Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Politické nástroje ochrany životního prostředí VY_32_INOVACE_10.01.13 Autor Ing. Helena Vacková Tematická oblast Člověk a prostředí pro 4. ročník přírodovědného lycea Ročník 4. lyceum Datum tvorby březen 2013 Anotace Materiál představuje žákům nejvýznamnější mezinárodní organizace a nadnárodní uskupení, která se zabývají ochranou životního prostředí Metodický pokyn Prezentace + procvičení formou opakovacích otázek

2 Politika, oblast správy věcí veřejných, ovlivňuje OŽP, neboť politici (politické organizace) mají rozhodovací pravomoc. Environmentální politika je realizována pomocí A) mezinárodních organizací (OSN) B) nadnárodních uskupení (EU) C) národní instituce (vláda, ministerstva)

3 A) Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace vyhlašují tzv. akční programy, v nichž formulují cíle, kterých má být dosaženo. Plnění cílů zabezpečují prostřednictvím: Stanovisek Doporučení Nařízení Směrnic Závazných dohod

4 Dělení mezinárodních organizací A) Vládní mezinárodní organizace - sdružují suverénní členské státy, - umožňují, aby vlády jednotlivých států uzavřely závazné dohody (OSN, NATO aj.) B) Nevládní mezinárodní organizace – sdružují např. neziskové organizace, kluby, výbory (Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních, Greenpeace)

5 OSN Založena v r. 1945 Zakládajícím členem byla i Československá republika spolu se dalšími 49 státy Sídlo v New Yorku Zachovává princip suverénní rovnosti členských států Cílem je zachovat mír, bezpečnost, podpořit mezinárodní spolupráci Tvoří ji systém organizací, z nichž některé se podílejí na ochraně ŽP

6 Program OSN pro ŽP (UNEP) vznikl v r. 1972 Cíl programu – mezinárodní spolupráce v oblasti ŽP Úkoly - sledovat stav ŽP ve světě - koordinovat environmentální projekty - podporovat výzkumu - zajistit výměnu a šíření informací o ŽP - udržitelný rozvoj Globální fond ŽP – poskytování dotací a grantů na zlepšení ŽP v rozvojových zemích Komise OSN pro udržitelný rozvoj Založena v r. 1993 (po Summitu Země v Rio de Janiero v r. 1992) Cíl komise – pomoc státům zavádět doporučení a a závazky ze Summitu Země

7 B) Nadnárodní uskupení Evropská unie - Členské státy sdílejí svou suverenitu, svěřují některé své pravomoce orgánům EU Rada EU – sdružuje ministry vlád členských zemí, scházejí se pravidelně, zasedání se účastní vždy jeden ministr z členské země podle projednávané otázky→“Rada ministrů životního prostředí“ - má zákonodárnou (schvaluje spolu s evropským parlamentem evropské zákony) Evropská komise (komisař EU pro ŽP) – připravuje návrhy zákonů, je odpovědná za provádění rozhodnutí Rady EU a Evropského parlamentu

8 Aktivity EU v OŽP Natura 2000 Označování ekologicky šetrných výrobků Základní principy OŽP v EU: - princip „platí znečišťovatel“ - princip udržitelného rozvoje - princip vysoké úrovně ochrany - princip prevence - princip předběžné opatrnosti - princip ochrany co nejblíže zdroje znečištění - princip OŽP jako celku - princip integrace - princip subsidiarity

9 C) Národní instituce zabývající OŽP Vláda – Rada vlády pro udržitelný rozvoj Ministerstvo životního prostředí - ústřední orgán státní správy pro ochranu přírody ( řídí AOPK,ČIŽP, SFŽP, Českou informační agenturu ŽP) Ministerstvo zemědělství – ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti, rybářství... Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu Kraje obce

10 Opakovací otázky 1. Vyjmenujte hlavní světové instituce, které se podílejí na OŽP. 2. Vysvětlete principy OŽP uplatňované v EU. 3. Které české státní instituce vykonávají činnost v oblasti OŽP?

11 Zdroje EZECHEL, M., ZICHOVÁ, J., PYTLOUN, L. Ekologie a ochrana životního prostředí. Mělník: VOŠZ A SZaŠ, 2012. 211 s. http://www.vlajky-prapory.cz/wp- content/uploads/osn.gif


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google