Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU Evropská komise pro průmyslové změny CCMI Dr. Renata Eisenvortová Těžební unie, 12. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU Evropská komise pro průmyslové změny CCMI Dr. Renata Eisenvortová Těžební unie, 12. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU Evropská komise pro průmyslové změny CCMI Dr. Renata Eisenvortová Těžební unie, 12. listopadu 2015

2 Evropská komise pro průmyslové změny CCMI (CCMI -Commission Consultative des Mutations Industrielles ) - součást Evropského hospodářského a sociálního výboru EHSV -pokračovatelka sektorového dialogu ESUO (Evropského sdružení uhlí a oceli) - zkoumá otázky spojené se vztahy a změnami v průmyslových sektorech - založena v říjnu 2002 - složena z 45 členů EHSV a 45 delegátů - zpracovávání stanovisek, analýz a podkladů k hospodářským, sociálním, územním a environmentálním záležitostem 2

3 Stanovisko k Přínosu domácího uhlí pro bezpečnost zásobování EU - zpracováváno ve studijní skupině od února 2015 -12 členů Chorvatsko, Rumunsko, ČR, Španělsko, Polsko, Itálie, Malta, Belgie, Švédsko -Uhelný sektor byl posouzen z:  pohledu bezpečnosti dodávek energie v EU  ekonomického a sociálního hlediska  ekologického a klimatického hlediska  technologického hlediska 3

4 Bezpečnost dodávek energie v EU -Dlouhodobá strategie pro zabezpečení dodávek energie musí zajistit příznivé životní podmínky občanů a řádné fungování hospodářství s neustálou fyzickou dostupností energetických produktů na trhu za přijatelné ceny, přičemž musí respektovat životní prostředí. -EU dováží více než polovinu energie, kterou spotřebuje, což ji denně stojí přes 1 miliardu eur – tj. více než čtvrtina celkového dovozu EU. -Využívání domácích zdrojů, konvenčních i nekonvenčních, strategie EU sice doporučují, především však OZE a plyn, a další užití uhlí je spojováno především se zachycováním a ukládáním CO 2 (CCS), které však ještě nebylo v EU v celém řetězci v průmyslovém měřítku demonstrováno. 4

5 Uhlí v EU -V roce 2014 se v EU vytěžilo 401 milionů tun hnědého uhlí a 106 milionů tun černého uhlí a dalších 205 milionů tun černého uhlí bylo do EU dovezeno. -EU je čtvrtým největším spotřebitelem uhlí na světě, po Číně, USA a Indii. -V roce 2013 bylo 28 % elektrické energie v EU vyrobeno v uhelných elektrárnách. -Konvenční zdroje elektřiny, včetně jaderných a vodních elektráren, odpadů a biomasy, uspokojily v roce 2013 v EU 90 % poptávky po elektřině, nové obnovitelné zdroje, zejména větrná a solární energie, zbývajících 10 %. 5

6 6

7 Uhlí z ekonomického a sociálního hlediska -Ceny uhlí jsou historicky nižší a stabilnější než ceny ropy nebo zemního plynu. -Podle odhadu trpělo v roce 2013 energetickou chudobou 10,8 % občanů EU. - Uhelný průmysl EU přímo zaměstnává 240 000 pracovníků. Započteme-li pracovní místa v odvětví těžebních zařízení, další pracovní místa v dodavatelském řetězci a nepřímo související pracovní místa, zajišťuje toto odvětví bezmála jeden milion pracovních míst, mnoho z nich v regionech, v nichž je málo jiných pracovních příležitostí. 7

8 Vývoj cen paliv – uhlí je cenově nejdostupnější palivo Sources: BP, World Bank and McCloskey Coal Information Service bbl = barrels of oil 8

9 Uhlí z ekologického a klimatického hlediska - Mezi lety 1990 a 2012 se u uhelných elektráren v EU podařilo snížit  emise oxidu siřičitého (SO 2 ) o 85 %,  emise NOx o 55 % a  emise prachu o 70 %. - V nejmodernějších elektrárnách EU jsou emise CO 2 jsou proti starším elektrárnám o 30 % nižší. - EU se podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů zhruba z 11 %. 9

10 Uhlí z technologického hlediska -V EU se řada výzkumných center zabývá efektivním a ekologickým využíváním uhlí i jeho použitím jako suroviny pro chemický a petrochemický průmysl. např.  Ústřední hornický institut (GIG) v Polsku - zplyňování uhlí  Inovační centrum v Niederaussen v Německu - zachycování CO 2 ze spalin, využívání uhlíku prostřednictvím přeměny CO 2 a vodíku na syntetický plyn, pilotní výroba metanolu z CO 2 (uhelná elektrárna Lünen) -Zvyšování účinnosti uhelných elektráren umožňuje získat z každé tuny uhlí více energie. -Zvyšování flexibility uhelných elektráren vyvažuje nestabilní výkon solárních a větrných elektráren. Flexibilita nejmodernějších uhelných elektráren je srovnatelná s moderními plynovými elektrárnami. 10

11 Stanovisko bylo projednáno 5.11.2015 v CCMI, přijato a doporučeno zpracovat Plán na podporu oblastí závislých na těžbě uhlí -realistický plán, který bude brát v úvahu přínos černého a hnědého uhlí pro dodávky energie a energetickou bezpečnost v EU v nadcházejících letech - odpovědný plán, jenž posoudí úlohu domácího černého a hnědého uhlí ve vyvážené skladbě zdrojů energie, kvantifikuje strategické zásoby v EU a odráží potřebu investovat do efektivních dolů a do vysoce výkonných elektráren s nízkými emisemi, aby naše budoucí dodávky energie byly bezpečné, konkurenceschopné a s nízkým dopadem na životní prostředí; -plán, jenž bude respektovat skupiny pracovníků, kteří přispívají společnosti tím, že těží černé a hnědé uhlí na výrobu elektřiny, tepla a surovin potřebných pro všechny a bude se zabývat jejich budoucností. 11

12 Závěrečná poznámka: Stanovisko bude projednáno na plénu Evropského hospodářského a sociálního výboru okolo 10. prosince, tj. těsně před koncem nebo po klimatickém summitu v Paříži. Co opravdu klimatický summit přinese? Nebude EU v realitě i nadále usilovným běžcem, za kterým téměř nikdo neběží… 12


Stáhnout ppt "Přínos domácích zdrojů uhlí pro energetickou bezpečnost EU Evropská komise pro průmyslové změny CCMI Dr. Renata Eisenvortová Těžební unie, 12. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google