Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zamýšlené a nezamýšlené důsledky Jan Málek.  Definice  Důvody pro používání OZE  Druhy OZE  OZE v rámci Energetické politiky EU  Negativní dopady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zamýšlené a nezamýšlené důsledky Jan Málek.  Definice  Důvody pro používání OZE  Druhy OZE  OZE v rámci Energetické politiky EU  Negativní dopady."— Transkript prezentace:

1 Zamýšlené a nezamýšlené důsledky Jan Málek

2  Definice  Důvody pro používání OZE  Druhy OZE  OZE v rámci Energetické politiky EU  Negativní dopady a kritika OZE  Situace v ČR

3  Energetický zákon č. 458/2000 Sb. v současném znění (2006) tyto zdroje definuje jako obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie.  Jedná se zvláště o využití energie větru, slunečního záření, geotermální, vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu  Používají se především k výrobě elektřiny nebo získávání tepla

4  Zdroje se přirozeně obnovují  Umožňují dosažení udržitelného rozvoje  Posilují energetickou bezpečnost  Snižují závislost na fosilních palivech

5  Snižují emise skleníkových plynů  Rozvoj nových technologií  Nové ekonomické příležitosti  Nová pracovní místa

6  Vodní elektrárny  Větrné elektrárny  Sluneční elektrárny  Biomasa

7  + : flexibilní a rychlý zdroj energie, díky naakumulované energii vody neprodukuje žádné zplodiny udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v energetických sítích vhodné zejména v horských oblastech  - :stavba přehrad představuje velký zásah do krajiny a mění mikroklimatické podmínky ve svém okolí

8  + : krátká doba výstavby neprodukuje žádné zplodiny vhodné ve vyšších nadmořských výškách či přímořských oblastech  - : přerušovaná výroba energie hlučnost optické znečištění horizontu nutnost záložního krytí nebezpečí přetížení sítě

9  + : nepotřebuje žádné palivo neemituje emise neobsahuje žádný zdroj hluku  - :vyžaduje nejvyšší subvence, na výrobu panelů použity těžké kovy kolísavý výkon

10  +: nejsilněji zastoupený obnovitelný zdroj energie nejvyšší potenciál technického využití  - :emituje emise

11  1995 – bílá kniha – Energetická politika pro EU  Cíle : ▪ Konkurenceschopnost v rámci odvětví ▪ Energetická bezpečnost ▪ Ochrana životního prostředí  Směrnice 2001 /77/EC – o podpoře využívání OZE → snaha o dosažení 21% energie z OZE  Směrnice 2003/30/EC – o využívání bionafty → snaha o zvýšení obsahu bionafty v pohonných hmotách na 10 %

12  2007 - Návrh nové směrnice – energetický balíček  Cíle do roku 2020 : o 20% více energetického výkonu o 20 % méně emisí o 20% více energie z OZE - Balíček schválen Radou během českého předsednictví v dubnu 2009

13  Přes velké vynaložené prostředky ( cca 70 mld eur od r. 2000) pokrývají OZE stále relativně malý podíl na výrobě energie  Problematické vytváření pracovních míst – dochází spíše k zániku pracovních míst  Emise lze omezit i levněji  Vládní dotace působí kontraproduktivně, vedou k deformaci volné soutěže a spekulativnímu chování

14  Případ Španělska – v důsledku podpory vzniklo 50 000 zelených pracovních míst, ale 110 000 jich zaniklo  Nejvíce pracovních míst zaniká kvůli fotovoltaice  Silná vládní podpora měla za následek že banky poskytovaly na stavbu elektráren levné úvěry přestože v ostatních odvětvích poskytování úvěrů kvůli krizi utlumily

15  Tyto faktory měly za následek obrovský boom v oblasti zejména fotovoltaiky:  Cíl vlády v roce 2005 - 375 MW do roku 2010  Překročen již v roce 2007 – 547 MW a nadále stoupal  V roce 2008 překročil instalovaný výkon 3000 MW, vyšlo najevo spekulativní chování (elektrárny přisvicovány) → vláda radikálně omezila podporu a snížila výkupní ceny elektřiny

16  2004 - V přístupové dohodě se ČR zavázala k 8 % podílu OZE na celkové produkci energie  Vládní politika subvencí a zaručené výkupní ceny energií, 2007 - podíl OZE pouze 4,74 %  Potenciál OZE v ČR je 50 TWh (5 % - vodní, 12% větrné, 20% - geotermální, 26 % - biomasa, 37% - sluneční)

17

18  2009 - Energetický balíček – ČR se zavázala do roku 2020 zvýšit produkci OZE na 13 % celkové produkce energie  Prudký rozvoj fotovoltaiky  na počátku roku 2010 – 672 MW, očekávaná kapacita na konci roku 2010 – 1985 MW  Na počátku roku 2010 bylo již vydáno kladné rozhodnutí na 8063 MW a není jisté kolik jich bude skutečně postaveno  Březen 2010 – ČEPS oznamuje, že nebude nové fotovoltaické elektrárny již připojovat do rozvodné sítě  Duben 2010 – Poslanci schvalují novelu zákona umožňující snižovat deklarované výkupní ceny energie o více jak 5 % ročně

19  Enviromentální technologie a ekoinovace v České republice, Ministerstvo životního prostředí, 2009  http://www.mpo.cz/cz/energetika-a- suroviny/obnovitelne-druhotne-zdroje-energie/ http://www.mpo.cz/cz/energetika-a- suroviny/obnovitelne-druhotne-zdroje-energie/  Http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm Http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/e nergy/data/main_tables http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/e nergy/data/main_tables  http://scienceworld.cz/aktuality/negativni-dopady- podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-5512 http://scienceworld.cz/aktuality/negativni-dopady- podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-5512  http://www.mzp.cz/cz/obnovitelne_zdroje_energie http://www.mzp.cz/cz/obnovitelne_zdroje_energie  www.euroactiv.czwww.euroactiv.cz  www.euroskop.cz www.euroskop.cz

20


Stáhnout ppt "Zamýšlené a nezamýšlené důsledky Jan Málek.  Definice  Důvody pro používání OZE  Druhy OZE  OZE v rámci Energetické politiky EU  Negativní dopady."

Podobné prezentace


Reklamy Google