Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné zdroje energie

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah Obnovitelné zdroje energie1 2 3 Sluneční energie4 5 6 Větrná energie7 8 9 Vodní energie10

4 Obsah Vodní energie11 Vodní energie12 Energie Biomasy13 Energie Biomasy14 Geotermální energie a energie prostředí15 5 iluzí o obnovitelných zdrojích16

5 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE JSOU PŘÍRODNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE, KTERÉ MAJÍ SCHOPNOST ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ OBNOVY Obnovitelné zdroje energie 1

6 2

7 Patří mezi ně: – sluneční energie – větrná energie – vodní energie – biomasa – energii mořského přílivu nebo – geotermální energii (energie pocházející z nitra Země) Obnovitelné zdroje energie 3

8 slunce předává Zemi svou energii ve formě záření sluneční záření = základní obnovitelný zdroj energie většina energie ostatních obnovitelných zdrojů má svůj původ v energii Slunce Sluneční energie 4

9 solární energii lze pomocí solárních, resp. termických a fotovoltaických kolektorů přeměňovat na teplo nebo elektřinu sluneční záření využíváme i pasivními metodami bez použití technických zařízení (tzv. solární architektura) Sluneční energie 5

10 6

11 je formou sluneční energie vzniká při nerovnoměrném ohřívání Země, což způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se vyrovnávají prouděním vzduchu energie větru je v dnešní době využívána především k výrobě elektřiny Větrná energie 7

12 existují dva základní druhy větrných elektráren:  systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě (grid-on)  systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off) pro využívání je nejdůležitější veličinou rychlost větru lokalita vhodná pro výstavbu větrné elektrárny by měla mít průměrnou rychlost větru minimálně cca 5 m/s - horské lokality provoz provázejí negativními názory - především narušením krajinného rázu a hlučnost Větrná energie 8

13 9

14 vzniká při koloběhu vody na Zemi působením sluneční energie a gravitační síly Země je využívána pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách pro výrobu elektřiny se využívá: – proudění vody (kinetická energie – rychlost a spád toku) a – tlaku (potenciální energie – gravitace a výškový rozdíl hladin), popř. spolupůsobení těchto veličin. Vodní energie 10

15 Vodní energie 11

16 podle výkonu rozlišujeme tzv. velké vodní elektrárny a malé vodní elektrárny vodní elektrárny jsou v tuzemsku v současnosti mezi obnovitelnými zdroji dominantním zdrojem elektřiny významný podíl na tom mají především velké zdroje na tzv. vltavské kaskádě (tři největší elektrárny – Orlík, Slapy a Lipno) malých vodních elektráren je v současnosti na našem území více než 500, potenciál těchto zařízení není vyčerpán Vodní energie 12

17 biomasa je hmota organického původu (rostlinná i živočišná) energie biomasy má původ ve slunečním záření, proto bývá řazena mezi obnovitelné zdroje energie pro energetické účely se využívá – cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a – odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce. Energie biomasy 13

18 biomasa může být využita pro výrobu elektřiny a může sloužit k pohonu vozidel energii z biomasy lze získat chemickými, popř. bio-chemickými procesy základní technologií je spalování doplňují ho další technologie, jako jsou zplyňování, pyrolýza, zkapalňování, esterifikace, fermentace, lisování, kvašení aj. Energie biomasy 14

19 Geotermální energie a energie prostředí geotermální energie je tepelnou energií jádra Země využívá se ve své základní formě pro vytápění nebo je v geotermálních elektrárnách transformována na energii elektrickou mezi obnovitelné zdroje energie je zvykem zařazovat i energii okolního prostředí (vzduch, voda, půda), kterou lze využívat pomocí tepelného čerpadla tepelná čerpadla mohou být součástí ústředního vytápění, teplovzdušného vytápění a klimatizace. 15

20 Jsou nevyčerpatelné Jsou snadno dostupné Jsou čisté Jsou levné V budoucnu nahradí stávají energetické zdroje 5 iluzí o obnovitelných zdrojích 16

21 D=671370&article%5Bid%5D= &p=0MF00o_d Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Použité zdroje


Stáhnout ppt "Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google