Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Praha, 14. dubna 2011 E – neschopenka (HPN = Hlášení pracovní neschopnosti) Ing. Vladimír Fanta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Praha, 14. dubna 2011 E – neschopenka (HPN = Hlášení pracovní neschopnosti) Ing. Vladimír Fanta."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Praha, 14. dubna 2011 E – neschopenka (HPN = Hlášení pracovní neschopnosti) Ing. Vladimír Fanta vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Východiska - změny zákonných předpisů - žádost o poskytnutí nemocenské dávky řešit zák. ustanovení - připojení „všech“ lékařů na Internet - povinná elektronická komunikace - zaměstnavatel si pro data „sahá“ - dostatečná technologická podpora

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Změny zákonných předpisů Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb. - §192 a §193) Žádost o poskytnutí nemocenské dávky Varianta 1 – písemné vyjádření pojištěnce Varianta 2 – předvyplněné vyjádření pojištěnce stvrzené lékařem Varianta 3 – zákonné ustanovení

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Připojení lékařů na Internet Otevřená otázka – MZ ČR Povinná elektronická komunikace - povinnost stanovit novelou zák. č. 187/2006 Sb. - v oblasti nemocenského pojištění uplatnit pro nemocenské (HPN a Příloha k žádosti) - netýká se žádostí o zbývající dávky NP (OČP, PPM, VPTM)

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Přístup zaměstnavatele k datům Varianta 1 - e-Neschopenku zasílá lékař Variantu 2 – e-Neschopenku zasílá ČSSZ Varianta 3 – zaměstnavatel si pro data „sahá“

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Dostatečná technologická podpora - přístup na Internet (lékař, organizace, ČSSZ) - SW podpora pro lékaře, mzdové systémy, ČSSZ - realizace projektu 159 IOP v ČSSZ „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Cílový předpoklad Termín realizace - novela zák. č. 187/2006 Sb. - realizace projektu 159 IOP v ČSSZ

8 Cílový předpoklad

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Popis procesu 1.krok – vznik prac. neschopnosti e hlášení o vzniku prac. neschopnosti papírové potvrzení pro pojištěnce číslo rozhodnutí DPN = základní identifikátor (+ RČ) 2. krok – informace zaměstnavatele pojištěnec (e-mail, telefon, osobně,…) součástí informace je nahlášení čísla rozhodnutí o DPN ověření a výběr informací zaměstnavatele u ČSSZ

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Popis procesu 3. krok – průběžné e-hlášení o DPN lékařem i nadále ke 14/21 dní průběžně hlášení změn 4. krok – povinnost organizací – 14/21 den e-zaslání informací pro posouzení nároku do ČSSZ e-zaslání informací pro výplatu ND 5. krok – ukončení prac. neschopnosti e-hlášení o ukončení

11 Stávající stav

12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Harmonogram projektu 2. 6. 2010Vývojářský workshop 22.9. 2010 Spuštění testovacího příjmu HPN (pro vývojáře) přes ISDS v testovacím prostředí ISDS a ČSSZ 22.9. 2010 Spuštění testovacího příjmu HPN (pro vývojáře) kanálem veřejné rozhraní pro e-podání (VREP) v testovacím prostředí ČSSZ 1.10.2010 Spuštění příjmu HPN z lékařských SW přes veřejné rozhraní pro e-podání VREP v pilotním provozu (reálně je závislé na připravenosti lékařských SW) 3.11.2010 Zřízení specializované datové schránky pro e-podání, spuštění příjmu HPN10 z lékařských SW přes ISDS v pilotním provozu (reálně je závislé na připravenosti lékařských SW)

13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Informace pro vývojáře Web ČSSZ  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti  Informace pro lékaře  Příručka pro lékaře  Technické informace a informace pro vývojáře lékařského SW

14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výhody na straně lékařů tiskopisy využívají data z evidence v lékařském SW SW automaticky generuje Evidenční číslo neschopnosti (EČN) tiskopisy se odesílají elektronicky tisk místo vypisování HPN snížení chybovosti Výhody na straně ČSSZ odpadá ruční zadávání údajů zrychlení zpracování Výhody řešení

15 Autentizace lékaře Lékař musí být registrován pro zasílání e-podání HPN, je mu přiděleno tzv. IČPE (identifikační číslo pracoviště pro e-podání). Registrace zahrnuje registraci datové schránky nebo registraci podpisového certifikátu. Příchozí podání jsou ověřována proti registračním údajům: Podání přes ISDS – ověření dle ID schránky ISDS Podání přes VREP – ověření dle certifikátu Podmínky pro lékaře ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Další podmínky pro lékaře: Lékař musí mít připojení na internet SW používaný lékařem musí podporovat elektronické předávání eNeschopenky HPN

16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Funkční požadavky a doporučení Práce se záznamy evidence PN Založení nové evidence PN Automatické generování EČN prováděno v rámci vstupu struktura obsahuje 2 části IČPE + PČ IČPE= identifikační číslo pracoviště pro e-podání PČ= pořadové číslo: RRMMDDPPPP použito na všech formulářích HPN

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Odeslání dat České správě sociálního zabezpečení Prostřednictvím e – Podání Hlášení pracovní neschopnosti (HPN) mohou ošetřující lékaři elektronicky předávat informace o pracovní neschopnosti, které jsou standardně zasílány na I. díle Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, II. díle Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, Hlášení ošetřujícího lékaře. Funkční požadavky a doporučení Práce se záznamy evidence PN

18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Tisk dokladů pro pacienta (a zaměstnavatele) Pro tisk dokladů připravena specifikace, která předepisuje obsah položek stanovuje grafickou podobu (příklady na dalších snímcích) Pro tisk jsou připraveny formuláře PN díly II, III, IV, V Potvrzení o trvání PN Povinnost tisku věcně vázána na procesní kroky evidence PN Vznik PN:PN Díl II a III závazně, Díl IV volitelně Trvání PN:PN Díl IV (volitelně), Potvrzení o trvání PN Předání PN:PN Díl IV (pokud nebyl), Díl V (pro papírové dokončení) Ukončení PN:PN Díl V závazně Nutno umožnit opakovaný tisk tisk se zvoleným formulářem kdykoli (bez omezení stavem záznamu) Funkční požadavky a doporučení pro tisk dalších dokladů PN (pracovní neschopnosti)

19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Tisk dokladů – ukázka PN díl II Funkční požadavky a doporučení pro tisk dalších dokladů PN (pracovní neschopnosti)

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Tisk dokladů – ukázka PN díl III – příklad dat Funkční požadavky a doporučení pro tisk dalších dokladů PN (pracovní neschopnosti)

21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Tisk dokladů – ukázka PN díl IV – příklad dat Funkční požadavky a doporučení pro tisk dalších dokladů PN (pracovní neschopnosti)

22 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Tisk dokladů – ukázka PN díl V - příklad dat Funkční požadavky a doporučení pro tisk dalších dokladů PN (pracovní neschopnosti)

23 Spolupráce s pilotujícími vývojáři ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Přihlášeni do pilotu Compugroup Medical, Komix, SW 602, NZ Servis, CTMOS Úspěšně testující vývojářské firmy (zasílají do testovacího prostředí) Compugroup Medical (VREP) Jeremiášova 1422/7B, 15500 Praha 5 KOMIX (ISDS) Radlická 751/113e, 15800 Praha 5 Software 602 (ISDS) Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 CTMOS (VREP) Václavkova 1207/37, 63600 Brno-Židenice Webtica Software (VREP) Šumavská 416/15, 60200 Brno-Ponava SW používaný v ordinacích KOMIX (ISDS)

24 Pilotní provoz ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaregistrovaná zařízení (lékaři): 9 Předané soubory do 4.4.2011: 51 Předané dokumenty 95

25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Fanta Vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Praha, 14. dubna 2011 E – neschopenka (HPN = Hlášení pracovní neschopnosti) Ing. Vladimír Fanta."

Podobné prezentace


Reklamy Google