Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Slovenská demografická konferencia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Slovenská demografická konferencia"— Transkript prezentace:

1 10. Slovenská demografická konferencia
Statistika zahraniční migrace – teorie, ideály a praxe Bohdana Holá, ČSÚ (vedoucí samostatného odd. specifických statistik obyvatelstva) Kontakt: tel.:

2 Doporučení OSN ke statistice zahraniční migrace, 1.revize –1998 - I
Země obvyklého pobytu Dlouhodobý migrant Krátkodobý migrant Taxonomie mezinárodních pohybů

3 Doporučení – Taxonomie mezinárodních pohybů osob

4 Vztah Doporučení a praxe
Vyjednávací pozice statistických úřadů při implementaci Doporučení a role statistického úřadu při sběru dat Podchycení změny obvyklého pobytu Kategorie osob zahrnutých do statistiky zahraniční migrace

5 Vyjednávací pozice statistických úřadů
Statistické úřady většinou pouze přebírají data od jiných státních institucí Kvalita dat přímo a silně závisí na kvalitě zdroje, nastavení parametrů pobytového režimu atd. Malá možnost ovlivňovat migrační politiku státu a pobytový režim cizinců Úřad druhé až třetí kategorie

6 Podchycení změny obvyklého pobytu
Střední a východní Evropa – občané státu – pouze změna trvalého pobytu Cizinci – stav k datu a vystěhovalí – skutečná délka pobytu Cizinci – přistěhovalí – Jak lze zjistit, zda se jedná o změnu obvyklého pobytu nebo ne?

7 Přistěhovalí cizinci – změna obvyklého pobytu?
Podle platnosti víz a povolení Dotaz na očekávanou délku pobytu Ex-post čištění a předběžné údaje o migraci a stavu obyvatelstva Kombinace Bez rozlišování (např. Německo)

8 Kategorie osob zahrnutých do statistiky zahraniční migrace
Nesporně a bez problémů zahrnované kategorie: Pracující Osoby s volným právem usídlení Usazení v zemi Sloučení nebo vytvoření rodiny Azylanti Problematické, sporné nebo často nezahrnované kategorie Studenti Školení Pracovníci mezinárodních organizací Žadatelé o azyl Nelegální migranti

9 Ideály a praxe ve statistice zahraniční migrace
Země B Země A Migrační tok z A do B Ideál: jeden a tentýž migrační tok je v obou zemích zaznamenán jako stejně velký

10 Praxe I – stěhování mezi ČR a SR

11 Praxe II – stěhování mezi ČR a Německem

12

13 Důvody rozdílů v podchycení migračních toků
Odlišná legislativa (migrační politika, pobytový režim) Odlišná metodika (snaha o přiblížení Doporučením v rámci možností každého SÚ a země) Místo sběru dat (konzuláty, hranice, cizinecká policie, civilní obecní ohlašovna pobytu atd.) Lidský faktor Snadnější podchycení imigrace než emigrace

14 Důsledky I přes Doporučení řeší každý stát statistiku zahraniční migrace samostatně a jak nejlépe lze s ohledem na migrační politiku a pobytový režim státu Data o mezinárodní migraci jsou nespolehlivá Ukazatele odvozené od mezinárodní migrace jsou rovněž nespolehlivé Možné dvojí zdanění Možná neregulernost voleb do EP

15 Možná řešení Opuštění hranice jednoho roku (hranice 90 dní je lépe podchytitelná a je reflektovaná v zákonech většiny zemí) Nezahrnování žadatelů o azyl a podchycených nelegálních migrantů do statistik zahraniční migrace Na zahraniční migraci např. v rámci EU aplikovat principy vnitřní migrace (ustavení vazby mezi obcí předchozího a nového pobytu i přes hranice) Ustavení institutu hlavního a dalších bydlišť a navázání práv a povinností na hlavní bydliště.

16 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "10. Slovenská demografická konferencia"

Podobné prezentace


Reklamy Google