Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Migrace obyvatelstva Jan Kozák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Migrace obyvatelstva Jan Kozák."— Transkript prezentace:

1 Migrace obyvatelstva Jan Kozák

2 Migrace v užším slova smyslu
Prostorové přemístění osoby mezi dvěma územními jednotkami, jehož důsledkem je změna bydliště.

3 Migrace v širším slova smyslu
Pohyb obyvatel z důvodu uspokojování potřeb: migrace jako trvalé, jednorázové přemístění, pravidelné pohyby (dojížďka do škol, zaměstnání), nepravidelné pohyby (dojížďka za nákupem, za službami, rekreační cesty, pracovní, studijní cesty). Komplexní proces – nutnost studia v rámci více vědních disciplín – geografie, ekonomie, demografie, sociologie, historie a dalších.

4 Základní proudy mezinárodní migrace:
z chudého jihu na bohatý sever (do Severní Ameriky, Evropy, Japonska), z východu na západ (především v Evropě).

5 Emigrace a imigrace

6 „Pull“ a „push“ faktory
„Push“ faktory – ekonomická nestabilita životních standardů, rychlý demografický růst, válečné, náboženské a národnostní střety, zhoršování kvality životního prostředí. „Pull“ faktory (přitahují migranty do západních zemí) – politická stabilita, ekonomická prosperita, vysoká kvalita života, svoboda a možnost seberealizace.

7 Měření migračních pohybů
Absolutní počty Migrační obrat = přistěhovalí + vystěhovalí Migrační saldo = přistěhovalí – vystěhovalí Migrační účinnost = migrační saldo / migrační obrat Vzájemný poměr statistik = vystěhovalí / přistěhovalí (a naopak) Strukturální statistiky – podle důvodu, věku národnosti

8 Současná migrace Podíl trvalé migrace klesá, dočasná migrace se stává normou; Rozšiřuje se rámec mezinárodní migrace; Převládá migrace dobrovolná; Jedním z hlavních motivů je sjednocení rodin; Roste význam ilegálních migračních proudů; Roste účast žen.

9 Uprchlíci Uprchlík – člověk naplňující definici Ženevské smlouvy o právním postavení uprchlíků (1951; 131 podpisů) Uprchlíkem je ten, kdo se vzhledem k opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti ke zvláštní sociální skupině nebo pro politické názory nachází mimo zemi své příslušnosti a díky tomuto strachu nemůže nebo nechce využít obrany této země, nebo zda se bez příslušnosti nachází mimo zemi svého dřívějšího stálého bydliště a v důsledku takových událostí se tam ze strachu nemůže nebo nechce vrátit. Chrání a pomáhá Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. (Dnes chrání přes 17 mil. lidí ve 119 zemích.)

10 Členění migračních pohybů
Migrační pohyby se člení podle překročení hranic, směru, vzdálenosti (vnitrostátní, krátké, venkov), podle procesu rozhodování (dobrovolné x nucené), podle legálnosti, podle času (pravidelné, návratové), podle důvodu (politické x ekonomické), podle počtu (individuální x skupiny).

11 Migrace v historii (do 20. století)
Velká řecká kolonizace (8. až 6. stol. př. n. l.) – snaha získat novou půdu, důsledek přelidnění v řeckých městských státech, potřeba surovin pro řemeslnou výrobu, odbytiště zboží Stěhování národů (4. až 7. stol.) – velké migrace kmenů v Asii a Evropě, ovlivnilo zásadním způsobem vývoj Evropy. Dvě etapy – germánská (do 6. stol.) a slovanská. Vpád Arabů (7. a 8. stol.) – ovlivnil oblast Středomoří a Středního východu. Od 17. stol. do 2. sv. války – 65 milionů lidí z Evropy do Ameriky, 17 milionů do Afriky a Austrálie.

12 Migrace v historii (20. století)
2. světová válka – vysídlení či smrt více než 50 milionů lidí. Poválečné období – vysídlení 10 milionů Němců z východní Evropy. Rozdělení Indie a Pákistánu – přesun 18 milionů lidí. Vytvoření Izraele – přišly sem 3 miliony židů. Vietnamská válka – přes 600 tisíc lidí uteklo z jižního Vietnamu. Sovětská invaze do Afghánistánu – miliony Afghánců utekly do Íránu a Pákistánu. Rozdělení Jugoslávie. Rozpad SSSR.

13 Migrace v současnosti Nejvíce emigrantů z Afghánistánu ( ) a Palestiny ( ). Množství lidí žijících v jiném státě, než kde se narodili, se odhaduje na 150 – 180 milionů. Před 30 lety bylo toto číslo zhruba poloviční. Nejvíce migrace – Austrálie (24 %), Kanada (17 %), Švédsko (12 %) a USA (10 % obyvatelstva tvořeno migranty).

14 Podíl cizinců v evropských státech
Země Procenta Lucembursko 36,6 Švýcarsko 9,2 Estonsko 20 Rakousko 9,5 Kypr Německo 8,9 Belgie 8,2 Francie 5,6 Švédsko 5,3 Dánsko 4,9 Česko 1,8 Maďarsko 1,1

15 Současná migrace v ČR

16 Současná migrace ve světě

17 Použitá literatura WWW: Použité obrázky:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2112rank.html Použité obrázky: Časopis Dnešní svět – ročník 05/06, čísla 0 a 1


Stáhnout ppt "Migrace obyvatelstva Jan Kozák."

Podobné prezentace


Reklamy Google