Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51- E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Občanská nauka 3. ročník Téma: Člověk v demokratickém státě Dělba státní moci, moc zákonodárná Mgr. Marcela Vlasatíková Odborné učiliště Holešov

3 Jak se dělí státní moc? Státní moc se dělí podle Ústavy ČR na tři složky: Moc zákonodárná - Parlament ČR TVORBA ZÁKONŮ Moc výkonná - Vláda a prezident ČR ŘÍZENÍ STÁTU Moc soudní – Soustava soudů DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

4

5 MOC ZÁKONODÁRNÁ V našem státě vykonává moc zákonodárnou PARLAMENT České republiky. Parlament má 2 komory dolní komora - POSLANECKÁ SNĚMOVNA Horní - SENÁT

6 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

7 Poslanecká sněmovna Sídlo sněmovny se nachází ve Sněmovní ulici na Malé Straně v Praze

8 Poslanecká sněmovna Je to dolní komora Parlamentu České republiky Má 200 poslanců Poslanci jsou voleni na 4 roky Může být zvolen každý bezúhonný občan od 21 let

9 Poslanecká sněmovna - rozhodování Sněmovna je usnášeníschopná při třetinové přítomnosti (67 poslanců) nadpoloviční většinou (schvalování zákonů) Většina jsou 101 (nadpoloviční většina) poslanců (vyslovení nedůvěry vládě) 120 hlasů - 3/5 ústavní většina (přijetí ústavního zákona)

10 Zasedání poslanecké sněmovny

11 Poslanecká sněmovna Vykonává zákonodárnou moc - vydává zákony má právo měnit Ústavu schvaluje mezinárodní smlouvy vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě schvaluje rozpočet vlády rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, o účasti ČR v akcích NATO

12 Zákonodárná moc –vydávání zákonů Hlavním úkolem poslanecké sněmovny je projednávání a vydávání zákonů Návrhy zákonů předkládají poslanci nebo vláda Následuje čtení zákona a rozprava V rozpravě uvádí poslanci své připomínky a pozměňovací návrhy Při hlasování musí pro zákon hlasovat nadpoloviční většina poslanců

13 SENÁT Sídlo senátu je Valdštejnském paláci v Praze

14 SENÁT Je to horní komora Parlamentu České republiky Má 81 senátorů, jsou voleni na dobu šesti let Senátorem může být každý bezúhonný občan od 40 let věku Senát je nerozpustitelný Každé dva roky se volí podle krajů třetina senátorů

15 Senát Parlamentu ČR

16 SENÁT Poslanecká sněmovna předkládá přijaté zákony Senátu ČR Senát může schválit návrh zákona - potom je postoupen prezidentovi ČR zamítnout návrh zákona – potom je vrácen do Poslanecké sněmovny, ta může Senát přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců. vrátit s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny

17 Moc zákonodárná Otázky 1.Co je to dolní a horní komora Parlamentu ČR? 2.Kolik má poslanců Poslanecká sněmovna a na jak dlouho jsou voleni? Kde sídlí? 3.Kdy je usnášení schopná? Kolik poslanců volí prezidenta ČR? 4.Kolik má poslanců Senát a na jak dlouho jsou voleni? Kde sídlí? 5.Kdy je Senát usnášení schopný? 6.Vysvětli: Senát může nový zákon  schválit  zamítnout  vrátit s pozměňovacími návrhy zpět do poslanecké sněmovny

18 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, 20002 Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ozdějšíc předpisů, a další související zákony. http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: http://www/aspi.czhttp://www/aspi.cz ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

19 Použité kontakty www.bing.com/images/search?q=Mapa+čr&qs=n&form=Q http://www.bing.com/images/search?q=%C5%99eka+morava&qs=n&form =QBIR&pq=%C5%99eka+morava&sc=0-2&sp=-1&sk= www.bing.com/images/search?q=Parlament+ČR&qs=n&form=QBIR&pq=p arlament+čr&sc=0-10&sp=-1&sk=#view=detail&id=865A3B4E841D 82D65CFF35EE497A4A62EB9E00C2&selectedIndex=1 dokumenty.holesov.cz/files/image/news_cs/248/big/dc0ce29d3972030b4 f100a8eb411476b.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google