Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace

2 "Zvýšení kvality výuky anglického jazyka"

3 Cíle projektu 1.zvýšení jazykové i metodické úrovně a kompetencí učitele anglického jazyka 2.navázání kontaktů s rodilými mluvčími a pedagogy z ostatních zemí pro možnou budoucí mezinárodní spolupráci 3.získání nových informací, znalostí, zkušeností, metod, přístupů, nápadů a aktivit do výuky 4.sdílení a výměna zkušeností, které budou využity při vyučování i v rámci mimoškolních a zájmových aktivit

4 5. poznávání reálného života, zvyků, historie, kultury, přírody a životního stylu v rámci zahraničního kurzu 6. inspirace a motivace pro pedagogy i žáky školy k jejich osobnímu rozvoji v oblasti cizích jazyků 7. naplnění cílů vytčených ve školním vzdělávacím programu pro oblast multikulturní výchovy 8. budoucí zapojení školy do projektu Comenius a aktivity eTwinning, zavedení prvků metody CLIL

5 Náplň projektu 1 mobilita - „staff training“ - účast pedagoga na zahraničním jazykově- metodickém kurzu ve Velké Británii – 14 dní

6 Intenational Projects Centre (IPC) Exeter Developing Oral Fluency in the Primary English Language Classroom Cíl kurzu: 1. osvojení technik motivujících mladší žáky k užívání jazyka jako prostředku pro komunikaci pomocí her, písniček 2. osobní rozvoj zaměřený na plynulost a hovorovou angličtinu

7 Přípravná fáze projektu Spolupráce s cestovní, jazykovou a vzdělávací agenturou: 1.výběr konkrétního jazykově - metodického kurzu - náplň, místo, termín kurzu, způsob dopravy, ubytování, stravování, finanční zabezpečení a možnostech volnočasovéhp vyžití v místě pobytu 2.intenzivní jazykový kurz před výjezdem 3.proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, pojištění

8 Průběh mobility 28. září – 11. října 2014 doprava – letadlo (British Airways) - autobus (National Express) ubytování v rodině – samostatný pokoj, plná penze

9 Studijní skupina 3 Španělky + 2 Maďarky + 1 Češka výuka po – pá 9.00 – 15.30

10 Náplň studia Aktivity, metody a různé formy práce zaměřené na výuku žáků mladšího školního věku: 4 základní jazykové dovednosti 1.mluvení 2.poslech 3.čtení 4.psaní Systém jazyka 1.slovní zásoba –metody výuky, “storage“ 2.výslovnost, „spelling“ 3.gramatika 4.fráze, idiomy, přísloví (hovorová angličtina)

11 WEEK 1 WEEK 2 Sunday Travel to Exeter: Meet homestay hosts – home for first night in Exeter SundayFree day Monday AM: Introduction to IPC PM: Town tour of Exeter with IPC guide Monday AM: Language Development Activities/Preparation Time PM: Practical ideas 2 & preparation time Tuesday AM: Language Development Activities PM: Reflection on Teaching Young Learners Tuesday AM: British Education System PM: Practical Ideas & planning time Wednesda y AM: Language Development Activities PM: Half day trip to Dartmoor National Park with IPC guide Wednesday Day Trip with IPC guide Thursday AM: Language Development Activities PM: Practical ideas for the classroom 1 Thursday AM: Language Development Activities PM: Micro-teaching activity and feedback Friday AM: Language Development Activities PM: Information gathering/resources for materials design for micro-teaching activity Friday AM: Language Development Activities: course evaluation and feedback. PM: Closing ceremony Saturday Day trip with IPC guide Saturday Return home Rozvrh kurzu

12 Příklady aktivit 1.Metodologie – nápady a materiály do výuky: hry písničky, říkadla, hraní rolí, vzájemný diktát, „warmers“, „true/false „ tvoření, skládání, předvídání příběhu, informační mezera, kreslící diktát, jazykolamy, spojovačky, hádanky…

13 2.Osobní rozvoj – komunikace na různá témata, fráze, idiomy, přísloví (hovorová angličtina, „I could morder a cappa“) 3.Učební styly, dobrý/špatný učitel, evaluace 4. Seznámení s britským vzdělávacím systémem a problémy současného britského školství (průměrný plat učitele na 1. stupni 1 400 liber/měsíc) 5. Zdroje – webové stránky, seznam knih, kontakty

14 Materiály do výuky

15 Závěrečná prezentace – „micro-teaching Příprava vlastní aktivity či metody výuky včetně materiálů, pomůcek a metodiky Realizace aktivity ve skupině Diskuse s kolegy a rozbor s lektorem

16 Dopad projektu 1.na školu: - osobní profesní rozvoj a získání potřebné kvalifikace - nové informace, znalosti, zkušenosti, přístupy, nápady a aktivity jsou inspirací do výuky pro ostatní pedagogy školy - navázání kontaktů s ostatními pedagogy v zahraničí - poznávání reálného života, zvyků, historie, kultury, přírody a životního stylu pomáhá k rozvoji multikulturní výchovy ve škole - inspirace pro osobní rozvoj ostatních pedagogů školy

17 Dopad projektu 2. mimo školu: - dopad na image a prestiž školy - zvýšena její konkurenceschopnost v regionu - kroužek anglického jazyka pro děti z mateřské školy - kurz anglického jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé

18 Splnění cílů projektu Cíle projektu splněny, projekt se stal inspirací a motivací pro další aktivity školy vedoucí ke zlepšování výuky cizích jazyků i pro osobní rozvoj ostatních pedagogů.

19 Projekt je jedním z kroků k postupné realizaci dlouhodobých strategických cílů školy v oblasti jazykového vzdělávání : 1.zvýšení počtu vyučovacích hodin anglického jazyka zavedením povinného předmětu anglický jazyk od 1. ročníku 2. zavedení některých prvků metody CLIL do výuky 3. zapojení se do mezinárodní spolupráce v programu Comenius a aktivity eTwinning

20 Diseminační aktivity 1. zprávy v místním tisku 2. webové stránky školy: www.zskonstantinovylazne.czwww.zskonstantinovylazne.cz 3. výroční zprávy školy 4. setkání s kolegy - informace o průběhu projektu a získaných zkušenostech 5. besedy se žáky spojené s prezentací projektu 6. výstava fotografií v budově školy

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google