Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

sdružení podnikatelů v teplárenství Státní energetická koncepce v kontextu Evropského vývoje Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady Teplárenské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "sdružení podnikatelů v teplárenství Státní energetická koncepce v kontextu Evropského vývoje Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady Teplárenské."— Transkript prezentace:

1

2 sdružení podnikatelů v teplárenství Státní energetická koncepce v kontextu Evropského vývoje Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady Teplárenské sdružení České republiky , Praha, Fungování energetických trhů v EU a ČR

3 sdružení podnikatelů v teplárenství PŘEDPOVĚĎ VÝVOJE ENERGETICKÉHO SEKTORU VE SVĚTĚ Obyvatelstvo Mio Hrubý domácí produkt (HDP) GUSD HDP v paritě kupní síly GUSD Spotřeba prim. energ. zdrojů PJ Celková konečná spotřeba energie PJ Spotřeba elektřiny PJ TWh Spotřeba elektřiny podle scénáře PJ IEA (Blue Map) TWh Emise skleníkových plynů Gt CO 2ekv Emise skleníkových plynů podle scénáře IEA (Blue Map) Gt CO 2ekv 27 13,5

4 sdružení podnikatelů v teplárenství ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI O 20% ZVÝŠENÍ PODÍLU OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ NA 20%* REDUKCE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ O 20% VŮČI ÚROVNÍM Z ROKU 1990 DO DALŠÍHO VÝVOJE PALIVOVÉHO MIXU ZÁSADNĚ VSTUPUJE POLITIKA EVROPSKÉ UNIE *V závislosti na scénáři : 20% celkem znamená, že 33-43% elektřiny v EU by mělo být vyrobeno z obnovitelných zdrojů

5 sdružení podnikatelů v teplárenství Trendy v EU Snižování: Energetické náročnosti Emisí skleníkových plynů Ropa84 %92 % Zemní plyn62%73 % Pevná paliva45 %50 % Zvyšování: Podílu OZE Dovozní energetické závislosti Dovozní náročnost EU 27

6 sdružení podnikatelů v teplárenství Energetický mix EU je všechno jen ne „vyvážený“!

7 sdružení podnikatelů v teplárenství Vzhledem k očekávanému nedostatku zdrojů v okolních zemích musí mít ČR cíl zabezpečit trvale přebytkovou bilanci výroby elektřiny

8 sdružení podnikatelů v teplárenství ČR V ROCE 2009 EXPORTOVALA ELEKTŘINU DO NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO. NAVÍC BYLA TRANZITNÍ ZEMÍ PRO PŘENOS POLSKÉ ELEKTŘINY

9 sdružení podnikatelů v teplárenství V DŮSLEDKU PROPOJOVÁNÍ TRHŮ BUDE Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ PALIVOVÝ MIX OVLIVNĚN I VÝVOJEM V SOUSEDNÍCH STÁTECH  - V roce 2010 došlo ke sjednocení trhů s elektřinou v regionu CWE (Benelux, Francie, Německo, Rakousko)  - Cílem EU je sjednotit trh s elektřinou v CEE regionu do roku 2014 Předpokládaná skladba palivového mixu ve středoevropském regionu v roce 2015

10 sdružení podnikatelů v teplárenství VÝROBA Z NĚMECKÝCH VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ZPŮSOBUJE KRUHOVÉ TOKY VÝKONU PŘES ČR - Výroba z větrných elektráren koncentrovaná na severu Německa způsobí problémy v české přenosové soustavě. - To s sebou ponese zvýšené náklady na posilování sítí a na regulaci.

11 sdružení podnikatelů v teplárenství Státní energetická koncepce ČR Základní pilíře: Energetická bezpečnost Konkurenceschopnost Dlouhodobá udržitelnost + zatím řada nezodpovězených otázek!

12 sdružení podnikatelů v teplárenství MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE Pythagorova věta slov Otčenáš slov Archimédův zákon slov Deset přikázání slov Americká Deklarace nezávislosti slov Ústava USA se všemi 27 dodatky slov Vyhláška EU o prodeji zelí slov Státní energetická koncepce ČR cca slov

13 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězené otázky - účinnost Nejvýhodnější energie je ta, který se nevyrobí – nechybí v krizi, neznečišťuje prostředí a nikdy nedojde. Budeme se orientovat na úspory primární energie? ANO/NE? Bude přijat národní cíl snižování energetické náročnosti? ANO/NE? Jaká odvětví by měla být prioritní, jaké použít nástroje? Budovy? Doprava? VÝROBA ELEKTŘINY!

14 sdružení podnikatelů v teplárenství Jiný pohled na energetickou bilanci ČR Spotřeba primárních energetických zdrojů (PJ)

15 sdružení podnikatelů v teplárenství Podíl „recyklovaného“ tepla na celkové dodávce v ČR

16 sdružení podnikatelů v teplárenství Závěry k účinnosti Největší absolutní i relativní plýtvání ve výrobě elektřiny Obrovský potenciál dosud mařeného tepla Využití kogenerace v teplárenství blízko možného maxima Potřebný rozvoj teplárenství (velkého i malého) Úspory tepla v budovách jsou jistě důležité, ale: Úspora recyklovaného tepla přináší minimální úsporu primární energie Kombinovaná výroba elektřiny a tepla by měla mít stejnou váhu Stát by neměl z veřejných prostředků podporovat pouze úspory v konečné spotřebě.

17 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězení otázky – (hnědé) uhlí Debata o „zakonzervování“ těžebních lokalit bezpředmětná – pouze politicky pohodlné „uhnutí“ před rozhodnutím. Bude těžba pokračovat „za čárou“? ANO/NE Bude se stát o svůj nerost zajímat i co do jeho využití? ANO/NE Bude domácí uhlí využito přednostně v teplárnách? ANO/NE Popis nutných nástrojů včetně jejich vytvoření v legislativě.

18 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězené otázky - ropa Ropa je z mezinárodně politického pohledu nejrizikovější komoditou. Na druhou stranu možné rychlé omezení závislosti na jednom dodavateli (již probíhá). Počítá ČR s postupnou náhradou ropy v dopravě (plynem)? ANO/NE Počítá ČR s dlouhodobým provozem ropovodu Družba? ANO/NE Jaké je cílové uspořádání sektoru v ČR? Jsou potřebné legislativní změny?

19 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězené otázky - plyn Liberalizace trhu s plynem přináší nové otazníky pro bezpečnost. V nepřehledném propletenci kontraktů nakonec nikdo neví, kdo na kterém zdroji vlastně závisí. Poučíme se z finanční krize? Bude stát požadovat jasné rozkrytí původu plynu? ANO/NE Bude diverzifikace zdrojů plynu ponechána obchodníkům? ANO/NE Bude stát iniciovat/spolufinancovat plynárenskou infrastrukturu s bezpečnostním významem? ANO/NE Jaké legislativní nástroje je třeba přijmout?

20 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězené otázky - jádro Otázka není, zda budeme pokračovat v rozvoji jaderné energetiky, ale jak rychlý rozvoj tohoto oboru je zvládnutelný. Jaká je „zbytková“ životnost JEDU? Bude stát usilovat o další bloky v lokalitě Dukovany? ANO/NE Bude stát usilovat o další lokalitu – např. Blahutovice: ANO/NE Bude stát chránit další potenciální lokality? Jaká opatření je třeba přijmout, aby byl časový harmonogram výstavby zvládnutelný? Změny legislativy?

21 sdružení podnikatelů v teplárenství Zatím nezodpovězené otázky - OZE Stávající systém podpory OZE naprosto neudržitelný. Nezbytný je důraz na efektivitu a minimalizaci nákladů pro spotřebitele. Předpokládá se konkurenceschopnost OZE v podmínkách ČR? ANO/NE Kdy a kterých druhů? Předpokládá se účast OZE na řešení krizových stavů? ANO/NE Celkové přehodnocení systému podpory s důrazem na maximální efektivnost namísto komunistického „každému podle jeho potřeb“.

22 sdružení podnikatelů v teplárenství Energetický mix Energetický mix nemusí být nutně dokonale „vyvážený“ ? Rozumné priority: Jádro a konkurenceschopné OZE, v druhém sledu využití domácího uhlí s vysokou účinností. Plyn – doplněk, množství závislé na saldu bilance elektřiny. Z hlediska energetické bezpečnosti (i platební bilance) může být dovoz elektřiny výhodnější než dovoz plynu!

23 sdružení podnikatelů v teplárenství Strategický pohled Rozdělení na dvě části s odlišnou úrovní detailu: 2030 Detailní program včetně časového harmonogramu Malý prostor pro změny a odchylky 2060 Strategická vize Velký prostor pro změny, řada cest musí zůstat otevřená Definování minimální úrovně fungování energetiky v krizových stavech!

24 sdružení podnikatelů v teplárenství Role teplárenství a podmínky pro jeho rozvoj Role: Klíč k využití domácích zdrojů s vysokou účinností: Jádro, biomasa, komunální odpad, uhlí atd. Vyrovnávání bilance v elektrizační soustavě Spotřeba a akumulace přebytečné elektřiny z OZE Zajištění fungování elektrizační soustavy v krizových stavech Ostrovní provoz, starty ze tmy Podmínky: Odstranění ekonomické diskriminace Adekvátní podpora kombinované výroby elektřiny a tepla Vytvoření prostoru pro adaptaci na nové podmínky/požadavky


Stáhnout ppt "sdružení podnikatelů v teplárenství Státní energetická koncepce v kontextu Evropského vývoje Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady Teplárenské."

Podobné prezentace


Reklamy Google