Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyplňování projektových žádostí v systému MS 2014+ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ROMANA CELÉHO, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyplňování projektových žádostí v systému MS 2014+ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ROMANA CELÉHO, DiS."— Transkript prezentace:

1 Vyplňování projektových žádostí v systému MS 2014+ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ROMANA CELÉHO, DiS.

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE -Tento monitorovací systém nahrazuje aplikace z minulého programového období (např. Benefit 7, eAccount a Benefill) – adresa https://mseu.mssf.cz/ -Žádosti do naprosté většiny operačních programů se podávají přes tento systém. -Systém má několik aplikací - žádost o podporu z operačních programů lze předložit pouze prostřednictvím aplikace IS KP14+. Označení MS2014+ je tedy nadřazené pojmu IS KP14+. -Bezproblémové fungování aplikace je garantované pouze v prohlížečích Internet Explorer, Firefox a Google chrome, a to pouze v jejich nejnovějších verzích. Poznámka z praxe: při podepisování žádostí elektronickým podpisem je bezproblémový Explorer, ostatní dělaly problémy  -Pro zadávání dat do žádosti musí být v internetovém prohlížeči zapnutý JavaScript.

3 REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE -na adrese https://mseu.mssf.cz/ - po vyplnění registračních údajů přijde kód formou SMS -po zadání kódu přijde registrační mail -po potvrzení prolinku v mailu dojde mailem vaše přihlašovací jméno -to použijete pro přihlášení spolu s heslem zadaném při registraci -poznámka z praxe: doba registrace max. 15 minut

4 ZMĚNY OPROTI BENEFIT7 Prostřednictvím aplikace IS KP14+ probíhá elektronické podání žádosti o podporu, žádné jiné předložení žádosti žadatel neprovádí - to znamená výrazné administrativní zjednodušení. Poznámka z praxe: už žádné papíry, tisk na poslední chvíli a odvoz do Prahy po D1 v den uzávěrky Podmínkou předložení žádosti je podpis žádosti s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Podmínkou je zřízení datové schránky žadatele.

5 MS 2014+ Po přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí úvodní obrazovka. V jejím záhlaví jsou 3 hlavní komunikační kanály, které IS KP14+ rozlišuje: poznámky, upozornění, depeše. POZNÁMKY - plní funkci poznámkového bloku, v němž uživatel může spravovat a zakládat své záznamy. Tyto poznámky se vztahují ke konkrétnímu uživatelskému jménu a vidí je všichni uživatelé, kteří jsou k danému projektu nasdíleni. UPOZORNĚNÍ - uživateli jsou zobrazována upozornění automaticky generovaná systémem (např. informace o mimořádných odstávkách systému) nebo upozornění z úrovně řídícího orgánu. Zde uživatel nemá možnost spravovat či editovat obsah.

6 MS 2014+ DEPEŠE – nástroj funguje jako vnitřní komunikace v rámci celého systému MS2014+, tzn. depeše (zprávy) mohou být předávány jak mezi jednotlivými uživateli, tak i mezi žadateli a příslušnými kontaktními pracovníky na straně řídícího orgánu. Funguje na principu např. outlooku – složky doručené, odeslané zprávy apod. Po uložení zprávy se stane aktivním tlačítko výběr adresátů. Po jeho stisknutí je možné ze seznamu uživatelů MS2014+ vybrat konkrétního adresáta. Tím může být pouze uživatel registrovaný v systému. V pravém horním rohu záhlaví je umístěna informace o přihlášeném uživateli, zbývající čas do automatického odhlášení (po 60 minutách, co neproběhne žádná operace) a ikona pro odhlášení.

7 PROFIL UŽIVATELE Stiskem tlačítka může uživatel upravovat své osobní údaje, kontaktní údaje pro zasílání depeší a dále jsou zde k dispozici údaje o subjektech, které si uživatel v procesu vytváření žádostí o podporu uložil k dalšímu využití pro některou další žádost o podporu (bez nutnosti znovu vkládat data). Osobní údaje - po zadání uživatelského jména a hesla je možné měnit osobní a kontaktní údaje uživatele (včetně telefonního čísla nebo e-mailové adresy). Změna se uloží stiskem tlačítka odeslat změny. Kontaktní údaje pro zasílání notifikací - notifikací se rozumí upozornění na to, že uživateli v rámci příslušného projektu přišlo upozornění nebo depeše. Systém vás upozorní přes e-mail nebo přes SMS.

8 ŽADATEL Stiskem tlačítka žadatel uživatel nastavuje v IS KP14+, že chce s informacemi obsaženými v systému pracovat v roli žadatele (příp. příjemce). MOJE PROJEKTY – zobrazují se hotové a rozpracované projekty NOVÁ ŽÁDOST – viz dále SEZNAM VÝZEV MODUL CBA – pro OPZ není CBA relevantní

9 NOVÁ ŽÁDOST – PŘÍSTUP K PROJEKTU Přístup k projektu - lze přidělit/odebrat role v rámci dané žádosti o podporu konkrétním uživatelům, kteří jsou v IS KP14+ registrováni. Možnost záznamu signatáře bez uživatelského konta v systému - je možné v projektu evidovat jako signatáře osobu, která není registrovaným uživatelem tohoto systému. POZOR - neregistrovaný signatář tímto skutečný přístup k žádosti nezíská, protože bez uživatelského konta v IS KP14+ nemůže data žádným způsobem prohlížet ani editovat. Tento záznam je potřebný v případě, kdy žádost nebude podepisovat statutární zástupce a podpis připojuje osoba, která je k tomuto úkonu zmocněná. Je to ovšem navázané na Plnou moc.

10 NOVÁ ŽÁDOST – PLNÁ MOC Plná moc umožní určité osobě (zmocniteli) pověřit podepsáním vybraných úloh nějakého jiného uživatele registrovaného v IS KP14+ (tj. zmocněnce). Zmocnitelem je vždy statutární zástupce, tj. osoba, která je oprávněná zastupovat žadatele vůči řídícímu orgánu. Jak zmocnitel, tak zmocněnec musí být evidovaní jako uživatelé s rolí signatářů. Zatímco zmocnitel může být (evidován jako „neregistrovaný signatář“, zmocněnec musí být registrovaným uživatelem IS KP14+. Zmocněnec musí vždy disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem

11 NOVÁ ŽÁDOST – PLNÁ MOC V rámci výběru typu plné moci uživatel vybere, zda se jedná o plnou moc „elektronickou“, nebo „papírovou“. Elektronickou plnou mocí se rozumí, že signatář podepíše plnou moc přímo v aplikaci IS KP14+, a uživatel, který je na základě plné moci zmocněn k nějakému úkonu, přímo v IS KP14+ potvrdí svým podpisem přijetí této plné moci. V případě papírové plné moci se plná moc podepisuje listině, tento dokument je následně třeba naskenovat a takto vzniklý soubor připojit k formuláři žádosti o podporu.

12 NOVÁ ŽÁDOST – KOPÍROVAT Po stisknutí tlačítka kopírovat je vytvořena kopie žádosti o podporu, která se zobrazí v seznamu „moje projekty“ toho uživatele, který proces kopírování zvolil. V rámci kopírování žádosti se přenesou některá data ze záložek originálu do kopie, nikoli však všechny údaje.

13 NOVÁ ŽÁDOST – VYMAZAT ŽÁDOST Tlačítko vymazat žádost slouží k odstranění žádosti o podporu. Žádost o podporu musí být ve stavu rozpracována, aby mohlo dojít k jejímu vymazání. Žádost nelze smazat, pokud se nachází ve stavu finalizována.

14 POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Dokument naleznete na stránkách ESF ČR www.esfcr.cz (OP Zaměstnanost 2014-2020 / Dokumenty/ Formuláře a pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu / Pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP 14+)


Stáhnout ppt "Vyplňování projektových žádostí v systému MS 2014+ AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ING. ROMANA CELÉHO, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google