Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Pardubice Den otevřených dveří - NJOP 19.1.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Pardubice Den otevřených dveří - NJOP 19.1.2016."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Pardubice www.upce.cz Den otevřených dveří - NJOP 19.1.2016

2 Kde nás najdete? Labe východní Čechy 104 km od Prahy

3 Dějiny UPa 1950 – založení Vysoké školy chemické (1953 – VŠCHT) Rozvoj univerzity: - 1991 – FES (Fakulta ekonomicko – správní) - 1993 – DFJP (Dopravní fakulta Jana Pernera) - 2006 – FF (Fakulta filozofická; 1992 – původní název ÚCJ, poté ÚJHS, dále FHS) - 2005 FR (Fakulta restaurování – Litomyšl) - 2006 FZS (Fakulta zdravotnických studií) - 2001 ÚIE (Fakulta informatiky a elektrotechniky) → od 31.3. 1994 UNIVERZITA PARDUBICE

4 Univerzitní kampus Komplex budov na pravém břehu Labe: - budovy univerzity -studentské koleje - univerzitní knihovna - menza - sportovní hala.

5 Počty studentů Univerzity Pardubice 200020012002200320042005200620072008200920102011 DFJP1 3711 4361 4881 6081 6761 8742 1182 0962 1932 1872 1812 177 FES1 1821 3651 5101 8612 0452 2572 4982 5552 4862 7922 6812 430 FEI 551111672464205727678931 0251 0801 180 FF4095696238701 0571 2671 5201 7111 8762 0472 1402 156 FChT1 2921 3011 4481 5961 6351 6371 5461 6761 7891 9822 1552 204 FR 636269929510692 FZS 85158231260306326393464591681 UPa4 2544 7265 2656 2606 8907 7788 6229 2009 72210 59210 93410 920

6 Fakulta filozofická Studijní programy Filozofie – filozofie, religionistika (Bc., Mgr., Ph.D.), Filologie – AJOP, NJOP, slavistická studia zemí EU (dvouoborové studium), Učitelství pro základní školy – Učitelství anglického jazyka Historické vědy – historicko–literární studia, spisová a archivní služba (Bc.), historie (Bc, Mgr., Ph.D.), ochrana hmotných památek + historie (dvouoborové studium) (Bc.), kulturní dějiny (Bc., Mgr.), Humanitní studia – humanitní studia, komunitní studia Sociologie – sociální antropologie (Bc., Mgr.) Specializace v pedagogice – Resocializační pedagogika (Mgr.)

7 NJOP – Německý jazyk pro odbornou praxi Komunikativní modul Lingvistický modul Kulturní modul Profesní modul Volitelné předměty

8 Přijímací zkoušky NJOP Písemný test: - čtení s porozuměním - „Lückentext“ (doplňování slov do vět) - gramatika Testy z minulých přijímacích zkoušek k dispozici: Odkaz: www.upce.cz – kolonka: pro uchazečewww.upce.cz

9 Profil absolventa NJOP Kompetence: komunikativní v německém a českém jazyce, překladatelské dovednosti, základní orientace v terminologii a problematice odborných předmětů. Uplatnění: orgány státní správy a samosprávy, soukromé podniky (se zahraničním kapitálem), obchodní firmy, kulturní nadace, překladatelské agentury.

10 Komunikativní modul Předměty: Jazyková cvičení I – III Zkouška jazykové způsobilosti Akademické psaní I – II Odborný jazyk I-III Německá korespondence Prezentační dovednosti Anglický jazyk – CEFR A2

11 Lingvistický modul Předměty: Úvod do studia jazyka Kontrastivní fonetika Kontrastivní gramatika I – II Kontrastivní lexikologie Analýza odborného textu I – II

12 Kulturní modul Předměty: Úvod do literatury Vybrané kapitoly z německé literatury Vybrané kapitoly z rakouské a švýcarské literatury Kulturní studia I-II (reálie) Tolerance kulturních odlišností Dějiny německy mluvících zemí

13 Europäische Stereotype Tolerance kulturních odlišností: Europäische Stereotype

14 Tolerance kulturních odlišností: Tschechische Kulturstandards Deutsche Kulturstandards Personenbezug Sachorientierung, Sachbezug Abwertung von Strukturen Aufwertung von Strukturen Simultanität Konsekutivität Improvisationsliebe Organisationsliebe (der findige Schwejk) (der durchgeplante Helmut) Personenorientierte Kontrolle Regelorientierte Kontrolle Diffusion von Persönlichkeits- und Trennung von Persönlichkeits- Lebensbereichen und Lebensbereichen Hochkontext Niedriger Kontext Implizitheit, Indirektheit Explizitheit, Direktheit Konfliktvermeidung Konfliktkonfrontation Schwankendes Selbstbewusstsein Stabile Selbstsicherheit

15 Profesní modul A Povinné předměty: Překladatelský seminář I – II Úvod do teorie překladu Základy tlumočení Český jazyk v komunikační praxi I – III

16 Profesní modul B Povinné předměty: Základy práva Úvod do veřejné správy Management Marketing Podniková agenda

17 Profesní modul B Povinně volitelné předměty: Kapitoly ze sociologie Filozofická propedeutika Public relations-komunikace s veřejností Psychologie práce Interkulturní komunikace-interkulturní kompetence Poznámka: Studenti jsou povinni získat minimálně 6 ECTS (tj. dva kurzy).

18 Profesní modul C Projekt Praxe Seminář k bakalářské práci Bakalářská práce

19 Nabídka volitelných předmětů – výběr Cizí jazyky (FJ, ŠJ, RJ, AJ – další úrovně, norština, latina) Evropská sociální politika Základy a teorie praxe překladu Základy vývojové psychologie Seminář tvůrčího psaní Tělesná výchova Seminář rétoriky - Možnost obsazení volných míst u jiných studijních oborů FF UPa.

20 Ukončení studia Závěrečná bakalářská zkouška a) obhajoba bakalářské práce b) německý jazyk, analýza odb.textu c) kulturní studia, literatura

21 Programy LLP – Erasmus, Leonardo Cca 70-100 studentů FF UPa absolvuje 1 semestr (lze prodloužit na 2) na zahraničních univerzitách, Univerzity: Bayreuth, Münster, Braun- schweig, Düsseldorf, Jena, Leipzig, Chemnitz, Zittau, Fulda, Passau, Madeira, Sevilla, Vitoria, Santiago de Compostela, Istanbul, Konya, Ljubljana, Örebro, Trento, Lovaň, Orléans, Tours, Montpellier, Dijon, Wroclaw, Soluň, Pécs, Tartu, Plovdiv….

22 Studenti NJHP v zahraničí Akad. rok Počet stud.: Erasmus+ Erasmus-stáže/zahr.mobility UPa 2005/2006 23 10 2006/2007 22 3 2007/2008 19 3 2008/2009 25 1 2009/2010 33 0 2012/2013 16 0 2013/2014 12 2 2014/2015 8 1 (3) 2015/2016 8 1 (3) Celostátní průměr: 1,54% (2. místo v Evropě za Lichtenštejnskem)

23 Otázky? 1. Jaká je šance na přijetí? 2. Jak je to s následným magisterským studiem? 3. Uznávají se certifikáty (přijímací zkoušky, studium)? 4. Témata závěrečných prací? (literatura, reálie, interkulturalita, ekonomie, historie, lingvistika, regionální problematika…) 5. Rodilí mluvčí, kontakty s německými institucemi, mimouniverzitní aktivity? 6.

24 Odpovědi Ad1. Šance na přijetí: 40 uchazečů bude přijato/ případně 2. kolo přijímacích zkoušek v srpnu Ad2. Následné magister. studium: ČR/Německo Ad3. Prominutí přijímací zkoušky: doložení úředně ověřené kopie jazykového certifikátu z německého jazyka na úrovni B1 (s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Ad4. Témata závěrečných prací: literatura, reálie, interkulturalita/multikulturalita, ekonomie, historie, lingvistika (morfologie, syntax, lexikologie, stylistika, dialektologie), regionální problematika, média… Ad5. Rodilí mluvčí: 3, kontakty s něm. institucemi: Der Heiligenhof (Bad Kissingen), Internationales Haus Sonnenberg. Mimouniverzitní aktivity: Filmabende, Goethe-centrum Pce.

25 Témata závěr. prací Günter Wallraff – ein Kapitalismukritiker Max Schmeling – Prototyp eines Übermenschen? Wolfskinder Vergleich der deutschen und tschechischen Version von Robinson Die Schlacht im Teutoburger Wald und ihre Folgen Gesellschaft für bedrohte Völker Multikulturelle Gesellschaft oder Konflikte der Kulturen in der deutschen Presse Deutscher Wenderoman und Thomas Rosenlöcher Das Jahr 1968 in Deutschland und seine Folgen Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders Deutsche Jugendsprache in der Musik

26 Magisterské studium: IHI Zittau (TU Dresden), obor: Mezinárodní management Doba studia: 4 semestry Vyučovací jazyk: NJ Ukončení: Master of Arts Podmínky přijetí: Bc., ekonomické zaměření, DSH pro zahraniční studenty (možnost intenzivního kurzu NJ a zkoušky DSH zdarma v návaznosti na následné studium – březen 4 týdny, srpen-září 5 týdnů), 256 eur stipendium (10x ročně), cena ubytování: 130- 180 eur, možnost sociálního stipendia.

27 Magisterské studium: IHI Zittau, obor: Mezinárodní management Povinné předměty: Internacionalita a interkulturalita podniků, Vstup na zahr. trh, Management mezinár. myšlení, Strategický management, Mezinárodní ekonomika, Mezinárodní právo, Mezinárodní marketing, Mezinárodní účetnictví, Mezinárodní controlling, Mezinárodní management logistiky, Cizí jazyk v ekonomice (PL, CZ, AJ, NJ) Termíny podání přihlášek: 15.8. pro začátek v ZS, 15.1. v LS, 15.7. pro letní intenzívní kurz NJ (vstupní úroveň B2/C1 se zkouškou DSH, lze vstoupit i s A2). Pro kurz je ubytování zdarma plus malé kapesné.

28 Děkujeme vám za dnešní návštěvu a těšíme se na vás při přijímacích zkouškách na imatrikulaci a tak vůbec… Und bleiben Sie neugierig.


Stáhnout ppt "Univerzita Pardubice Den otevřených dveří - NJOP 19.1.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google