Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolnictví. Pojem dobrovolnictví Dobrovolnictví – neplacená a nekariérní činnost vedoucí k pomoci svým bližním, komunitě nebo společnosti. Dobrovolnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolnictví. Pojem dobrovolnictví Dobrovolnictví – neplacená a nekariérní činnost vedoucí k pomoci svým bližním, komunitě nebo společnosti. Dobrovolnictví."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolnictví

2 Pojem dobrovolnictví Dobrovolnictví – neplacená a nekariérní činnost vedoucí k pomoci svým bližním, komunitě nebo společnosti. Dobrovolnictví – svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu.

3 Dobrovolník Dobrovolník dává  část svého času  energie  schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena

4 Dobrovolník II. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí Člověk, který si dostatečně věří, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen

5 Dobrovolník III. Člověk, který se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se zapojil do činnosti, která je třeba nedostatečně zajišťována státními institucemi. Někdo, kdo neváhá obětovat část svého volného času pro vyplnění volného času druhých.

6 Dobrovolnictví „Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“ (Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Tošner J., Sozanská O., 2002, Portál, Praha)

7 Druhy dobrovolnictví  Vzájemně prospěšné  Veřejně prospěšné

8 Dle časové náročnosti I. 1)Dobrovolné zapojení při jednorázových akcích – sbírky, benefiční koncerty, kampaně, akce pořádané několikrát do roka. Vhodná forma k získání nových dobrovolníků.

9 Dle časové náročnosti II. 2)Dlouhodobá dobrovolná pomoc - poskytována delší dobu, opakovaně a pravidelně, např. tři hodiny jedenkrát týdně po dobu celého roku. Splnitelné pro dobrovolníka a užitečné svojí pravidelností pro organizaci.

10 Dle časové náročnosti III. 3) Dobrovolná služba – dobrovolný závazek se dlouhodobě, po dobu několika měsíců či let, věnovat dobrovolnické práci obvykle mimo svoji zemi. Významná role přípravy dobrovolníka na misi. Dobrovolná služba je profesionálně organizována.

11 Činnost dobrovolníků Formální Neformální

12 Motivy k dobrovolnické činnosti I.  Konvenční – morální normy (vlastní či okolí), obecná neformální pravidla chování v dané společnosti. Je dominantní u 41% českých dobrovolníků, většinou věřících, starších 60 let. Stávají se dobrovolníky proto, že se to sluší a patří.

13 Motivy k dobrovolnické činnosti II.  Reciproční – jedinec hledá v dobrovolné činnosti prvky, které by byly užitečné i pro něho samého. Nové zkušenosti, vztahy. Spojení dobra pro jiné a vlastního prospěchu. Přibližně 37 % hlavně mladých lidí do 30 let s ateistickým názorem.

14 Motivy k dobrovolnické činnosti III.  Nerozvinutá – omezuje se na soubor prvků: o Důvěra v organizaci, pro niž by měli pracovat, o Přesvědčení o smysluplnosti dobrovolné práce o Pocit šíření dobré myšlenky Zastoupena u 23% dobrovolníků, VŠ a osob ze střední a starší generace (46 – 60 let).

15 Další možnosti motivace Zkušenosti v oblastech jinak nedostupných, (využitelné ve studiu nebo v zaměstnání) Dobrovolná činnost je přitažlivá také pro svou různorodost a operativnost Získaná či posílená sebedůvěra

16 Nevhodné motivy k dobrovolnické práci Soucit vedoucí k degradaci klienta Nepřiměřená a zbytečná zvědavost Služba pramenící z pocitu povinnosti Skutkaření, snaha něco si zasloužit Touha obětovat se, osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a proto ve službě hledá vlastní duševní rovnováhu Osamělost a z ní pramenící touha po přátelství Pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti Nedostatek sebeúcty a touha potkat ještě ubožejší lidi Panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj vliv

17 Bariéry rozvoje dobrovolnictví Pasivita při vyhledávání a získávání dobrovolníků Nedostatečné řízení činnosti dobrovolníků Nezájem domovů o dobrovolníky Obavy z rizika úrazu Obavy ze zneužití klienta dobrovolníkem Nedůvěra v čestné motivy dobrovolníka Nedostatek informací o dobrovolnictví Názor, že u nás není o dobrovolnictví zájem

18 Co dobrovolníky brzdí Velký rozdíl mezi očekáváním a skutečnou činností Pocit, že jejich pomoc je k ničemu Chybí zpětná vazba, pochvala či ocenění Úkoly jsou příliš rutinní, žádná rozmanitost Cítí nedostatečnou podporu spolupracovníků Úkol či tým nepřináší téměř žádnou prestiž Činnost jim nedává možnost osobního růstu Mají příliš malé možnosti projevit iniciativu či tvořivost Cítí napětí mezi spolupracovníky

19 Co dobrovolníky podporuje Pocit, že jsou oceňováni Uvědomují si, že jejich přítomnost něco znamená Naděje na změnu, postup ve své činnosti Dostává se jim uznání na veřejnosti i soukromě Pocit, že dokážou zvládnout předepsané úkoly Pocit sounáležitosti a týmové práce spolupracovníků Podílejí se na řešení problémů, na rozhodování i stanovování cílů organizace Uvědomění si, že v důsledku jejich činnosti se děje něco podstatného Jejich osobní potřeby jsou uspokojovány

20 Charakteristické oblasti dobrovolnictví Nejčastěji se s dobrovolníky setkáváme v nestátních neziskových organizacích  Ochránci životního prostředí – nejlépe organizovaní, mezinárodní přesah (hnutí DUHA, Děti země, Tereza, Greenpeace, Pražské a Jihočeské matky, Český svaz ochránců přírody)

21 Oblasti dobrovolnictví II.  Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv – země s válečných konfliktem, období rekonstrukcí země, (ADRA, Člověk v tísni..), podílejí se i na pomoci při lokálních záplavách u nás

22 Oblasti dobrovolnictví III.  Sociální a zdravotní oblast – nejpočetněji zastoupená, dobrovolné práce i přebírání služeb, které nejsou garantovány státem. (Česká katolická charita, Pražská organizace vozíčkářů, život 90, Naděje, Nadace Olgy Havlové..)

23 Oblasti dobrovolnictví IV.  Kulturní oblast – ochrana a revitalizace kulturních památek, realizace alternativního umění (Jazzová sekce, Art fórum, symposium…)  Sportovní a vzdělávací oblast – volnočasové aktivity, zájmové kroužky, turistické, doučovací (Šance pro Tebe)  Zahraniční dobrovolná služba – vysílání dobrovolníků do zahraničí (EDS, humanitární organizace)

24 Právní úprava dobrovolnictví Zákon č. 198/2002Sb. O Dobrovolnické službě. organizace vysílající dobrovolníky (akreditace MV, písemná smlouva, pojištění dobrovolníka kryje škody na majetku a zdraví) organizace přijímacím dobrovolníky (písemná smlouva)

25 Výhody zajištěné zákonem Dlouhodobé dobrovolnictví (20hodin/týden): o žádost o hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti o zdravotní pojištění hrazené od státu o náhradní doba důchodového pojištění

26 Výhody zajištěné zákonem II. Min. finanční výdaje – org. hradí cestovné, stravné, ubytování, kapesné Poskytnutí kvalitní přípravy na dobrovolnictví Pojištění proti škodám na zdraví a majetku (vy i klient)

27 Práva dobrovolníka Úplná informovanost o organizaci a činnosti organizace Vykonávat činnost naplňující vaše očekávání Kontakt s koordinátorem dobrovolníků Supervize – individuálně či ve skupině Být za svou činnost pojištěni Odmítnutí činnosti (nevyhovuje vašim zájmům a schopnostem) Účastnit se hodnotícího procesu V případě neuspokojivé spolupráce možnost kontaktu dobrovolnického centra (nabídka jiné činnosti) Zaškolení, výcvik, trénink

28 Povinnosti dobrovolníka Dodržovat zákon o dobrovolnické službě a podmínky smlouvy Absolvovat přípravu k dobrovolnické činnosti Předložit zdravotní a jiné doklady dle organizace Splnit úkoly, ke kterým jste se zavázali Spolehlivost Nezneužívat projevené důvěry Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete

29 Oceňování dobrovolníků Jednotlivé kraje, Východní Čechy – Den D Společnost Hestia uděluje od roku 2001 - Cenu křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Mezinárodní den dobrovolníků - 5. prosinec Rok 2011 vyhlášen evropským rokem dobrovolnictví

30 Dobrovolnictví na SŠZS Chrudim Projekt dobrovolnictví na LDN nemocnice Chrudim - kde zpříjemňují volný čas hospitalizovaných seniorů. 30 dobrovolníků z 1. – 3. ročníků trénování paměti, předčítání z denního tisku, četba časopisů, četba na pokračování, hraní společenských her Pravidelné supervize

31 Dobrovolnická centra Organizace, která zájemcům v ČR zprostředkovává příležitosti k dobrovolné práci a vyhledává dobrovolníky pro organizace, které je potřebují.

32 Dobrovolnická centra HESTIA – národní dobrovolnické centrum vzniklo u nás v roce 1999 (www.hest.cz) V jednotlivých regionech jsou regionální dobrovolnická centra. Nejbližší dc pro nás je v Pardubicích. Dobrovolnické centrum Pardubice, o.s. (Partyzánů 350, Pardubice)

33 Činnost dobrovolnického centra v Pardubicích Dobrovolnická činnost u ohrožených dětí a mládeže u seniorů a osob se zdravotním postižením u pacientů v nemocnici na podporu integrace cizinců

34 Dobrovolníci v dc Pardubice Doporučený rozsah dobrovolnické činnosti je 1-2 hodiny týdně (podle domluvy) Dobrovolníkům nabízíme školení a supervize Získají osvědčení o výkonu dobrovolnické činnosti Jsou součástí odborného týmu a doplňují práci profesionálů. Osvojují si nové zkušenosti a dovednosti

35 Poslání dobrovolnických center Základním posláním dobrovolnických center je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity.

36 Program Pět P Pět P – Podpora, Přátelství, Prevence, Pomoc a Péče Preventivní volnočasový program pro děti od 6 – 15 let, přátelský vztah dítěte a dospělého dobrovolníka

37 Program Pět P II. NDC HESTIA – garance nad programem Výběr dobrovolníků i dětí je v ČR pečlivý a zodpovědný, pravidelné supervizní schůzky Program Pět P je zaměřen zejména na preventivní pomoc, proto do něho nejsou přijímány děti s většími patologickými projevy, které by měly být svěřeny do péče odborníků.

38 Významné světové a české humanitární organizace Humanitární pomoc – krátkodobá pomoc, která je bezprostřední reakcí na humanitární krizi Humanitární krize – situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život narušeny v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize

39 Humanitární pomoc Humanitární pomoc je poskytována ve 4 základních oblastech: 1.Voda, hygiena 2.Potraviny, výživa 3.Poskytování nouzového přístřeší 4.Zdravotní péče

40 Světové humanitární organizace I. UNHCR - Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky byl zřízen Valným shromážděním OSN v roce 1950, jako jeden z mnoha pokusů mezinárodních subjektů poskytnout ochranu a pomoc uprchlíkům Cíle: ochraňovat uprchlíky a pomáhat jim začít nový život v normálních podmínkách

41 Světové humanitární organizace II. Světový potravinový program OSN /World Food Program, dále jen WFP/ je největší světová humanitární organizace, která pomáhá trpícím hlady ve více než 78mi zemích světa. Na světě je dnes dost jídla, které by umožnilo žít zdravý a plodný život každému muži, ženě či dítěti. Přesto každý den umírá hlady 25 000 lidí.

42 Světové humanitární organizace III. UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracují s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa.

43 Světové humanitární organizace IV. Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières poskytují odbornou zdr. pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Poskytuje zdrav. pomoc ve více než 60 zemích světa s více než 2 500 mez. a 23 000 místních spolupracovníků.

44 Světové humanitární organizace V. ADRA - poskytuje pomoc lidem v nouzi. Pomáhá při mimořádných událostech, při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů. Základní poslání je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici.

45 České humanitární organizace I. Charita ČR – důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí (oblasti válečného konfliktu, přírodní katastrofy) a dlouhodobé projekty rozvojové pomoci.

46 České humanitární organizace II. Český červený kříž - humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

47 České humanitární organizace III. Člověk v tísni o.p.s. - pomáhá v krizových oblastech a podporuje dodržování lidských práv ve světě. Společnost realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv.

48 Česká rada humanitárních organizací 2.5.1990 - koalice nestátních poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb sociálně znevýhodněným skupinám občanů Realizují např. podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu.

49 Česká rada humanitárních organizací II. Prosazuje odpovídající podmínky pro práci poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Ve všech 14 krajích působí Krajské rady humanitárních organizací jako regionální orgány Rady (spolupráce s úřady při poskytování sociálních služeb)

50 Humanitární organizace v regionu Naděje o.s. (Náměstí Naděje 731, Vysoké Mýto) Poskytuje sociální služby: Misijní program (základní program) program pro děti a mládež program pro rodiny integrační program (pro lidi bez domova, ohrožené vyloučením) program pro lidi s handicapem program pro seniory program vzdělávání

51 Humanitární organizace v regionu II. Český červený kříž Katastrofy a neštěstí v ČR i v zahraničí dovoz materiální pomoci a její distribuce provoz evakuačních středisek zajištění nouzového ubytování a stravování zajištění ošacení a základních hygienických potřeb záchranné práce, poskytování předlékařské PP psychologická pomoc součinnost s pátrací službou ČČK Organizuje sbírky materiální a finanční pomoci

52 Humanitární organizace v regionu III. Farní charita Chrudim osobní asistence, občanská poradna, CHOPS Tříkrálová sbírka a diecézní charita Hradec Králové nabízí adopci na dálku. Humanitární projekty zde realizovány nejsou

53 Zdroje Grecmanová Helena, Urbanovská Eva, Aktivizační metody ve výuce, prostředek švp, 2007, Hanex Olomouc Matoušek Oldřich, Slovník sociální práce, 2008, Portál, Praha Goldmann Radoslav a kol., Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, 2006, Univerzita Palackého, Olomouc Tošner Jiří, Sozanská Olga, Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, 2002, Portál, Praha Vitoušová Petra, Motivace pro práci v neziskovém sektoru, 1998, Agnes, Praha Matoušek Oldřich, metody a řízení sociální práce, 2003, Portál, Praha http://www.eurodesk.cz/download/Brozura_Dobrovolnictvi.pdf http://www.den-d.eu/den-d-oceneni-dobrovolniku-vyvrcholil-v-sukove- sini/

54 Zdroje II. http://www.icm.cz/dnes-5-prosince-se-slavi-mezinarodni-den-dobrovolniku http://www.szs.chrudim.cz/objekty/dobrovolnictvi.pdf http://www.dcpardubice.eu/ http://www.unhcr.cz/zakladni/?cid=33 http://one.wfp.org/czech/?ModuleID=150&Key=33 http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=94&zp=1 http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/organizace/index.php http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/ www.charita.cz www.ččk.cz http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176 http://www.crho.org/ http://www.nadeje.cz/ http://www.cck.chrudim.cz/ http://www.chrudim.charita.cz/


Stáhnout ppt "Dobrovolnictví. Pojem dobrovolnictví Dobrovolnictví – neplacená a nekariérní činnost vedoucí k pomoci svým bližním, komunitě nebo společnosti. Dobrovolnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google