Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_04_19_Tepelné elektrárny. Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové učivo Autor: Mgr. Lenka Kajabová Předmět: Chemie Očekávaný výstup:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_04_19_Tepelné elektrárny. Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové učivo Autor: Mgr. Lenka Kajabová Předmět: Chemie Očekávaný výstup:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_04_19_Tepelné elektrárny

2 Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové učivo Autor: Mgr. Lenka Kajabová Předmět: Chemie Očekávaný výstup: vyjmenovat typy elektráren Speciální vzdělávací potřeby: dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slova: elektrárny Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 – 15 let

3

4

5 Elektrárna uhelná Elektrárna na topný olej Elektrárna na zemní plyn

6 Kusové uhlí se rozemele na prášek. Ventilátor dopraví tento uhelný prášek spolu se vzduchem k hořákům. V prostoru ohniště v kotli uhlí shoří a uvolněné teplo ohřívá vodu v trubkách. Vzniká pára o teplotě přibližně 550 °C a o vysokém tlaku, která roztáčí turbínu. Na společném hřídeli s turbínou je i generátor, v němž vzniká elektrický proud. Pára poté přechází do kondenzátoru, kde se chladí studenou vodou a kondenzuje. Chladící voda se chladí vzduchem v chladící věži. Z plynných aerosolů, které vznikají při spalování uhlí, je v odlučovači odstraněna pevná složka – popílek. Vodou je pak splavován do úložiště popílku. Plynné zplodiny jsou nejprve v odsiřovači zbaveny oxidu siřičitého a poté odcházejí komínem do atmosféry.

7

8 1) skládka paliva, úprava paliva - drtící stanice (třídiče a 2 nebo více drtičů) - mlýnice – ústřední nebo pro každý kotel 1 mlýn - sušení 2) kotelna (hlavní část) - velké parní kotle s ohříváky vzduchu, přehříváky páry, předhříváky napájecí vody, elektrostatické odlučovače popílku a odsiřovací zařízení umístěny mezi kotel a komín 3) strojovna (parní turbíny s turboalternátory – do výkonu 50 MW nad okružní chlazení vzduchem, který se ochlazuje ve vodním chladiči, nad 50 MW okružní chlazení vodíkem – má 7x lepší tepelnou vodivost než vzduch) 4) chladící okruh (kondenzátory, chladící věže) 5) přípona přídavné vody + odplyňovač 6) skládka odpadu (popílek) – na odkaliště (ve směs z H2O) 7) velín 8) rozvodna

9

10

11 - znečistění životního prostředí - spalují neobnovitelné zdroje - 30 – 40 % účinnost

12 1. 79 % el. energie v tepelných elektrárnách (uhlí 43 %, plyn 21 %, olej 15 %) 2. 17 % el. energie v jadernách elektrárnách 3. 4 % obnovitelné zdroje (vodní el., větrné - nepatrný zlomek)

13 1) tepelné elektrárny – tepelná anergie se získává spalováním především uhlí, zemního plynu, topného oleje 2) jaderné elektrárny - využívají tepelné energie uvolňovací při štěpení atomových jader uranu 235 nebo plutonia 239 těžkých prvků 3) vodní elektrárny – využívají přeměny polohové energie padající vody na pohyblivou energii vody, která roztáčí vodní turbíny Další alternativní zdroje (obnovitelné) pro výrobu el energie: 4) větrné elektrárny – využívají energii větru 5) sluneční elektrárny – využívají energie Slunce 6) geotermální elektrárny – využívají teplo z nitra země 7) slapové elektrárny – využívají energii přílivu a odlivu (moře) 8) využití energie biomasy

14

15

16

17

18

19

20 Energii mořských vln lze na elektřinu převést různými způsoby. Vertikálně orientované bójky nebo ležící tubusy buď přímo pohybují magnety proti cívkám, čímž se indukuje elektrický proud, nebo (častěji) se jejich pohyb hydraulicky přenáší na turbínu rotačního elektrického generátoru. Ideální je instalace v místech, kde moře dosahuje hloubky 40 až 100 metrů - tam je energie vln největší. http://youtu.be/JYzocwUfpNg

21 http://www.youtube.com/watch?v=F0mzrbfzUpM&f eature=related

22

23

24 http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=3 (pokusy pro použití ve výuce) http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=3 http://www.allforpower.cz/clanek/arabelle-nejvykonnejsi-parni-turbina-na-svete/ http://www.gamepark.cz/druhy_elektraren_178654.htm http://obrazky.cz/detail?q=jadern%C3%A9%20elektr%C3%A1rny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resN um=5&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3D4SGDT3 4OwCGV4EsnrYwJ%26orientation%3D%26q%3Dv%25C4%259Btrn%25C3%25A9%2Belektr%25C3%25A1rny&r esID=NYDposQZq5d3_13Ey0XPpPftTg- Ipu9tKMUs6tdhG_Q&imgURL=http%3A//i3.cn.cz/14/1172239119_mochovce.jpg&pageURL=http%3A//www.finan cninoviny.cz/zpravy/nektere-jaderne-reaktory-v-evrope-pry-asi-neprojdou- testem/611073&imgX=435&imgY=295&imgSize=31&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FNYDposQZq5 d3_13Ey0XPpPftTg- Ipu9tKMUs6tdhG_Q&thX=128&thY=86&qNoSite=jadern%C3%A9%2Belektr%C3%A1rny&siteWWW=&sId=4SG DT34OwFyxQEWCcsBt http://obrazky.cz/detail?q=slune%C4%8Dn%C3%AD%20elektr%C3%A1rny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter% 3D1&resNum=2&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3 D4SGDT34Ow8ANQEs37e54%26orientation%3D%26q%3Djadern%25C3%25A9%2Belektr%25C3%25A1rny&res ID=nnAnsRHoqn91bjpSsVezJu_TnZ_ffwn_k5f89XrobBw&imgURL=http%3A//mm1.denik.cz/7/cb/straz_fotovoltaicka _elektrarna_il_denik_clanek_solo.jpg&pageURL=http%3A//chrudimsky.denik.cz/podnikani/slunecni-elektrarny- kolem-hlinska-nebudou-rekli- ra.html&imgX=350&imgY=263&imgSize=32&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3FnnAnsRHoqn91bjpSsVe zJu_TnZ_ffwn_k5f89XrobBw&thX=128&thY=96&qNoSite=slune%C4%8Dn%C3%AD%2Belektr%C3%A1rny&siteW WW=&sId=4SGDT34OwWyrQEsBs9RW

25 http://obrazky.cz/detail?q=geoterm%C3%A1ln%C3%AD%20elektr %C3%A1rny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=17 &ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s %3D%26size%3Dany%26sId%3D4SGDT34OwFyxQEWCcsBt%26or ientation%3D%26q%3Dslune%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bele ktr%25C3%25A1rny&resID=LIdpMYJjDqr4wTKn0gbgNs3WS8UmZr MLHvdx0_Tbu4E&imgURL=http%3A//mm.denik.cz/15/89/eleisland _denik_clanek_solo.jpg&pageURL=http%3A//teplicky.denik.cz/zpra vy_region/ucitele-navstivili-elektrarny-na- islandu20091015.html&imgX=350&imgY=262&imgSize=30&thURL =http%3A//media5.picsearch.com/is%3FLIdpMYJjDqr4wTKn0gbgN s3WS8UmZrMLHvdx0_Tbu4E&thX=128&thY=95&qNoSite=geoterm %C3%A1ln%C3%AD%2Belektr%C3%A1rny&siteWWW=&sId=4S GDT34OCg0SQEWKMjqD


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_04_19_Tepelné elektrárny. Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové učivo Autor: Mgr. Lenka Kajabová Předmět: Chemie Očekávaný výstup:"

Podobné prezentace


Reklamy Google