Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 10. Slovenská demografická konferencia Statistika zahraniční migrace – teorie, ideály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 10. Slovenská demografická konferencia Statistika zahraniční migrace – teorie, ideály."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 10. Slovenská demografická konferencia Statistika zahraniční migrace – teorie, ideály a praxe Bohdana Holá, ČSÚ (vedoucí samostatného odd. specifických statistik obyvatelstva) Kontakt: hola@gw.czso.cz, tel.: +420 27405 4073

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Doporučení OSN ke statistice zahraniční migrace, 1.revize –1998 - I  Země obvyklého pobytu  Dlouhodobý migrant  Krátkodobý migrant  Taxonomie mezinárodních pohybů

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Doporučení – Taxonomie mezinárodních pohybů osob

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vztah Doporučení a praxe  Vyjednávací pozice statistických úřadů při implementaci Doporučení a role statistického úřadu při sběru dat  Podchycení změny obvyklého pobytu  Kategorie osob zahrnutých do statistiky zahraniční migrace

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vyjednávací pozice statistických úřadů  Statistické úřady většinou pouze přebírají data od jiných státních institucí  Kvalita dat přímo a silně závisí na kvalitě zdroje, nastavení parametrů pobytového režimu atd.  Malá možnost ovlivňovat migrační politiku státu a pobytový režim cizinců  Úřad druhé až třetí kategorie

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Podchycení změny obvyklého pobytu  Střední a východní Evropa – občané státu – pouze změna trvalého pobytu  Cizinci – stav k datu a vystěhovalí – skutečná délka pobytu  Cizinci – přistěhovalí – Jak lze zjistit, zda se jedná o změnu obvyklého pobytu nebo ne?

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Přistěhovalí cizinci – změna obvyklého pobytu?  Podle platnosti víz a povolení  Dotaz na očekávanou délku pobytu  Ex-post čištění a předběžné údaje o migraci a stavu obyvatelstva  Kombinace  Bez rozlišování (např. Německo)

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kategorie osob zahrnutých do statistiky zahraniční migrace Nesporně a bez problémů zahrnované kategorie:  Pracující  Osoby s volným právem usídlení  Usazení v zemi  Sloučení nebo vytvoření rodiny  Azylanti Problematické, sporné nebo často nezahrnované kategorie  Studenti  Školení  Pracovníci mezinárodních organizací  Žadatelé o azyl  Nelegální migranti

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Ideály a praxe ve statistice zahraniční migrace Země A Země B Migrační tok z A do B Ideál: jeden a tentýž migrační tok je v obou zemích zaznamenán jako stejně velký

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Praxe I – stěhování mezi ČR a SR

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Praxe II – stěhování mezi ČR a Německem

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Důvody rozdílů v podchycení migračních toků  Odlišná legislativa (migrační politika, pobytový režim)  Odlišná metodika (snaha o přiblížení Doporučením v rámci možností každého SÚ a země)  Místo sběru dat (konzuláty, hranice, cizinecká policie, civilní obecní ohlašovna pobytu atd.)  Lidský faktor  Snadnější podchycení imigrace než emigrace

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Důsledky  I přes Doporučení řeší každý stát statistiku zahraniční migrace samostatně a jak nejlépe lze s ohledem na migrační politiku a pobytový režim státu  Data o mezinárodní migraci jsou nespolehlivá  Ukazatele odvozené od mezinárodní migrace jsou rovněž nespolehlivé  Možné dvojí zdanění  Možná neregulernost voleb do EP

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Možná řešení  Opuštění hranice jednoho roku (hranice 90 dní je lépe podchytitelná a je reflektovaná v zákonech většiny zemí)  Nezahrnování žadatelů o azyl a podchycených nelegálních migrantů do statistik zahraniční migrace  Na zahraniční migraci např. v rámci EU aplikovat principy vnitřní migrace (ustavení vazby mezi obcí předchozího a nového pobytu i přes hranice)  Ustavení institutu hlavního a dalších bydlišť a navázání práv a povinností na hlavní bydliště.

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 10. Slovenská demografická konferencia Statistika zahraniční migrace – teorie, ideály."

Podobné prezentace


Reklamy Google