Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení největších problémů 2009/2010.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení největších problémů 2009/2010.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."— Transkript prezentace:

1 Řešení největších problémů 2009/2010

2  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je náměstkyně primátora Irena Wagnerová  Deklarace projektu Jihlava – Zdravé město byla schválena v prosinci 2007  v únoru 2010 byl schválen Plán zlepšování pro rok 2010  cílem Zdravých měst ČR je UDRŽITELNÝ ROZVOJ, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro ZDRAVÍ a KVALITU ŽIVOTA

3 Zdravé město Jihlava má své logo Rada města Jihlavy vzala na vědomí na své 93. schůzi konané dne 26. 8. 2010 nové logo Zdravého města Jihlavy.

4 Desatero problémů města Jihlavy  Plán zdraví a kvality života 2009/2010 A.1Projednání projektu sportoviště na Tyršově ulici. B.1Pořádek v ulicích (jarní a podzimní úklid). D.1Odstranit nepoměr v podpoře profesionálního a neprofesionálního sportu. E.1Vytvořit dostupné bydlení pro potřebné (startovací, sociální, zdravotně postižení občané). E.3Řešit problém heren a hracích automatů. H.1Řešit parkování ve městě (sídliště + centrum). H.2Preference MHD před individuální dopravou. E. 2 Zrevidovat systém finančních prostředků do sociální oblasti. F. 1 Připravenost ZŠ na žáky se zdravotním postižením (lidské zdroje). F. 2Stravování pro děti se zdravotním postižením (diety).

5 A.1 Projednání projektu sportoviště na Tyršově ulici Veřejné projednání za účasti náměstka primátora, tajemníka MMJ a zástupců ORM, OD, OŽP, OSR a projektanta proběhlo dne 15. 3. 2010 (Odbor rozvoje města).

6 B.1 Pořádek v ulicích (jarní a podzimní úklid) Podzimní úklid spadaného listí na komunikacích provádí SMJ (Služby města Jihlavy). (Odbor dopravy) Podzimní úklid zelených ploch bude proveden ve stejné době jako podzimní úklid komunikací prostřednictvím SML (Správa městských lesů). (Odbor životního prostředí) Byl zaveden nový způsob péče o vybrané nejfrekventovanější plochy zeleně v MPR a městských parcích, jehož cílem by mělo být zlepšení čistoty i péče o zeleň na těchto plochách. (Odbor životního prostředí)

7 D.1 Odstranit nepoměr v podpoře profesionálního a neprofesionálního sportu Podpora profesionálního a neprofesionálního sportu vychází z „Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy v letech 2009 – 2011“, která se přizpůsobuje potřebám v této oblasti. Text koncepce je k dispozici na webových stránkách města www.jihlava.czwww.jihlava.cz

8 E.1 Vytvořit dostupné bydlení pro potřebné (startovací, sociální, zdravotně postižení občané). V současné době je v Jihlavě bytů dostatek a ceny výrazně poklesly. Statutární město Jihlava prodává byty nájemcům do soukromého vlastnictví za velmi výhodných podmínek. Město má vytipované lokality vhodné pro výstavbu startovacích a sociálních bytů a v případě potřeby je připraveno se výstavbou zabývat (Odbor rozvoje města, Úřad územního plánování). Občané města Jihlavy mohou podat žádost o pronájem bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu či o náhradní nebo přechodné ubytování – viz Mechanismus hospodaření s byty (Odbor správy realit).

9 E.3 Řešit problém heren a hracích automatů  Zastupitelstvo město Jihlavy schválilo na svém 25. zasedání, konaného dne 7. 9. 2010, vyhlášku, která městu umožní zavést poplatky za provoz výherních loterijních terminálů (Ekonomický odbor).

10 H.1 Řešit parkování ve městě (sídliště + centrum)  Parkovací dům při ulici Legionářů – cca 250-350 parkovacích míst, Zastupitelstvo města Jihlavy odsouhlasilo zahájení koncesního řízení a výstavbu domu, realizace 20011 – 2012 (Odbor dopravy, Odbor rozvoje města). Současné dopravní napojení parkovacího domu na městskou komunikaci (žlutě vyšrafovaná část je pozemek statutárního města Jihlavy určený k výstavbě parkovacího domu).

11 H.1 Řešit parkování ve městě (sídliště + centrum)  V rámci přípravy nových projektů otázka parkování řešena: -sídliště Královský Vršek – revitalizace - zahájení 2010/2011 – byla podána žádost o dotaci z ROP (Odbor dopravy, Odbor rozvoje města). -sídliště Březinky – revitalizace - zahájení 2012 (Odbor dopravy, Odbor rozvoje města).

12 H.2 Preference MHD před individuální dopravou  Realizace projektu „Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě“ (Odbor rozvoje města). Kino Sokol Brtnická Pod Jánským kopečkem U Městských domů

13 Ostatní projekty města  Park Gustava Mahlera  Upravené prostory před gymnáziem  Revitalizace části Parku Malý Heulos  Nová dětská hřiště  Nové úseky cyklostezek  Bezbariérové náměstí  Výstavba nové MŠ – Demlova 34a  Je položen základní kámen environmentálního centra v ZOO  Je opraven objekt hřbitova Na Kalvárii

14 Děkuji za pozornost Mgr. Lenka Marečková koordinátor PZM a MA21 Magistrát města Jihlavy Věžní 1 (Brána Matky Boží) 586 28 Jihlava Tel.:567 167 125 Mobil: 733 626 326 E-mail:lenka.mareckova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz


Stáhnout ppt "Řešení největších problémů 2009/2010.  město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od června 2007  politikem zodpovědným za PZM a MA21 je."

Podobné prezentace


Reklamy Google