Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBROVOLNICTVÍ „Je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.“ Ralph.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBROVOLNICTVÍ „Je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.“ Ralph."— Transkript prezentace:

1 DOBROVOLNICTVÍ „Je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.“ Ralph Waldo Emerson DOBROVOLNICTVÍ Mgr. Jana Forrová, koordinátorka dobrovolnictví v Oblastní charitě Uherský Brod

2 Co je dobrovolnictví…?  Zákon 198/2002 Sb. definuje dobrovolnickou službu jako:  „ pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,  pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo  pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací“

3 Takže např:……… Fyzická práce nemocnice Sociální služby zdravotnictví

4 Kdo je dobrovolník…?  Zákon o dobrovolnické službě říká, že:  „Dobrovolníkem je fyzická osoba, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.“  Také určuje věkovou hranici 15 let/18 let (zahraniční dobr.)  Tošner, Sozanská (2006):  „Dobrovolníkem je osoba, která bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj volný čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“

5 Můžeme tedy říci, že…  Dobrovolníkem je člověk, který ve svém volném čase a ze své vlastní vůle cíleně vykonává činnost, která má přínos pro příjemce, ať už jednotlivce, skupinu či společnost. Zdrojem této pomoci je dobrovolník/skupina dobrovolníků investující svůj čas, energii, vědomosti, znalosti, dovednosti. Oblasti činností mohou být velmi různorodé – sousedská pomoc, doučování dětí, pomoc při mimořádných událostech, společnost v nemocnici či jiném pobytovém zařízení, pořádání akcí pro děti dětských domovů, azylových domů, klientů ústavů sociální péče, doprovázení na procházkách, společnost uživatelům služeb, uskutečňování rozvojových programů, … A to v ČR či v zahraničí.

6 Jak rozdělujeme…?  Dobrovolnická činnost  akreditovaná X neakreditovaná  krátkodobá X dlouhodobá  interní X externí

7 Právní úprava  Zmínky ve vyhláškách a zákonech od roku 1991, ale zákon jako takový až od roku 2003: Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě s platností od 1. 1. 2003  upravuje oblasti dobrovolnické služby, definuje, kdo je dobrovolník, přijímající a vysílající organizace, smlouvu o dobrovolnické službě či možnost podání žádosti o dotace – pro akreditované programy  Akreditace jako garant kvality a záruka bezpečnosti pro všechny

8 Výhody plynoucí z akreditovaného dobrovolnictví:  pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí nebo mu bude způsobena;  zařazení doby výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti do doby započitatelné (dle zákona o zaměstnanosti) stejně jako zaměstnání pro účely účasti na hmotném zabezpečení v nezaměstnanosti ;  doba dlouhodobé dobrovolnické činnosti počítána jako relevantní doba pro účely důchodového pojištění  započítání osoby vykonávající dobrovolnickou službu mezi osoby, kterým stát hradí nemocenské pojištění

9 Financování  Dobrovolník: vykonává činnost bez nároku na finanční odměnu.  Organizace: koordinátor, nábor, propagace, školení, pojištění, supervize, motivace.  Dotace MV ČR, vyšší samosprávné celky – kraje, obce; granty, donátoři.

10 Firemní dobrovolnictví  Firma hradí zaměstnanci veškeré náklady (běžnou mzdu, cestovní náhrady) a zaměstnanec věnuje svůj čas, energii, znalosti, zkušenosti. Firemní dobrovolník pak nevystupuje v této činnosti jako soukromá osoba, nýbrž jako zaměstnanec firmy.  expertní dobrovolnictví - experti z komerčního sektoru vnáší do sféry neziskové organizace své odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti.  www.zapojimse.cz

11 Oblastní charita Uherský Brod  „Posláním organizace je poskytování sociálních služeb lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.“  domovy pro seniory (3 zařízení),  pečovatelské služby (6 služeb),  azylový dům pro matky s dětmi v tísni,  denní stacionář pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí,  sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením  sociálně terapeutickou dílnu,  nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší;  byla navázána spolupráce se Zlínským krajem v oblasti pomoci při mimořádných událostech.

12 Počty…  2004 -> 7 dobrovolníků  2005 -> 5 dobrovolníků  2006 -> 2 dobrovolníci  2007-2008 -> nezájem  2009 – určení koordinátora, 34 dobrovolníků  2010 – 32 dobrovolníků  2011 – 25 dobrovolníků  2012 – 27 dobrovolníků  každoročně Tříkrálová sbírka – kolem 300 skupinek po 3-5 koledníčcích

13 Novinky  Akreditace  Mimořádně  Lepší cestou  Nárazově  Setkávání  Charitní tábor

14

15

16

17

18 Kde se lze uplatnit?  Tříkrálová sbírka  Charitní ples  Karneval  Bruslení  Setkání dobrovolníků  Dny charity  Drakiáda  Charitní pouť  Charitní tábor  Vánoční akce  Volnočasové aktivity na Azylovém domě, doučování  Výlety s Terapeutickou dílnou, plavání, cvičení  Pomoc při mimořádných událostech (povodně, požáry, dovoz stravy pro IZS, …)

19

20

21 Děkuji za pozornost… Bližší informace, úvodní schůzka: Jana Forrová – koordinátorka dobrovolnictví jana.forrova@uhbrod.charita.cz 724 651 281 Facebook: Oblastní charita Uherský Brod


Stáhnout ppt "DOBROVOLNICTVÍ „Je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.“ Ralph."

Podobné prezentace


Reklamy Google