Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE SKLADECH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE SKLADECH."— Transkript prezentace:

1

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE SKLADECH

3 BOZP PŘI PRÁCI VE SKLADECH - mají na ni právo všichni zaměstnanci – tedy i pracovníci skladů - zahrnuje povinnost podniků předcházet vzniku úrazů, nemocí z povolání a činit všechna preventivní opatření

4 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 1. Zajistit proškolení pracovníků skladu a kontrolovat dodržování předpisů 2. pečovat o stav technického zařízení skladů 3. zajistit prostředky na ochranu zdraví (pracovní oděv, rukavice, nářadí, …) ZA TUTO ČINNOST ODPOVÍDÁ PŘEDEVŠÍM VEDOUCÍ SKLADU !

5 ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ

6 VZDUCHOTECHNIKA, VOZÍK, TELEFON

7 Schéma: působení informací a činností při podnikání mezi podnikatelem a technikem bezpečnosti práce - pracovníkem nebo skupinou pracovníků, provádějící prevenci rizik:

8 POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ SKLADU - dodržovat vždy předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

9 POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ SKLADU - dodržovat vždy zásady bezpečného chování na pracovišti dané pracovními postupy ( při manipulaci )

10

11 - nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovištích a v pracovní době - dodržovat zákaz kouření

12 - používat při práci ochranných zařízení a osobních ochran. pracovních prostředků a pečovat o ně

13 - účastnit se školení a výcviku a podrobit se zkouškám i lékařským prohlídkám (dáno předpisy)

14 - oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci

15 - vyvarovat se úrazům - nepodceňovat nebezpečí z nedbalosti - opatrně manipulovat s břemeny

16 KOMUNIKACE VE SKLADU Komunikace ve skladu musí být nepoškozené, uklizené, čisté, nekluzké. Na komunikacích nesmí být ukládán žádný materiál ani jiné předměty. Komunikace jsou od ostatních ploch skladu se stejnou úrovní odlišeny barevně odlišenými pruhy. Šířka uliček mezi regály a stohy musí být alespoň o 40 cm větší než šířka vozíků nebo nákladu.

17 SKLAD POŠTY

18 VYBAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) Při ukládání palet a nástaveb do stohu či regálu ve výškách nad 200 cm musí být používány ochranné přilby. V pracovním prostoru musí používat ochranné přilby všechny osoby a zaměstnanci, kteří se tam zdržují. Pracovní prostor vymezí vedoucí skladu.

19 Další OOPP jsou zaměstnancům přidělovány podle Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Vedoucí skladu odpovídá za přidělení OOPP také ostatním osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích skladu.

20 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU NA PALETÁCH Při skladování materiálu na paletách nesmí ložený materiál přesahovat vnější půdorysné rozměry palety. Hmotnost loženého materiálu nesmí být vyšší, než je nosnost palety. Poškozené palety se nesmí používat. Pokud se palety s materiálem nezakládají do regálů, musí být ukládány na vyznačené místo.

21 Palety s materiálem nesmí být ukládány ani na krátkou dobu do komunikačních prostorů. Prázdné palety jsou ukládány na vyznačené místo skladu, nepotřebné pro další provoz skladu na vyznačené místo v areálu firmy. Prázdné palety se musí ukládat do stohů tak, aby se zabránilo jejich zřícení.

22 NĚKTERÉ NORMY VE SKLADOVÁNÍ ČSN 26 0001 Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení ČSN EN 12882 Dopravní pásy pro všeobecné použití – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost ČSN 26 0605 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst ČSN ISO 1050 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky ČSN ISO 2406 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční požadavky ČSN ISO 2109 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty. ČSN ISO 9851 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsné tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

23 NĚKTERÉ NORMY VE SKLADOVÁNÍ ČSN ISO 5042 Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy ČSN ISO 8456 Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví ČSN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem – Slovník 2.98, změna Z 1 5.00 (26 9006) ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 10.93 ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví 7.82 ČSN 26 9016 Názvosloví skladů 4.86, změna a.7.89 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 8.98, změna Z 1 8.99 ČSN 26 9119 Prosté palety. Pevnostní požadavky 4.95

24 Odkazy: www.seaspol.cz/pic/koordinator-bozp/05.jpg www.sousto.cz/.../Technicke_obory/Vyska09.jpg www.preventamb.cz/data/schema01.gif www.i.idnes.cz/09/091/gal/KUZ2da7df_NTK_04.jpg www.sbazar.cz/img//big/97/3378597_1.jpg www.1rota.com/akce/klond/klond_52.jpg http://www.e-bozp.cz/video2.php?spust=firemnirad www.e-bozp.cz/firemni_rad_popis.htm www.img.ihned.cz/.../TE25a.jpg www.image.tn.nova.cz/.../750x750/Mar2009/486945.j pg

25 www.pevi.cz/public/userfiles/clanky/is252-030.jpg www.vochoc.cz/info_img/fr5-katka.jpg www.i.iinfo.cz/urs/_MG_7760-124274257124895.jpg www.lupa.cz/.../ www.i.iinfo.cz/urs/posta-124274368324421.jpg www.fenixsystem.cz/.../2009/10/pict0021.jpg www.imgs.idnes.cz/tec_checktech/A060726_NYV_H LAVN www.logismarket.cz/in/inotec-barcode-securitywww.logismarket.cz/in/inotec-barcode-security… www.balancery.eu/.../thumbnails/tn566.jpg www.handlingloads.eu/cz/site/fo_mbi_0120a.jpg


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE SKLADECH."

Podobné prezentace


Reklamy Google