Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty Jihomoravského kraje zaměřené na podporu rozvoje lidských zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty Jihomoravského kraje zaměřené na podporu rozvoje lidských zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Projekty Jihomoravského kraje zaměřené na podporu rozvoje lidských zdrojů

2 | Neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v JMK | Investiční projekty zaměřené na RLZ v JMK 01 | Obsah

3 01 | 03Turistický ruch Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vznik: říjen 2009 Cílová skupina: státní příslušníci třetích zemí Cíl: usnadnit proces integrace cizinců v JMK Rozpočet: 6,2 mil. Kč (75 % EIF, 25 % JMK) Aktivity: -sociální, právní, jazykové a kulturní poradenství -služby zaměřené na zlepšení sociálního, právního, jazykového a kulturního postavení -kulturní a osvětová činnost zaměřená na většinovou populaci Partneři projektu: Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům, ZŠ a MŠ Brno, Staňkova. Od r. 2012 – Brnopolis o. s. a Středisko volného času Rosice. 12| Neinvestiční projekty

4 01 | 03Turistický ruch Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a jeho příspěvkových organizací (3v1) Cíl projektu: Zefektivnit organizaci a provádění činností na KrÚ a příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem Cílové skupiny: Zaměstnanci zařazení do KrÚ Příspěvkové organizace (PO) zřizované Jihomoravským krajem Klíčové aktivity: 1.Zavádění strategického a procesního řízení 2.Zefektivnění moderních metod řízení (CAF) na KrÚ a PO 3.Zavádění projektového řízení na KrÚ a PO Rozpočet: 14 mil. Kč (85 % ESF, 15 % JMK) Realizace projektu od 1.5.2010 do 30. 4. 2013 13|

5 01 | 03Turistický ruch Zajištění vybraných sociálních služeb na území JMK Cíl projektu: zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence na území JMK, zabránění sociálnímu vyloučení vybraných cílových skupin v JMK, integrace sociálně vyloučených osob a podpora jejich zapojení na trh práce, zapojení cílových skupin mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Zajištění poskytování sociální služby: 1.Azylové domy 2.Domy na půl cesty 3.Intervenční centrum 4.Nízkoprahová denní centra 5.Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7.Sociálně terapeutické dílny 8.Terénní programy 9.Sociální rehabilitace Realizace projektu od 1. 10. 2008 do 29. 2. 2012 Rozpočet: 585,2 mil. Kč Jihomoravský kraj jako jediný stihl podat žádost a od 1.9.2011 realizuje navazující projekt – rozpočet 14|

6 01 | 03Turistický ruch Vzdělávání v eGON Centru Jihomoravského kraje Období realizace: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2013 Cílová skupina: Zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací Cíl: vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací v používání eGovernmentu Aktivity: Informační systém datových schránek Vidimace a legalizace Czech POINT – Služby ISDS II. Zaručený elektronický podpis Word pro začátečníky Excel pro začátečníky Rozpočet: 2,7 mil. Kč 15|

7 01 | 03Turistický ruch Podpora celoživotního vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji Období realizace: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013 Cílová skupina: vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách Cíl: zvýšení kvality a konkurenceschopnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím systematického a odborného vzdělávání pracovníků působících v organizacích poskytujících sociální služby Aktivity: –odborné vzdělávání vedoucích pracovníků působících v organizacích poskytujících sociální služby –odborné vzdělávání zaměřené na zvyšování znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách –odborné vzdělávání v gerontologických službách Rozpočet: 9,6 mil. Kč (85 % ESF, 15 % rozpočet ČR) 16|

8 01 | 03Turistický ruch SoMoPro - program na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji SoMoPro je regionální grantový program, jehož cílem je přilákat zahraniční vědce a reintegrovat české vědce do Jihomoravského kraje. SoMoPro je v období 2009-2013 kofinancováno z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu a rozpočtu Jihomoravského kraje. SoMoPro je vytvořeno jako obdoba incoming grantů a reintegračních grantů v Akcích Marie Curie (IIF, IEF, IRG). Stipendia pro zahraniční studenty vysokých škol Program je určen na podporu zahraničním studentům ze zemí mimo EU, kteří chtějí studovat na jedné z vysokých škol v českých studijních programech v Jihomoravském kraji v ČR. Cílem programu je podpořit studentskou mobilitu a nabídnout studentům ze třetích zemí možnost studia v JMK. Administrátorem obou programů je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

9 01 | 03Turistický ruch CEITEC – Středoevropský technologický institut Vize projektu: „Vytvoříme centrum excelentní vědy, jehož výsledky budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka.” Hlavním přínosem realizace projektu CEITECu je unikátní kombinace živých a neživých věd. Jádro projektu tvoří sedm výzkumných programů sdružujících výzkumné skupiny se specializací na konkrétní, progresivní vědecké obory a disciplíny. Násobné synergické efekty projektu jsou generovány zejména vzájemnou interakcí výzkumných programů a řešením multidisciplinárních otázek napříč výzkumnými skupinami. CEITEC je společným projektem významných brněnských univerzit a vědecko- výzkumných institucí – MUNI, VUT, MendelU, VFU aj. Rozpočet: 5,2 mld. Kč (hrazeno z OP Výzkum a vývoj pro inovace Investiční projekty

10 01 | 03Turistický ruch Moravian Science Centre Brno (MSC). Hlavním cílem projektu je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu. Pro MSCB byl vybrán objekt pavilonu „D“ v prostorách nynějšího areálu Veletrhy Brno a. s. Rozpočet: 596,5 miliónů Kč (85% ze zdrojů EU, 15% z národních zdrojů z OP VaVpI).

11 01 | 03Turistický ruch Realizace již 4. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání v rámci 53. MSV – letos na společném stánku JMK 19 SŠ a účast 49 základních škol Poskytování prospěchových stipendií žákům ve vybraných oborech vzdělávání Podepsána Smlouva o spolupráci na podporu odborného školství a technických povolání Podpora projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizace Přehlídky České ručičky Realizace pravidelného Průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (od roku 2003) Podpora akce Týdny vzdělávání dospělých v JMK Podpora odborného vzdělávání ze strany JMK 21|

12 Děkuji za pozornost 01 | 02 Turistický ruch22|


Stáhnout ppt "Projekty Jihomoravského kraje zaměřené na podporu rozvoje lidských zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google