Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3 ENERGIE, PALIVA

4 Energie  energie x energetika  energie se získává spalováním paliv  paliva – přirozené či syntetické uhlíkaté látky  nutnost rozlišit:  spalné teplo  výhřevnost

5 Přehled paliv dle původu PalivaPřirozenáZušlechtěná a syntetická tuhá dřevo, rašelina, lignit, hnědé a černé uhlí, antracit dřevěné uhlí, brikety, koks, polokoks kapalnáropaderiváty ropy plynnázemní plyn naftový, zemní plyn karbonský plyny získané zpracováním tuhých a kapalných paliv

6 Tuhá paliva  černé a hnědé uhlí  využívají se k výrobě tepla a elektřiny, plynu, koksu či jako chemická sloučenina  vlastnosti a jakost se určují dle výhřevnosti, množství a povahy popela a podle koksovací zkoušky  dřevo  cenná surovina  obnovitelný zdroj  ekologické palivo (odpadní dříví)

7 Plynná paliva  topné plyny  výroba karbonizací či zplyňováním  výhoda oproti jiným palivům – neznečišťují ovzduší, značná výhřevnost, dokonale hoří  nevýhoda – jsou dražší  nejvíce používané:  zemní plyn  bioplyn  propan –butan  acetylen

8 Kapalná paliva  vyrábějí se z ropy (destilace)  vysoká koncentrace energie v malém objemu  ropa  směs uhlovodíků  těží se v hlubinných vrtech  využívá se k výrobě paliv a v chemickém průmyslu  benzín  druhy - letecké, automobilové, letecký petrolej, motorová nafta a topné oleje

9 Nevyčerpatelné zdroje energie  představují obnovitelné zdroje  snaha o nahrazení vyčerpatelných zdrojů  jedná se o:  vodní toky  moře (odliv a příliv)  vítr  slunce  geotermální prameny  biomasu

10 Kontrolní úkoly a otázky: 1. Vysvětlete rozdíl mezi spalným teplem a výhřevností. 2. Vyjmenujte všechny tuhá paliva co znáte, ať už přirozená či zušlechtěná. 3. Vymyslete alespoň tři produkty, které se vyrábějí z ropy. 4. Vysvětlete co znamenají nevyčerpatelné zdroje energie a uveďte čtyři příklady.

11 Použité zdroje: CVRČEK, Karel; CHALUPNÝ, CSC, Vladimír; KYNČIL, Jaroslav. Zbožíznalství I pro Obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Nakladatelství učebnic FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-935-1 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google