Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky pracovní migrace občanů třetích států do ČR PhDr. Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky pracovní migrace občanů třetích států do ČR PhDr. Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky 1."— Transkript prezentace:

1 Podmínky pracovní migrace občanů třetích států do ČR PhDr. Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky 1

2 Po ekonomické krizi (od roku 2008) opět období růstu Trh práce znovu generuje silnou poptávku na zahraniční pracovní síle ze třetích zemí jako před krizí (nízká nezaměstnanost, velký počet volných míst) Nesmí se opakovat negativní jevy z minulosti! Systém pracovní migrace ze třetích zemí do ČR prošel v posledních letech zásadními změnami a další změny jsou na obzoru 2 Aktuální kontext problematiky

3 Národní legislativa – Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR – Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Unijní legislativa – Přímo aplikovatelná: Vízový kodex (Nařízení EP a Rady č. 810/2009) – Transponovaná: směrnice (značné množství) Strategie migrační politiky (usnesení vlády č. 621/2015) – Modul legální migrace: cíle a nástroje 3 Současný legislativní a strategický rámec

4 Krátkodobá (Vízový kodex EU) – vízum k pobytu do 90 dnů Dlouhodobá (zákon o pobytu cizinců) – Zaměstnanecká karta (od 24. června 2014) Duální režim Neduální režim (povolení k zaměstnání nebo volný přístup na trh práce) – Modrá karta (od 1. 1. 2011; v ČR málo úspěšná kvůli konkurenci zaměstnanecké karty; Evropská komise chce modré karty přenastavit, úspěšné jsou v podstatě jen v Německu) 4 Současná pobytová oprávnění za účelem zaměstnání pro občany třetích zemí

5 Vyžadován souhlas MV se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení (ochrana trhu práce) Ochranná lhůta pro cizince při ztrátě zaměstnání (3 měsíce; 1 měsíc u DPČ) Zákaz agenturního zaměstnávání Zaměstnáni mohou být i cizinci s jiným povoleným účelem pobytu než zaměstnání (dle zákona o zaměstnanosti) Zaměstnání bez platného pobytového oprávnění je vždy nelegální prací; nelegální pobyt nelze zlegalizovat, cizinec musí opustit území 5 Současná pobytová oprávnění za účelem zaměstnání pro občany třetích zemí

6 Počet žádostí o zaměstnanecké karty na ZÚ je o 120 % vyšší než dříve u dlouhodobých víz za účelem zaměstnání V roce 2015 bylo kladně rozhodnuto o vydání 6 937 karet (3 761 na žádost ze ZÚ a 3 176 na žádost u území) Modrých karet bylo v roce 2015 vydáno jen 77! 6 Vydávání zaměstnaneckých karet Žádosti o ZamK na ZÚ v roce 2015Měsíční průměr Celkem4 731394 Ukrajina1 12694 Mongolsko44537 Rusko29625 Vietnam28424 Indie26922 + Žádosti o ZamK na ÚZEMÍ ČR v roce 2015: 3 934

7 Zaměstnavatelé Seriózní zaměstnavatelé – důvody neúspěchů při získávání zaměstnanců – Nedostatečné prověření cizince při náboru – Nedostatečné informování cizince o pobytu a práci v ČR Neseriózní zaměstnavatelé – způsoby zneužívání systému – Účelově zakládané firmy; fiktivní sídlo apod. – Rozpory: pracovní smlouva cizince X charakteristika ohlášeného pracovního místa, smlouva o smlouvě budoucí X pracovní smlouva – Obcházení zákazu agenturního zaměstnání – Nepřihlašování zaměstnanců k pojištění atd. 7 Současné problémy v praxi

8 Cizinci Seriózní migranti – důvody neúspěchů při pracovní migraci – Celková neinformovanost žadatelů (zranitelnost) – Vady žádostí (přerušování řízení = prodlužování jeho délky) – Častá závislost na (neformálních) zprostředkovatelích Neseriózní migranti – způsoby zneužívání systému – Účelová účast v právnických osobách – Nedůvěryhodné či padělané doklady o vzdělání / kvalifikaci – Motivace vstoupit na území Schengenu atd. 8 Současné problémy v praxi

9 Státní správa – Časté změny legislativy (a metodiky) a úpravy migračního systému kvůli implementaci unijních směrnic – Vysoký (a rostoucí) počet žadatelů o pobytová oprávnění výrazně přesahuje kapacity zastupitelských úřadů (hlavní zdrojové země pracovní migrace) – Došlo k navýšení administrativy po zavedení zaměstnaneckých karet a zkrácení lhůty pro vydání rozhodnutí oproti dřívějším dlouhodobým vízům – Vysoké procento zamítnutých žádostí u některých typů pobytových oprávnění zatěžující kapacity státních orgánů 9 Současné problémy v praxi

10 Připravovaná novelizace zákona o pobytu cizinců i zákona o zaměstnanosti kvůli implementaci unijních směrnic: Sezónní pracovníci (2014/36/EU) – Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání Vnitropodnikově převedení zaměstnanci (2014/66/EU) – Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance – Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU (mobilita v rámci EU) 10 Připravovaná nová pobytová oprávnění za účelem zaměstnání

11 Vytvářeny k urychlování migračního procesu vybraných cílových skupin cizinců, na jejichž pobytu má český stát zvýšený zájem Na účast není právní nárok – zařazení dle splnění podmínek posouzených gestorem a v rámci ročních kvót Pro nadnárodní firmy investující v ČR: projekty Fast Track (2012) a Welcome Package pro investory (2013) v gesci MPO Pro zaměstnavatele pracovníků z Ukrajiny: pilotní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (9. 11. 2015) v gesci MZV České firmy se postupně učí využívat i institut tzv. zácviků cizinců, který byl legislativně zakotven koncem roku 2014 11 Migrační projekty

12 Připravovaná novelizace Program schválený vládou za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro ČR Určeno pro zaměstnance i pro vnitropodnikově převedené cizince Nárok na zákonem stanovené výhody, je-li tak v daném programu uvedeno: – Podání žádosti zaměstnavatelem / přijímajícím subjektem přímo na území ČR – Nahrazení některých náležitostí žádosti pouhým potvrzením (zajištění ubytování, kvalifikace a) Zakomponování stávajících migračních projektů do programů 12 Programy legální migrace

13 Děkuji za pozornost! Kontakty: Infolinka OAMP:(+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418 Informační e-mail: pobyty@mvcr.czpobyty@mvcr.cz Informace o pracovní migraci: http://www.mvcr.cz http://www.imigracniportal.cz 13


Stáhnout ppt "Podmínky pracovní migrace občanů třetích států do ČR PhDr. Tomáš Haišman ředitel odboru azylové a migrační politiky 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google