Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné (recentní) zdroje energie zdroje energie Slunce, voda, vzduch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné (recentní) zdroje energie zdroje energie Slunce, voda, vzduch."— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné (recentní) zdroje energie zdroje energie Slunce, voda, vzduch

2 Obnovitelné (recentní) zdroje energie jsou přírodní energetické zdroje, které mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. Patří mezi ně: sluneční energie vodní energie větrná energie energie biomasy geotermální energie energie přírodního prostředí, např. mořského přílivu

3 Sluneční energie Slunce předává svou energii Zemi ve formě záření. Solární energii lze pomocí termických a fotovoltaických kolektorů přeměňovat na teplo a elektřinu.

4 Solární elektrárna Využívá fotovoltaických panelů; při dopadu slunečního záření na monokrystaly křemíku (fotovoltaická destička) se uvolní elektrony, které se podílí na vzniku elektrického proudu. Výhodou těchto elektráren je nenáročná údržba, nevýhodou vysoké pořizovací náklady a v našich podmínkách velký rozdíl v intenzitě slunečního záření v jednotlivých ročních obdobích.

5 Větrná energie Energie větru se využívá především k výrobě elektřiny. Pro používání těchto elektráren je nejdůležitější veličinou rychlost větru, která by neměla být menší než 5m/s. Vítr roztáčí větrnou turbínu umístěnou na stožáru a větrná energie je přeměněna na energii mechanickou, kterou generátor přemění na energii elektrickou. Princip větrné elektrárny

6 Existují dva druhy větrných elektráren systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě systémy nezávislé na rozvodné síti Větrné elektrárny postavené v horských oblastech, by mohly pokrýt 3- 4% celkové roční spotřeby elektřiny v ČR.

7 Výhody větrných elektráren neprodukují odpad nezatěžují půdu neprodukují pevné ani plynné emise Nevýhody větrných elektráren proměnlivost větru hlučnost narušení krajinného rázu např. v CHKO

8 Vodní energie Proudění a tlaku vody je využíváno k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách. Podle výkonu rozlišujeme: malé vodní elektrárny (výkon do 10MW) V ČR je jich v současnosti asi 500. Jejich další výstavba je omezena vysokými náklady a dlouhou návratností vynaložených finančních prostředků.

9 velké vodní elektrárny Jsou v ČR dominantním zdrojem elektřiny, především 3 největší, Orlík, Lipno, Slapy na tzv. vltavské kaskádě.

10 Výhody vodních elektráren jsou bezpečné nedevastují krajinu neprodukují odpady neznečišťují ovzduší Nevýhody vodních elektráren zatopení velkého území nákladná a časově náročná výstavba nestálý průtok vody

11 Energie biomasy Biomasa je hmota rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se používají cíleně pěstované rostliny, tzv.energetické plodiny. Využití mají také odpady ze zemědělské, lesní a potravinářské produkce. Např. dřevo, dřevní odpad, sláma, zemědělské zbytky, odpad z čistíren vod, komunální odpad. Biomasa se používá jako palivo, k výrobě bioplynu, methanolu, ethanolu atd.

12 Energii z biomasy lze získat: chemickými,popř. bio-chemickými procesy spalováním zplyňováním, pyrolýzou zkapalňování, esterifikací, fermentací lisováním, kvašení

13 Geotermální energie Je projevem tepelné energie zemského jádra (sopečné erupce, gejzíry, horké prameny, parní výrony). Tuto energii lze využít k vytápění a výrobě elektrické energie. geotermální elektrárna

14 Zdroje (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=v%C4%9Btrn%C3%A1+elektr%C3%A1rna&orq=&tbs=sur:fmc&biw= 1016&bih=564&sei=GAZvT83zKMPUtAaAyYmLAg&tbm=isch (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=elektr%C3%A1rna&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih=564&sei =zQdvT4OcMsjitQa9h7SRAg&tbm=isch (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=elektr%C3%A1rna&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih=564&sei=zQdvT4 OcMsjitQa9h7SRAg&tbm=isch#hl=cs&tbs=sur:fmc&tbm=isch&sa=1&q=elektr%C3%A1ny&oq=elektr%C3%A1r& aq=1&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.1.0l10.116684l126495l0l139503l16l11l2l1l1l2l201l11 33l0j7j1l8l0.llsin.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b2ff12668555913e&biw=1016&bih=564 (2012-03-29) http://images.google.com/imgres?q=elektr%C3%A1rny&start=275&hl=cs&biw=1016&bih=564&tbs= sur:fmc&tbm=isch&tbnid=iH6w-u7gA0bUIM:&imgrefurl=http://jeotermal.balikesir.edu.tr /jeotermal4.php&docid=GZcAWIgbZoX2UM&imgurl=http ://jeotermal.balikesir.edu.tr/images/resim11.jpg&w=622&h=394&ei=8whvT83CHcXLswbc8anPAg&zoom=1&iact =hc&vpx=694&vpy=272&dur=17715&hovh=179&hovw=282&tx=87&ty=149&sig=116032025156901344004& page=24&tbnh=178&tbnw=265&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:275 (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=p%C5%99%C3%ADliv&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih=564&sei =Ty1vT9nfKtDAswbr7birAg&tbm=isch (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=slunce&orq=&tbs=sur:fmc&biw=1016&bih=564&sei=- C9vT4SRDojSsgbd8rWsAg&tbm=isch

15 (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=vodn%C3%AD+elektr%C3%A1rny&tbs=sur: fmc&biw=1280&bih=827&sei=J39xT6yJK-Go4gTv9sn4Dg&tbm=isch (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=biomasa&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=Gc9yT6u hKMLm4QTLm6iDDw&tbm=isch#q=biomasa&hl=cs&tbs=sur:fmc&tbm=isch&bav=on.2,or.r_gc.r _pw.r_qf.,cf.osb&fp=ec1c7c6d668883a6&biw=1280&bih=827 2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=geoterm%C3%A1ln%C3%AD+energie&tbs=sur:fmc&biw =792&bih=465&sei=_tJyT77QNIOJ4gSjnomNDw&tbm=isch Chemie 8 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 136 s. Dostupné z WWW:. ISBN 80-7238-442-2 BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie1. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-324-8. (2012-03-29) http://images.google.com/search?as_q=sol%C3%A1rn%C3%AD+elektr%C3%A1rna&orq=&tbs=sur:fmc&biw= 1016&bih=564&sei=ejVvT9XGMciKswaw9oiSAg&tbm=isch


Stáhnout ppt "Obnovitelné (recentní) zdroje energie zdroje energie Slunce, voda, vzduch."

Podobné prezentace


Reklamy Google