Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVISLOSTI SEXUÁLNÍ DEVIACE SBEVRAŽDY Brno, 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVISLOSTI SEXUÁLNÍ DEVIACE SBEVRAŽDY Brno, 2014."— Transkript prezentace:

1 ZÁVISLOSTI SEXUÁLNÍ DEVIACE SBEVRAŽDY Brno, 2014

2 Z ÁVISLOST NA POČÍTAČÍCH A POČÍTAČOVÝCH HRÁCH často se jedná o imitaci agresivního chování, které se může stát součástí kognitivní výbavy dítěte snížení kontroly nad agresivním chováním. Násilí jako adekvátní prostředek řešení problémové situace identifikace s agresorem –hrdinou počítačové hry prezentují pro děti vzory, modely a vzorce chování řešení nedostatku komunikace s rodiči, vrstevníky nezájem rodičů o styl a náplň trávení volného času dítěte děti nerozlišují (přibližně do 12 roků) rozdíl mezi reálným a „světem hry“

3 Z NAKY ZÁVISLOSTI méně vykonané práce (školní i domácí povinnosti) pocit prázdnoty, když nejsou u počítače ztráta kontroly nad časem, který u počítače tráví nervozita a neklid, když nemají možnost delší dobu používat počítač (forma trestu) lhaní o své „lásce“ k počítači hraní, jako únik od svých osobních a školních problémů zanedbávání učení, koníčků nezájem o další možnosti trávení volného času (koníčky, kultura, sport) nerespektování dohod (s rodiči, sourozenci, kamarády) o používání počítače zhoršení školních výsledků

4 MOBILING - Z ÁVISLOST NA MOBILNÍCH TELEFONECH šikana (technické vybavení a finanční dotace) kyberšikana finanční náklady časová dotace konzultace s odborníky s následným řešením situace a problému

5 P ATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ – GAMBLING, GAMBLERSTVÍ A ZÁVISLOST NA AUTOMATECH patologické hráčství je definováno jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství, které jsou v popředí v hodnotovém žebříčku mladého člověka na úkor sociálních, materiálních, rodinných hodnot a školních povinností patologické hráčství spadá do skupiny tzv. návykových a impulsivních poruch neschopnost odolat impulsu, pokušení, gambler nedokáže odolat hře, není schopen přestat člověk nedokáže ovládnout vnitřní napětí a nutkání hrát – napětí se sníží, jakmile začne hrát hra je spojeno s pocitem uspokojení, vzrušení, intenzita je přímo úměrná výši hazardu a riziku ztráty

6 P ŘÍČINY VZNIKU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVÍ stresové situace, která vykonává únikovou aktivitu nabídka hry jako spouštěcí podnět osobní vlastnosti (absence spolehlivých vazeb, nedostatek empatie, zklamání ve vztahu, studiu) Fáze závislostí fáze výher fáze prohrávání fáze zoufalství

7 ZÁVISLOST NA ALKOHOLU - společnost je proalkoholní - alkohol je podobně jako tabák průchozí drogou (přechod k vyšším dávkám, k nebezpečnějším) - Fáze závislosti na alkoholu (Jellinek 1960) - 1) iniciální,počáteční - 2) prodromální, varovné - 3) kruciální, rozhodné - 4) terminální, konečné

8 SEXUÁLNÍ DEVIACE Deviace – odchylka – odklon od normality Sexual harasment – veškeré úmyslné, sexuálně motivované jednání, které uráží důstojnost jednotlivce Zákoník práce, § 7 odst. 3 zákaz postihovat nebo znevýhodňovat někoho ze zaměstnanců)

9 SEXUÁLNÍ DEVIACE V OBJEKTU Objektem mého zájmu je….objektem mé touhy … Pedofilie Nekrofilie Zoofilie Gerontofilie Efebofilie – sex.zájem je zaměřen na dospívající chlapce Fetišismus Pryofiilie (pyroman) Statuofilie (sex.zájem je zaměřen na sochy) Incest – ve vlastní rodičovské roli být nejistý, nepochopení sex.norem

10 SEXUÁLNÍ DEVIACE V AKTIVITĚ Vše, co jedinec dělá a jak to dělá.. Vše, co jej pohlavně uspokojuje Exibicionismus Frotérství Tušérství Voyeurismus Sadismus-masochismus Erotografomanie (psaní dopisů s erotickým obsahem neznámým osobám) Skatofilie (anonymní telefonáty s erotickým obsahem)

11 SEBEVRAŽEDOST Motivy u dětí Vztahy v rodině Nepřijetí nového partnera rodičů, či nových sourozenců Problémy ve vztazích Školní neúspěch ambiciozní rodiče – snaha se zavděčit, splnit všechny jejich požadavky Formy (oběšení, otrava, léky) –pokus vystrašit rodiče „jako“- dokonaný pokus suicidálního chování – PPP – nepodceňovat Hnutí EMO a GHOTIC + sebepoškozování

12 U dospělých: Vztahy v rodině Rozvod Problémy na pracovišti Ztráta zaměstnání Nemoc Závislost (kombinace závislostí)

13 TYPY SEBEVRAŽD Autoagresivní(drasticky provedená – sebetrestající čin – např.upálení) Bilanční Kryptogenní (úmysl umřít, ale vlastní úmysl utajuje – např.fingovaná autonehoda) Rituální (oddanost sektě, předejít ohlášené zkáze světa) Demonstrativní (tlak – vydírání blízké osoby)


Stáhnout ppt "ZÁVISLOSTI SEXUÁLNÍ DEVIACE SBEVRAŽDY Brno, 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google