Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žijte podle svých představ, podpoříme vás. Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: 537 021 493, 777 010 331,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žijte podle svých představ, podpoříme vás. Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: 537 021 493, 777 010 331,"— Transkript prezentace:

1 Žijte podle svých představ, podpoříme vás. Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: 537 021 493, 777 010 331, e-mail: info@ligavozic.cz

2 Kdo jsme? občanské sdružení fungující od roku 1990 90 zaměstnanců poskytujeme 4 registrované sociální služby působíme v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina (některé služby pokrývají celou ČR) nabízíme kvalitní projekty rozdělené do šesti hlavních programů Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situacích, aby mohli žít podle svých představ.

3 Program Asistence osobní asistence v domácnostech, doprovod do školy či do práce, osobní doprava ve speciálně upraveném automobilu moderní alternativa k službám ústavní péče, která klade důraz na individuální potřeby klientů asistujeme přibližně 50 klientům Osobní asistent mi pomáhá s činnostmi, které sám nezvládnu. Můžu díky němu žít, studovat a pracovat každý den naplno podle svých představ.

4 Program Poradenství a informace informace z oblasti života s postižením, pomoc s bariérami, podpora při jednání s úřady Poradna pro život s postižením, publikace Nápadník, půjčovna kompenzačních pomůcek, Informační portál, S Ligou proti bariérám, časopis Vozíčkář v roce 2010 jsme zodpověděli 4618 dotazů Díky informacím získám přehled o svých možnostech, nárocích a právech. Poradím si proto i v nepříznivé životní situaci a najdu nejlepší řešení.

5 Program Práce, vzdělávání, integrace individuální konzultace, počítačové kurzy všech úrovní, vzdělávací kurzy, podpora zaměstnavatelů, workshopy projekty Centrum sociální rehabilitace, Chopím se šance, Šance bez bariér, Agentura A-P-Z, (Do) práce bez obav v roce 2010 jsme spolupracovali s téměř 400 klienty S podporou odborných pracovníků se mohu zdokonalovat a vzdělávat tak, abych našla dobrou práci. Do kontaktu s lidmi se dostanu prostřednictvím aktivit denního centra.

6 Program Prezentace a osvěta akce pro veřejnost, reprezentace v médiích, veřejné sbírky, dobrovolnictví, informační kampaň Vinohradské vozíkohraní, Pro Váš úsměv, fotosoutěž Život nejen na kolech, informační kampaň Přisedni si, Spolek přátel Ligy vozíčkářů pořádáme akce a kampaně jak pro lidi se zdravotním postižením, tak i pro širokou veřejnost Dosud jsem netušil, co obnáší život lidí se zdravotním postižením. Díky snadno přístupným informacím a společným akcím se dozvím, že zdravotně postižení lidé mohou využít mou pomoc. Také mezi nimi najdu i nové přátele.

7 Program Bezbariérové divadlo Barka divadelní prostory bez bariér pro profesionální i amatérské soubory, domácí scéna mnoha integrovaných uměleckých skupin divadlo, tanec, hudba, setkání, cestovatelské přednášky, pronájem divadla pro kulturní akce Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo Pole Mám šanci zhlédnout řadu divadelních představení. Mohu se dokonce i zapojit jako účinkující v integrovaných divadelních a tanečních souborech.

8 Program Asistenční psi výcvik asistenčních psů, pobytové akce, podpora při hledání sponzorů asistenční pes umí: otevřít dveře, pomoct s vysvlékáním, podat spadené věci, polohovat v posteli, pomoct v navazování kontaktů atd. S pomocí asistenčního psa jsem samostatnější a nezávislejší. Nejsem nikdy sama, pes je mým společníkem i terapeutem. Seznamuji se díky němu s novými lidmi.

9 Zapojení do IP na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 503/08/OSV-IP se Liga vozíčkářů stala dodavatelem sociální služby sociální rehabilitace v regionu Brno-město zakázka byla realizována v období 1.1.2009 – 31.12.2011 prostřednictvím 11 subdodavatelů celkový objem prostředků 81.967.088 Kč u všech subdodavatelů proběhly kontroly poskytování služby

10 Co je „sociální rehabilitace“ sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb služba obsahuje tyto základní činnosti: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

11 Zapojení subdodavatelů (dle abecedního pořadí, údaje bez započítání počtů z posledního čtvrtletí roku 2011) AGAPO, o.p.s. poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby s chronickým duševním onemocněním počet uživatelů 310, počet intervencí 2589, počet kontaktů 445 kontrola proběhla 24.3.2010

12 Centrum naděje a pomoci, o.s. (CENAP) poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením počet uživatelů 674, počet intervencí 14.511, počet kontaktů 4214 kontrola proběhla 12.5.2010

13 Celzus - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné (Diecézní charita Brno) poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením počet uživatelů 5483, počet intervencí 22.449, počet kontaktů 29.801 kontrola proběhla 1.9.2010

14 Sdružení FILIA poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby se zdravotním postižením počet uživatelů 185, počet intervencí 2900, počet kontaktů 164 kontrola proběhla 4.11.2010

15 Liga vozíčkářů poskytovatel ambulantní formy služby v rámci Centra sociální rehabilitace převažující cílová skupina – osoby se zdravotním postižením počet uživatelů 1644, počet intervencí 5024, počet kontaktů 128 kontrola coby subdodavatele služby proběhla 26.7.2011 a jako hlavního dodavatele služby dne 23.11.2011

16 Občanské sdružení LOGO, o.s. poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby se zdravotním postižením počet uživatelů 1266, počet intervencí 4307, počet kontaktů 382 kontrola proběhla 12.5.2011

17 Občanské sdružení Nový prostor poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením počet uživatelů 637, počet intervencí 581, počet kontaktů 11.547 kontrola proběhla 31.3.2011

18 Sdružení Práh poskytovatel terénní formy služby převažující cílová skupina – osoby s chronickým duševním onemocněním počet uživatelů 574, počet intervencí 515, počet kontaktů 2814 kontrola proběhla 1.9.2011

19 TyloCentrum Brno, o.p.s. poskytovatel ambulantní formy služby převažující cílová skupina – osoby se zrakovým postižením počet uživatelů 630, počet intervencí 2336, počet kontaktů 233 kontrola proběhla 28.4.2011

20 Tyfloservis, o.p.s. poskytovatel ambulantní i terénní formy služby převažující cílová skupina – osoby se zrakovým postižením ambulantní služba - počet uživatelů 427, počet intervencí 481, počet kontaktů 300 terénní služba - počet uživatelů 513, počet intervencí 785, počet kontaktů 141 kontrola proběhla 28.4.2011

21 Vodící pes, o.s. poskytovatel terénní formy služby převažující cílová skupina – osoby se zrakovým postižením počet uživatelů 395, počet intervencí 63, počet kontaktů 67 kontrola proběhla 24.3.2011

22 Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: 537 021 493, 777 010 331, e-mail: info@ligavozic.cz


Stáhnout ppt "Žijte podle svých představ, podpoříme vás. Bzenecká 23, 628 00 Brno Tel: 537 021 493, 777 010 331,"

Podobné prezentace


Reklamy Google