Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANOTACE OBJASNIT POJMY OBEC, MĚSTO, ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, MĚSTSKÝ ÚŘAD. VÝUKOVÝ MATERIÁL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANOTACE OBJASNIT POJMY OBEC, MĚSTO, ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, MĚSTSKÝ ÚŘAD. VÝUKOVÝ MATERIÁL."— Transkript prezentace:

1

2 ANOTACE OBJASNIT POJMY OBEC, MĚSTO, ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, MĚSTSKÝ ÚŘAD. VÝUKOVÝ MATERIÁL

3 OBEC Obec a město Obecní zastupitelstvo a rada Starosta Obecní úřad

4 CO JE OBEC?  Obec je ??? (doplň)  Území ČR je rozděleno na území jednotlivých obcí  Obec = samostatná samosprávní jednotka, územní celek, který je vymezen hranicemi území obce  Má vlastní úřady, majetek, příjmy a rozpočet

5 JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OBCÍ A MĚSTEM?  Všechny celky územní samosprávy = obec i město = obec  Město = více obyvatel, svoje náměstí, infrastrukturu (nemocnice, škola, obchod…)  Významná města (určeno zákonem) mají označení statutární město člení se na obvody (i Pardubice)  Praha = samostatný kraj  V čele obce je starosta (ve statutárních městech primátor)

6 ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE  Zastupitelstvo = nejvyšší orgán obce je volený voliči města na 4 roky podle velikosti obce má 7 - 60 členů  Rada = výkonný orgán, který rozhoduje o běžných provozních záležitostech, určuje podobu obecního úřadu je volen z řad obecního zastupitelstva, má 5 - 11 členů

7 KDO JE STAROSTA ?  Starosta stojí v čele rady, zastupitelstva a celé obce  Je volen členy zastupitelstva z jejich středu  Je oprávněn jednat a činit úkony jménem obce: zastupuje obec navenek podepisuje právní předpisy obce  O většině otázek však rozhoduje zastupitelstvo a rada  Primátorka Pardubic je MUDr. Štěpánka Franková

8 CO JE OBECNÍ ÚŘAD ?  Vykonává veškerou státní správu svěřenou obci (přenesenou na obec)  Plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada  V čele stojí starosta, výkonným pracovníkem je tajemník  Obecní úřad je rozdělen na jednotlivé odbory

9 JAKÉ ODBORY NAJDEME NA OBECNÍM ÚŘEDĚ O CO TAM MŮŽEME ZAŘÍDIT?  Doprava – registr vozidel, řidičské průkazy…  Správní agenda – evidence obyvatel, občanské průkazy, pasy, památková péče…  Stavební úřad – územní plánování, stavební povolení….  Majetek města – byty, pozemky, nebytové prostory…  Sociální věci – zdravotně postižení, příspěvky v hmotné nouzi, sociálně – právní ochrana dětí

10 JAKÉ ODBORY NAJDEME NA OBECNÍM ÚŘEDĚ O CO TAM MŮŽEME ZAŘÍDIT?  Komunitní služby – školství, kultura a sport, sociální služby…  Živnostenský úřad – živnostenský rejstřík, podnikání, kontrola…  Životní prostředí – odpady, ovzduší, půdní fond, rybářské lístky…  Pokuty, poplatky a platby

11 ROZHODNI, KTERÝ ODBOR BUDE ŘEŠIT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁLEŽITOSTI 1. Upozornit na poškozenou silnici 2. Požádat o přídavek na dítě 3. Upozornit na černou skládku 4. Požádat o nový občanský průkaz 5. Chcete začít podnikat 6. Chcete začít stavět nový dům 7. Požádat o dotaci na sportovní klub 8. Chcete přihlásit svého psa

12 CITACE O PHDR. MAREK MIČIENKA. Občan a jeho obec. vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR: Partners Czek,o.p.s., 2004.


Stáhnout ppt "ANOTACE OBJASNIT POJMY OBEC, MĚSTO, ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, MĚSTSKÝ ÚŘAD. VÝUKOVÝ MATERIÁL."

Podobné prezentace


Reklamy Google