Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luděk Rychetník IES 20. května 2010 Finanční a hospodářská krize - úvahy nahlas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luděk Rychetník IES 20. května 2010 Finanční a hospodářská krize - úvahy nahlas."— Transkript prezentace:

1 Luděk Rychetník IES 20. května 2010 Finanční a hospodářská krize - úvahy nahlas

2 Osnova Průběh krize – odkaz na zdroje Analýza a poučení – Bigger picture Dilema hospodářských politik: východiska? Budoucí hrozby a příležitosti Náměty

3 Průběh krize 2000 + expansivní měnová politika centrálních bank: růst zadlužení + růst cen nemovitostí ALE hospodářský růst 2006 + subprime mortgages-substandardní hypotéky => hypotéční krize září 2007 Northern Rock (britská hypoteční banka) v krizi, vykoupí ji Bank of England únor UK Banking (Special Provisions) Act 2008

4 Průběh krize - pokračování 2008 inflace : komodity a spotřební zboží březen 2008 investiční bance Bear Stearns došla hotovost: Fed dohodne s bankou JP Morgan převzetí za úpadkovou cenu $2 za akcii – FINANČNÍ KRIZE V PLNÉ SÍLE – CREDIT CRUNCH září 2008 Fannie Mae a Freddie Mac (polostátní obchodníci s hypotékami) v krizi, Fed vyhlásí nucenou správu září 2008 investiční banka Lehman Bros (od 1994 investiční skupina American Express) se zhroutí. Fed nezasahuje. PANIKA NA FINANČNÍCH TRZÍCH

5 Průběh krize - pokračování 2008-9 úsilí vlád zabránit hospodářské krizi únor 2008 US Economic Stimulus Act of 2008 $152 mld (x10 9 ) – Bush říjen 2008 TARP $700 mld – Bush říjen 2008 UK bank rescue package GBP500 mld ($850 mld) listopad 2008 EU stimulační plán 200 mld Euro státní + EU rozpočty + European Investment Bank únor 2009 American Recovery and Reinvestment Act $787 mld - Obama

6 Průběh krize - pokračování 2009-10 Ohrožení PIGS Krize Řecka a EURA Nouriel Roubini „Krize nekončí, vracíme se do propastiNouriel Roubini „Krize nekončí, vracíme se do propasti“ Hospodářské noviny 19. 5. 2010

7 Průběh krize - odkazy Pavel Kohout 2009 Finance po krizi. Grada (čtivé, zasvěcené, ale ne zcela spolehlivé – ověřovat) en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2 007%E2%80%932010 www.creditloan.com/infographics/obamas- economic-stimulus-plan-mapped-out/www.creditloan.com/infographics/obamas- economic-stimulus-plan-mapped-out/

8 Dilema hospodářských politik Chybí zdroje růstu ! Východiska?

9 Finanční a ekonomická krize Pokus o „větší – celistvý pohled“:  Praskla „super-bublina“ dluhů domácností, bank, podniků, vlády Spojených Států, USA vůči Číně  Ale: od roku 2008 domácnosti šetří  Břemeno úrokových plateb

10 Chybí zdroje růstu  Umořování dluhů vyžaduje hospodářský růst – ALE:  Růst založený na nové dluhové bublině by vyústil v další krizi =>Návrat k dosavadnímu hospodaření není možný ----------------------------------------------- Martin Wolf „The world economy has no easy way out of the mire“ Financial Times 23.2.2010 „Temné vize hospodářství“ Respekt-Audit Jana Macháčka, 25. 2. 2010

11 VÝCHODISKO – IMPERATIVY 1 Od všeobecného zadlužení k rovnováze a finanční udržitelnosti 2 Konkurence schopné podniky na světovém trhu 3 Od kořistění omezených zdrojů k ekologické udržitelnosti

12 Bigger picture : Finanční a ekonomická krize: Je dlouhodobou krizí celého společensko ekonomického systému? „Koho chtějí bohové zničit raní ho slepotou“ => „wishful thinking combined with hubris“  „lost sight of the bigger picture“ (Dopis 33 předních britských ekonomů královně)

13 Bigger picture – zdroje slepoty Hypotéza efektivních trhů (E Fama 1970 „Efficient capital markets“, J of Finance 25(2) May) Zdroj neoliberální ideologie: Finanční trh vzorem efektivnosti i organizace hospodářsko politického systému: light touch (none) regulation, free capital movement, reduce and privatize the state! low taxes, free labour market => Výrazná příjmová diferenciace  V důsledku krize ztratily důvěryhodnost

14 Teoretické předpoklady Homo economicus jako informovaný, racionální individualista NEBO Člověk jako společenský tvor, racionalita je dlouhodobá schopnost společnosti, deliberace, konflikt, učení se i cestou krizí Nicholas A. Christakis, James H. Fowler Connected. The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives Jiří Sobota „Zapleteni v sítích“, Respekt č.20 16. 5. 2010

15 Čas zlomu V sázce je legitimita kapitalismu jako svobodného hospodářství a legitimita liberální demokracie jako politického systému Jsme v čase zlomu podobném světové krizi 30tých let a roku pádu komunismu v 1989 Jak dál? Hledá se nový řád

16 Nastal čas hledání: jak dál ? Ve USA, VB a Evropské Unii veřejné mínění i politické elity i mnozí lidé ze světa financí cítí odpovědnost, hledají východisko z krize a přichází s konkrétními plány na vážné reformy.

17 Hledá se nový řád – signály (1): Seminář pro špičky finančního světa o encyklice Caritas in Veritate Londýn 21 října 2009. Organizoval jej arcibiskup Vincent Nichols. Účast: přes dvacet ředitelů velkých bank a finančních institucí ----------------------------------- Barclays Bank odložila výplatu vysokých odměn manažerům o tři roky (BBC 23. 1. 2010) -----------------------------------

18 Hledá se nový řád – signály (2): Robin Hood Tax – daň na mezibankovní transakce. Volá po ní koalice britských organizací včetně odborové centrály TUC. Podobná výzva od předních politiků EU. www.robinhoodtax.org.ukwww.robinhoodtax.org.uk Tisková zpráva 10. 2. 2010 Omezí „financializaci světa“ (Dembiński) ?

19 Hledá se nový řád – signály (3): Nadměrná „financializace světa“ škodí Adair Turner, Chairman, UK FSA „After the crises: assessing the costs and benefits of financial liberalization“, 14th Chintaman Deshmukh Memorial Lecture, Reserve Bank of India, Mumbai, 15 February 2010 www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2010/0215_at. shtml

20 Hledá se nový řád – signály (4): Změny navrhované prezidentem Obamou pro USA: 1. Regulace a posílení odpovědnosti bank - zákaz riskantních operací, které nepřinášejí prospěch klientům 2. banka nesmí být tak veliká, aby její pád ohrozil měnovou stabilitu 3. nově zřízená federální komise bude dohlížet nad finančním systémem a má zajistit větší průhlednost operací O Obamově reformě se bude jednat v květnu 2010 na summitu G20 a je pravděpodobné, že bude napodobena dalšími zeměmi

21 Hledá se nový řád Klíč : Sociálně stratifikační pohled ? Karel Engliš (1924) psal o „zápase společenských tříd o důchod“ jako o zdroji inflace (Kohout 2009: 110)

22 Spojené Státy 1917 - 2005 : sociálně stratifikační pohled: podíl nejbohatších domácností na celkových příjmech Diagram: % share of pre-tax household income received by the top 1%, top 0.1% and top 0.01%, between 1917 and 2005 : Tři fáze: podíl nad - pod - a opět nad 12 %

23 USA - interpretace: tři fáze 1. Do roku 1941: Long Gilded Age, „zlatá doba kapitalismu“ –> světová krize 2. 1942 - 1987: Rooseweltův New Deal, II. světová válka a „stát blahobytu (pro všechny)“ 3. 1988 - 2008: neoliberalismus Reaganův a Thatcherové, politika nerovnosti, „Greed is Good“ –> finanční krize -------------------------------------- Paul Krugman 2007, 2009 The Conscience of a Liberal. Penguin Books

24 USA, Sociálně stratifikační pohled : růst příjmové nerovnosti v posledních 40 letech Gini index (zdroj: SOURCE: U.S. Census Bureau, 2006) Persons age 25+, employed full-time Men 1967: 31.4 2005: 42.4 Women 1967: 29.8 2005: 35.7 Households 1967: 39.72005: 46.9 ------------------------------------------------------- Poznámka: Gini index = 0, všechny příjmy stejné Gini index = 100, naprostá nerovnost: jeden dostane vše Příklad 2005: Dánsko: 24, ČR: 26 (CIA World Factbook)

25 Distribuční dilema:  struktura ekonomiky a společnosti, způsob rozdělování důchodů preferuje bohaté a jejich zisky a  spolu s umořováním dluhů nemůže podporovat hospodářský růst  naproti tomu zvyšování mezd bez odpovídajícího růstu produktivity ohrožuje konkurenceschopnost podniků na světovém trhu a vede k nezaměstnanosti

26 VÝCHODISKA ? Přerozdělování ? NEBO Vláda práva a sociální spravedlnost ?

27 Sociálně stratifikační pohled na korupci v ČR Česká Republika (a další postkomunistické země): korupce jako metoda příjmové diferenciace a výraz sociální nespravedlnosti Veřejné zakázky na velké dopravní stavby v důsledku nesprávného zadávání a omezováním konkurence jsou předraženy o desitky procent (možné úspory až 30%) => Korupce okrádá státní rozpočet a plátce daní ve prospěch stavebních firem a zadávajících úředníků. Zdroje: Transparency International „Veřejné zakázky na velké dopravní stavby..“, Tisková zpráva z 11. 2. 2008 Průzkum Asociace malých a středních podniků: „Veřejnou zakázku nelze získat bez úplatku“, Hospodářské noviny 18. 2. 2010

28 !? Náročná představa !? „Vláda spravedlivých pravidel- Vládne zákon - nikoli zvůle mocných“ Pro nás obtížně představitelný ideál. Blíží se k němu země s CPI 8.5+ (Severské země, Švýcarsko) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva z tisku: Polský Donald Tusk dává přednost „boji, jehož cílem je civilizační pokrok“ před prezidentskou kandidaturou (Hn 29.1.2010). (Polský CPI je 5.0) Co je civilizace? Ochrana „vdov, sirotků, chudých“ autoritou státu. Dobrovolné dodržování řádu, zákona, pravidel. Legitimní autorita a úcta k ní.

29 Hledá se nový řád - 2 Sociální otázka: Analýza příčin krize a chování mnoha velkých bank podporují diagnózu: „systém je vychýlen ve prospěch těch nejbohatších a ochuzuje ty nejchudší“. (David Boyle, Andrew Simms 2009 The New Economics. A Bigger Picture London: Earthscan)

30 Hledá se nový řád - 3 Inspirace: „Small is beautiful“: „hospodařit jako kdyby záleželo na lidech“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Příklad propuštěného skláře a rychle reagujících malých podnikatelů ve Vrbně pod Pradědem Petr Třešňák „Jedna cesta z krize“ Respekt 1.-7. 3. 2010 E F Schumacher 1973 Small is beautiful. Economics as if People Mattered. London: Anthony Blond

31 Hledá se nový řád – 3 pokračování Příklad dvou amerických měst (Boyle, Simms 2009 The New Economics. Earthscan) (1) Black Hawk, Colorado: bohatne z heren, ale „děti nechte doma!“

32 Hledá se nový řád - 3 pokračování Příklad dvou amerických měst (2):  Great Barrington, Massachusetts (7000 obyvatel). Bohatství : >Galerie a obchody se starožitnostmi, vyspělá odborná komunita, vysoká škola, různorodý výběr malých obchodů a podniků. >Samospráva tradičních otevřených shromáždění občanů. >Městská doplňková měna BerkShare (1 BkS = USD 0.90) podporuje nákup v místních obchodech. >Týdeník a několik rozhlasových stanic. >Pravidelný letní hudební festival >Místní E F Schumacher Society: inspiruje politiku města

33 Hledá se nový řád - 4 Sociální spravedlnost – daně z bohatství? > Tobinova daň – Robin Hood Tax: z mezibankovních finančních transakcí  Majetkovou daň plánuje ODS – Mirek Topolánek: „Bohatší by se měli podílet na národní oběti“, Podobně ekonomický poradce ODS Miroslav Zámečník a Stínový ministr financí ODS Martin Kocourek (Petr Vašek „Daň pro bohaté chce i ODS“, Hospodářské noviny 23.2.2010)

34 Hledá se nový řád - 4 Sociální spravedlnost – daně z bohatství? Možné modely: > Daň z nemovitostí (Miroslav Zámečník ) > Daň z pozemkové renty: je ekonomicky a společensky výhodnější (Henry George, USA 19. století: daň z hodnoty pozemků a omezených přírodních zdrojů, které přinášejí svým majitelů bezpracnou rentu v důsledku poptávky po těchto zdrojích převyšující nabídku. Vybírá se v Austrálii, Finsku, v některých amerických státech, obvykle na místní úrovni. (Luděk Rychetník 2006 „Čtyři mechanismy příjmové diferenciace“ Pražské sociálně vědní studie, IES UK ).

35 Hledá se nový řád - 5 Je demokracie „vývojová past“ ? Eg. Stanislav Komárek (rozhovor v Lidovkách – Orientaci 6. 2. 2010) : V demokracii „sociální výdaje mohou jenom růst, ne klesat“, až dosáhnou meze, nezbytně dojde k vážnému sociálnímu konfliktu a zhroucení státu. „Distribuční dilema“ hrozí sociálními otřesy (viz též Kohout 2009: Závěrem)

36 Hledá se nový řád - 5 Je demokracie „vývojová past“ ? Východisko z „pasti“: Sociální spravedlnost => legitimita vlády a politicko ekonomického řádu: DŮVĚRA ve veřejné instituce, parlament, vládu, soudy, policii atd. => úkol veřejných činitelů: pečovat o legitimitu <= Dobré vládnutí Politická kultura <= výchova k občanství

37 Hledá se nový řád - 5 Demokracie - „vývojová past“ ? Východisko z pasti – 2 : Deliberativní pojetí demokracie: Demokracie jako otevřené hledání a moudré řešení sociálních problémů, občanská sebevýchova, růst v občanských ctnostech - SUBSIDIARITA Odpovědnost hromadných sdělovacích prostředků – regulace Celoživotní vzdělávání – kvalifikace

38 Hledá se nový řád - 6 Demokracie zdola ?  London Citizens organizování komunity: www.londoncitizens.org.uk/ pages/about.html  Cameronova „Big Society, Not Big Government“ (Building-a-Big-Society.pdf)

39 Povinná a doporučená literatura Povinná literatura WOLF, M. The World Economy Has No Easy Way Out of the Mire. Financial Times, February 23, 2010. (na stránkách kurzu JEB072 ke stažení)stažení TURNER, A. After the Crises – Assessing the Costs and Benefits of Financial Liberalisation. 14th Chintaman Deshmukh Memorial Lecture, Reserve Bank of India, Mumbai, February 15, 2010 (Presentation). (na stránkách kurzu JEB072 ke stažení)stažení TURNER, A. After the Crises – Assessing the Costs and Benefits of Financial Liberalisation. 14th Chintaman Deshmukh Memorial Lecture, Reserve Bank of India, Mumbai, February 15, 2010 (Speech). (na stránkách kurzu JEB072 ke stažení)stažení Big Society Not Big Government: Building a Big Society. (na stránkách kurzu JEB072 ke stažení)stažení Doporučená literatura


Stáhnout ppt "Luděk Rychetník IES 20. května 2010 Finanční a hospodářská krize - úvahy nahlas."

Podobné prezentace


Reklamy Google