Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19.1.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19.1.2016."— Transkript prezentace:

1 Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19.1.2016

2 2 Institut –jeden z pěti institutů FSV UK –Katedra politologie, Katedra mezinárodních vztahů, Katedra bezpečnostních studií –Středisko bezpečnostní politiky –učebny, kanceláře, knihovna, menza a bufet v jinonickém kampusu, studijní oddělení v budově Hollar (5 stanic metrem) Studium –kompletní škála akreditovaných oborů (bakalářské, magisterské, doktorské) –základní bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy, nový bakalářský obor Politologie a veřejná politika –navazující magisterské studijní obory Politologie, Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní studia –placené anglické navazující magisterské studijní programy Geopolitical Studies, International Economic and Political Studies, International Security Studies, International Relations Institut politologických studií

3 3 Hlavní bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy Zaměření studijního oboru –politologie –dějiny politického myšlení –mezinárodní vztahy

4 4 Nový bakalářský obor Politologie a veřejná politika –nově otevřeno od roku 2015 –ojedinělý obor v ČR –určeno studentům, kteří se zajímají o tvorbu a fungování veřejné politiky v jejím politickém kontextu –studijní program společně zajišťují IPS a ISS FSV UK –důraz na uplatnitelnost absolventů –zaměření studijního oboru: politologie veřejná a sociální politika metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky

5 5 Projekt OPPA projekt s názvem: „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“ kurz Analýza politiky profesní stáže studentů jako povinně volitelné kurzy workshopy zaměřené na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích

6 6 Počty studentů – bakalářský cyklus: 410 – magisterský cyklus: 481 – doktorské studium: 50 (+33 externích) Absolventi studijních oborů se uplatňují: –ve státní správě (resortní ministerstva – MZV, MO, MV, MMR, Úřad vlády); –mezinárodních institucích (Evropská komise, Evropský parlament); –v politických stranách (administrativní podpora, poradenství); –v územních samosprávách (krajské úřady, Asociace krajů, SMO ČR); –v akademické sféře (vysoké školy a výzkumné instituce); –v médiích a v širokém spektru uplatnění v soukromé sféře. možnost pokračovat ve studiu v doktorských programech – uplatnění ve vysoce kvalifikovaných pozicích ve všech zmíněných oblastech Studenti a absolventi IPS 1/6

7 7 Významní absolventi - akademická půda –Tomáš Lebeda – vedoucí Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci –Ladislav Cabada – prorektor pro akademický rozvoj, Metropolitní univerzita Praha, 2005 – 2009 děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni –Michal Kubát – proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium FSV UK, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií –Petr Just – prorektor pro studijní záležitosti, Metropolitní univerzita Praha –Ladislav Mrklas – prorektor pro studium vysoké školy CEVRO Institut Studenti a absolventi IPS 2/6

8 8 Významní absolventi – státní sektor a politika –Vojtěch Belling – 2011 – 2014 státní tajemník pro EU při Úřadu vlády ČR –Marek Ženíšek – 1. místopředseda TOP 09 –Marek Dalík – lobbista –Pavel Vlček – 2010 – 2012 ředitel Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu –František Šulc – poradce ministra obrany –Aleš Opatrný – 2009 – 2011 Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR –Jakub Landovský – 2015 – dosud náměstek ministra obrany Studenti a absolventi IPS 3/6

9 9 Významní absolventi – soukromý sektor –Alexandr Braun – Senior Vice President, Penn Schoen Berland, Washington, D.C. – poradenská firma v oblasti politiky (klienty premiéři Slovinska a Velké Británie, ukrajinský a filipínský prezident) –Kamil Chalupa – Ogilvy Public Relations Worldwide – vztahy s veřejností a komunikace, dřívější tiskový mluvčí Českých radiokomunikací –Pavel Přikryl – senior manažer pro strategické a transakční služby u consultingové společnosti Grant Thornton –Jan Prášil – manažer pro evropskou regulaci, ČEZ Studenti a absolventi IPS 4/6

10 10 Významní absolventi – mediální sektor –Bára Kroužková – moderátorka a redaktorka České televize (Studio 6, Studia ČT24, Vedlejší efekty) –Jana Hartvichová – Print Media Manager, Mindshare, s. r. o. –Michael Rozsypal – moderátor Českého rozhlasu –Adéla Havránková – specialistka mezinárodních vztahů Českého rozhlasu –Jan Poruba – analytik, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Studenti a absolventi IPS 5/6

11 11 Významní absolventi – zahraniční sféra –Milan Konrád – Stálá mise ČR při OSN v New Yorku –Eva Kratochvílová – Stálé zastoupení ČR při EU –Karel Ulík – Divize politických záležitostí a bezpečnostní politiky, NATO –Vilém Kolín – Senior Policy Officer, European Defence Agency (Brusel) –Martina Klimešová – Associated Fellow, Institute for Security and Development Policy (Stockholm) –Tereza Grünwaldová – vedoucí barmských projektů, Člověk v tísni Studenti a absolventi IPS 6/6

12 12 Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.) –Dvoukolové přijímací řízení: a) test Obecných studijních předpokladů (OSP), Scio b) písemný test z oborových znalostí (kulturně historický a ověřující znalost reální domácí a zahraniční politiky) –Aktuální vzorový test najdete na: http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-164.html.http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-164.html –Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola na písemné testy organizované fakultou. Výsledek testu OSP ovlivňuje pouze postup do druhého kola, v jehož rámci již žádnou roli nehraje. Politologie a veřejná politika (Bc.) –Jednokolové přijímající řízení: test Obecných studijních předpokladů (OSP), Scio Podmínky pro přijímací řízení

13 13 Ukázkový přijímací test (Bc.) 29. Uveďte, který z následujících výroků není pravdivý: a) v procesu rozšiřování Evropské unie bylo v roce 2011 uzavřeno přístupové jednání s Chorvatskem b) v procesu rozšiřování Evropské unie vstoupily v roce 2007 do EU Rumunsko a Bulharsko c) EU otevřela v minulém roce jednání o přistoupení s Islandem a Makedonií d) společně s Českou republikou se členy EU stalo 9 dalších států včetně všech členů V4 e) mezi kandidátské země EU patří Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko a Černá Hora 33. Který spis nenapsal Karel Marx? a)18. brumaire Ludvíka Bonaparta b) Německá ideologie c) Stát a revoluce d) Svatá rodina e) Komunistický manifest 42. V kterém roce proběhly první volby do Senátu ČR? a) 1992 b) 1993 c) 1994 d) 1995 e) 1996

14 14 Možnost placeného studijního pobytu Stávající legislativa a fakultní předpisy umožňují přijmout studenty na „studijní pobyt“ bez přijímací zkoušky Student si pobyt hradí (18 000,- CZK na semestr) a v případě vynikajícího prospěchu děkan fakulty v následujícím akademickém roce rozhodne o prominutí přijímací zkoušky, následně lze uznat část splněných kreditů Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky (Opatření děkana č. 28/2010): - min. 60 kreditů ve dvou navazujících studijních pobytech - studijní průměr do 1,5 včetně - všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře

15 15 Statistika přijímacího řízení data pro PVP dostupná až od AK 2015/2016

16 Banket absolventů IPS 10.11.2015 Jazz Dock 16

17 17 Soutěžní anketa Jaká je průměrná týdenní návštěvnost webových stránek IPS? a) cca 10 000 zobrazení b) cca 5 000 zobrazení c) cca 3 000 zobrazení

18 Web „Studuj politiku“


Stáhnout ppt "Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 19.1.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google