Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák TERMOCHEMICKÉ REAKCE Lavoisier Laplace Hess Hoření, spalování Tepelná elektrárna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák TERMOCHEMICKÉ REAKCE Lavoisier Laplace Hess Hoření, spalování Tepelná elektrárna."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák TERMOCHEMICKÉ REAKCE Lavoisier Laplace Hess Hoření, spalování Tepelná elektrárna Vápenka Termochemické zákony

2 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Co již víme a co budeme potřebovat: Termo… s čím je pojem spojený? K čemu je nám spalování, zahřívání látek? Jaká známe skupenství látek? Chemický děj a chemická rovnice Které látky známe jako zdroje energie?

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Nové pojmy: Termochemie se zabývá tepelnými změnami při chemických reakcích Termochemické reakce dělíme na: Exotermické – teplo se při reakci uvolňuje ( např. spalování uhlí) Endotermické – teplo se při reakci spotřebovává = je třeba ho dodávat ( např. tepelný rozklad vápence) Jestliže změny tepla při chemické reakci zapíšeme do chemické rovnice, vznikne termochemická rovnice. Uvolněné nebo spotřebované teplo se označuje jako reakční teplo Q r (jednotka = kJ/mol) Liší se znaménkem: exo …………… např. Q r = - 156 kJ/mol …… teplo se uvolní („odchází“) endo ……………. např. Q r = + 85 kJ/mol…… je třeba dodávat

4 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Nové poznatky : Protože hodnota reakčního tepla závisí na stavu reaktantů a produktů, musí být v termochemické rovnici u jednotlivých látek uvedeno skupenství: Pevné skupenství (s) - solidus Kapalné skupenství (l) - liquidus Plynné skupenství (g) - gaseus Vodný roztok (aq … aqua)) Např. C(s) + O 2 (g) CO 2 (g) Q r = -395 kJ.mol -1 →

5 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Jaké mají využití termochemické reakce? - pravěk – teplo, úprava potravy, obrana proti šelmám, válečnictví - pro výrobu tepla– uhlí, zemní plyn, dřevo - jako pohon dopravních prostředků – benzín, nafta, vodík - zplyňování biomasy ( termochemický rozklad rostlinné hmoty) – výroba tepla - příprava látek – např. pálené vápno - svařování, řezání kovů - kvasné procesy

6 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Termochemické reakce = zdroj energie Jaké suroviny či látky jsou použitelné jako zdroj energie (tepelné, elektrické)? Uhlí, dřevo, vítr (?), ropa (nafta, benzín, petrolej), líh, zemní plyn, světlo (?), vodík (?), příliv a odliv (?), papír, voda (?), geotermální (?) Pracuj ve dvojicích, zapište co nejvíc možností! Možné odpovědi jsou ukryty pod obdélníkem

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Rozděl zdroje energie na „obnovitelné“ „neobnovitelné“ Termochemické reakce = zdroj energie Uhlí Dřevo Ropa Zemní plyn Vodík Vítr Líh Příliv, odliv Voda Světlo

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 A reaction may release or absorb energy (při reakcích se může uvolňovat nebo pohlcovat energie) Thermochemistry = termochemie Endothermic = ???Exothermic = ??? Coal = uhlíPetroleum = ropa Natural gas = zemní plyn

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Chemie 9 Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Large_bonfire.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pierre-Simon_Laplace.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antoine_lavoisier.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1penka_ve_Velk%C3%A9_Chuchli1.jpg


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály – II. stupeň Chemie 9 Autor: Mgr. Radek Martinák TERMOCHEMICKÉ REAKCE Lavoisier Laplace Hess Hoření, spalování Tepelná elektrárna."

Podobné prezentace


Reklamy Google