Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role Turistických informačních center v managementu destinací Výroční konference ATIC Ostrava, 7. 3. 2014 Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role Turistických informačních center v managementu destinací Výroční konference ATIC Ostrava, 7. 3. 2014 Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Role Turistických informačních center v managementu destinací Výroční konference ATIC Ostrava, 7. 3. 2014 Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

2 MANAGEMENT o Specifická činnost, která ovlivňuje prosperitu organizace o Smyslem je dosažení vytyčeného cíle o Vertikální a horizontální propojení prostřednictvím manažerských funkcí – rozhodování, plánování, kontrola, organizování, motivování, efektivní komunikace o Mobilizace a aktivizace zdrojů o Realizace změn o Řízení rizik o Schopnost inovací

3 STAKEHOLDERS CÍLE –PROCESY - VZTAHY Mezinárodní vliv EU, UNWTO, OECD Výzkumné a vzdělávací instituce Tržní prostředí Vlastníci akcionáři Dodavatelé Instituce, organizace a podniky turismu Organizace DMO Regionální a místní subjekty Státní instituce MMR, CzT, ČSÚ Finanční instituce Fondy, systémy podpory Zákazníci/Rezidenti

4 SPOLEČNÉ CÍLE o Měření: kvantitativní a kvalitativní ukazatele, indikátory o Hodnocení: efektivita použitých (veřejných) zdrojů o Konkurenceschopnost – silná značka, image o Proces tvorby produktů a jejich prodej (distribuční cesty) o Spokojenost/loajalita klientů o Souhlas rezidentů

5 JAKOU ROLI HRAJE TIC MARKETINGOVÉM ŘÍZENÍ DESTINACE? JAKOU ROLI HRAJE TIC MARKETINGOVÉM ŘÍZENÍ DESTINACE? o Významná součást informačního systému destinace o Poskytování informací (potenciálním) návštěvníkům a rezidentům osobně či různými formami komunikace o Uspokojení jejich potřeb při (plánování) pobytu v destinaci o Osobní kontakt s návštěvníkem – možnost ovlivnění spokojenosti s pobytem v destinaci o Doplňkový prodej – mapy, vstupenky, suvenýry, zprostředkování služeb turismu

6 JAKOU ROLI HRAJE TIC V MARKETINGOVÉM ŘÍZENÍ DESTINACE? o Sběr dat od zákazníků - spokojenost o Hodnocení potenciálu destinace – kvalita zdrojů o Komunikace a koordinace aktivit subjektů v destinaci – proces tvorby produktů turismu o Iniciování vytváření sítí/partnerství subjektů napříč sektory o Komunikace s rezidenty – zapojení do procesu tvorby produktů

7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TIC V ČR o Vysoký počet TIC – nízká úroveň koordinace o Převažují TIC zřizovaná organizacemi samosprávy a státní správy (76 %), fyzické osoby (11%), s.r.o. (9 %), ostatní do 4 % o Podpora činnosti TIC – národní a krajské strategie – operační programy o Snaha o  sjednocení standardizace a certifikace  vytvoření a rozvoj regionální sítě TIC  zkvalitnění sběru a využití statistických dat

8 ZAHRANIČNÍ PŘÍSTUPY o Důraz na kvalitu – národní systémy řízení kvality o Vyšší podíl komerčních služeb – regionální produkty, karty destinací, průvodcovské služby, vstupenky o Poradenství pro začínající subjekty v oblasti turismu o Iniciace a koordinační role v procesu tvorby a rozvoje produktu turismu

9 PROBLÉMY PROBLÉMY o Destinace x administrativně správní vymezení o Požadavky zřizovatele mimo činnost TIC o Tvorba produktu a prodej (legislativa) o Spolupráce – partnerství s DMO o Nevhodné umístnění (provozovna) TIC o Vysoký podíl činností nesouvisející s posláním TIC (dotazy rezidentů nesouvisejících s turismem, hlavní činnost je např. CK) o Pracovní doba – pracovní doba úřadu, kritéria projektů v rozporu s požadavky návštěvníka o celoročně v sobotu 50,7 % - 71,6 % (červenec, srpen); o v neděli 21,6 % - 59,7 % (červenec, srpen) o Velikonoce 25,4 %, květnové svátky 35,1 %

10 TIC BŘASY Založení TIC a poradenského centra pro územně správní celek (ÚSC) v obci Břasy Cíle o Propojit jednotlivé obce mikroregionu (Radnicko) a místní akční skupiny (MAS Světovina) o Vytvořit silnou platformu pro rozvoj území o Uspokojit potřebu poradenského zázemí pro malé obce s dobrou dostupností

11 TIC BŘASY o Zájmová územní oblast (destinace) obce patřící k Břasku mikroregion Radnicko MAS Světovina o Příležitost: rozšíření zájmového území na další uskupení, bez kterých nelze využívat maximálních efektů přínosu turismu o Ohrožení: separace dílčích částí území z důvodu odlišné územně-správní příslušnosti je silně kontraproduktivní

12 SYSTÉM TOURISM LEARNING AREAS o pro koordinaci činností s důrazem na rozvoj území pomocí turismu o VÝHODY o umožní začlenění stávajících organizací a firem v oblasti do jednoho celku při respektování jejich územní či organizační samostatnosti o vytvoření struktury podporované EU o využití dílčích aktivit již existujících subjektů (mikroregion, MAS) k synergickým efektům a vnitřním úsporám při rozvoji turismu o zapojení rezidentů a návštěvníků do přípravy a realizace produktů destinace

13 BUDOUCÍ DESTINACE

14 Budova TIC

15 PRODUKTY BŘASKA Kolem okolo Břas Po stopách klášterních a rytířských řádů Židovské cesty Historie dolování Golfový turismus Setkání s barokem Soft adrenalin Kudy chodili naši předci Aleje a stromořadí Životní cesty osobností: stopy na Břasku Sport a pohyb bez hranic

16 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Role Turistických informačních center v managementu destinací Výroční konference ATIC Ostrava, 7. 3. 2014 Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google