obcí pro smlouvy na služby, zboží a služby

22 Zákon o sociální přidané hodnotě 3/3 Není předepsáno, jak se to má dělat a zatím je málo zkušeností. Otázka jak sociální přidanou hodnotu měřit a porovnávat. Pomůže to sociálním podnikům a NNO - existují pro ně manuály.

23 Zkušenosti magistrátu Liverpoolu Magistrát v Liverpoolu společensky odpovědné nakupování podporuje. Školení pro úředníky – zadavatele. Zve potenciální dodavatele a zjišťuje jak nejlépe vypsat zakázky. Vypisuje menší zakázky vhodné pro sociální podniky a MSP. Hodnotí poměr ceny a kvality 50 : 50, někdy až 30 : 70. Ve výběrových komisích jsou i zástupci klientů s vlastním bodováním (sociální služby, nájemníci…).

24 Zajímavá praxe Nelze dát místní dodavatele jako podmínku, lze ale dát jiné podmínky: čerstvá zelenina do školní jídelny – dovoz ze vzdálenosti max. 2 hodin. nízká stopa CO2 – podmínka počet ujetých km pro doručení služby

25 Různé modely, jak žádají sociální podniky vznikají konsorcia NNO za účelem ucházení se o zakázky někdy žádá nejsilnější organizace a ostatní jsou subdodavateli sociální podniky jsou rovnou v zakázce uvedeny jako subdodavatelé

26 VOLA konsorcium NNO pro profesní vzdělávání mladých 16+ nemají při zakázkách žádné zvýhodnění sdružují 150 organizací, z nichž se 70 již účastnilo zakázek velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb – sami si kontrolují kvalitu práce svých členů při vypsání tendru osloví členy a domlouvají spolupráci nový trend – platby na základě výsledků – NNO zálohují platby ze svých peněz a jsou placeny až podle výsledků → problémy s cash-flow

27 Příklad na provozování vězení vězení jsou provozována soukromými společnostmi tendr na provozování vězení velká soukromá firma se domluví s NNO, které budou pracovat s vězni sociální začleňování, vzdělávání a integrace

28 Britská doporučení pro úředníky zapracovat do plánu rozvoje obce nebo do komunitního plánu využívání veřejných zakázek k dosahování sociálních cílů dát to do vyhlášky o zadávání veřejných zakázek sociální požadavky včas zapracovat do zadávacích podmínek zkonzultovat vše s právníkem vyplatí se to u větších zakázek

29 Zkušenosti z již proběhlých seminářů

30 Složité téma je obtížné z pozvánky pochopit, o co se jedná a jsou obavy z veřejných zakázek spojujeme dvě obtížná témata dohromady původně byly semináře určené jen veřejné správě, nakonec jsme je otevřeli všem ti, kdo přišli, většinou odcházeli spokojeni

31 Zkušenosti českých sociálních podniků Většinou byly negativní. Důvody: Požadován zbytečně vysoký obrat a délka činnosti vzhledem k předmětu zakázky. Jediné hodnotící kritérium bývá cena – vítězná nabídka často podsekne cenu (vícepráce, nelegální práce …). Název „sociální podnik“ vyvolává nedůvěru a obavu ze špatné kvality.

32 Další české zkušenosti Špatně definovaný předmět činnosti – nevědí co chtějí. Opatření – organizovat předběžná oznámení a diskuzi s potenciálními dodavateli. Příliš velké zakázky nevhodné pro malé podniky. Opatření – uzavírat rámcové smlouvy, soutěžit společně (konsorcia, subdodavatelé). Pro malé obce je obtížné vypisovat zakázky. Opatření – domluva více obcí na společném výběrovém řízení. Je to pro ně bezpečnější a práci pro malé firmy lze rozložit v čase, aby na sebe činnosti navazovaly.

33 Co pomáhá osobní zájem někoho na úřadě dát práci znevýhodněným – lze např. využít kritérium zvýhodňující zaměstnavatele s více než 50% osob se ZP jedná se o politické rozhodnutí – získat podporu politika dát požadavek do předmětu zakázky, aby ho musel splnit každý přidat kvalitativní kritérium

34 Doporučení dát společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek do strategie regionálního rozvoje a do komunitního plánu dát to do vyhlášky o zadávání veřejných zakázek konkrétního úřadu nastavit potřebné rozhodovací procesy horizontálně delegovat rozhodování, do kterých zakázek ho zapracovat, na jednání komise při přípravě ročního plánu za účasti zástupce sociálního odboru

35 Jiné české zkušenosti

36 Kritéria fairtrade ve veřejných zakázkách v ČR Nejčastěji jde o nákup fairtradové kávy a oděvů. Lze dát do: hodnotících kritérií – otázka stanovení váhy vymezení technických podmínek předmětu plnění – bezpečnější a jednodušší, je ale třeba respektovat všechny srovnatelné standardizace a certifikace, které budou prokazovat respektování kritérií fairtrade. Konkrétní příklady hodnotících kritérií a technické specifikace naleznete v příručce Fairtradové veřejné zakázky.

37 Zelené nakupování v ČR 1/2 berou se ohledy na životní prostředí environmentální kritéria se využívají déle než sociální v ČR to prosazuje MŽP Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek platnost od 1.11. 2010

38 Zelené nakupování v ČR 2/2 zatím metodiky a vzorové zadávací dokumentace pro udržitelné zadávání veřejných zakázek nábytku a výpočetní techniky www.zelenenakupovani.cz existují také různé příručky NNO, např. Zelená kancelář

39 Webové stránky www.socialni-zaclenovani.cz – Podmínka zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách www.nova-ekonomika.cz - publikace a manuál k odpovědnému zadávání www.nazemi.cz – Fairtradové veřejné zakázky www.zelenenakupovani.cz

40 Přihlašte se on-line

41 Děkuji za pozornost P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 16, Praha 5 - Smíchov petra.francova@p-p-p.cz www.p-p-p.cz nebo www.people-planet-profit.cz


Stáhnout ppt "Proč podporovat sociální podniky formou zakázek Petra Francová Workshop Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 27.3.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google