Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 8. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 8. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 8. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

2 Opatření 8. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů  Podopatření 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh  Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  zvýšení hodnoty lesů s využitím šetrnějších technologií a strojů  omezení poškození lesní půdy a porostů  technika a technologie pro výchovu lesních porostů  produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin  posílení hospodářského využití lesů

3 Záměry a definice žadatele Záměr a) pořízení strojů Definice žadatele: - fyzická nebo právnická osoba - sdružení s právní subjektivitou - obce nebo jejich svazky - lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích - Fo nebo Po poskytující služby v lesnictví v případě pořízení vyvážecího vleku za koně a koně

4 Druh a výše dotace  Druh dotace: přímá nenávratná dotace  Výše dotace 50 %.  Výdaje na jeden projekt: min. 10 000 Kč max. 9 000 000 Kč

5 Způsobilé výdaje I.  Výdaje, které vznikly nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci.  Pouze investiční výdaje.  Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování  Stroje ke zpracování potěžebních zbytků  Stroje pro přípravu půdy před zalesněním  Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (ne závlahové systémy)

6 Kritéria přijatelnosti projektu I.  Žadatel podá pouze jednu žádost na danou operaci v jednom kole příjmu  Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské osnovy a to na minimální výměře 3 ha  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč

7 Kritéria přijatelnosti projektu II.  Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti.  Podpora se vztahuje pouze na stoje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze).  Školkařská činnost:  V případě investic do strojů a technologií, budou podporovány lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku provozující školkařskou činnost na PUPFL.  V případě investic do strojů a technologií je žadatel evidován v systému reprodukčního materiálu ERMA jako provozovatel školkařské činnosti.

8 Kritéria přijatelnosti projektu III.  Koně  Musí být uvedeni v plemenné knize – plemeno chladnokrevných koní  Musí se jednat o koně, který absolvoval výkonností zkoušky Plemeno koní:  norik  slezský norik  českomoravský belgik

9 Další podmínky  Minimálně 15 bodů za preferenční kritéria.  Lhůta vázanosti projektu na účel – 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.  Místem realizace se rozumí všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, na kterých je stroj využíván.  Podpora musí mít motivační účinek – tzn. žadatel dotace před zahájením prací předložil Žádost o dotaci.  Není možné poskytnout dotaci na:  Závlahové systémy  Traktory a osobní či nákladní automobily pro školkařskou činnost  Za celé programovací období 2014-2020 pouze jeden stroj havestor, a jeden harwarder

10 Preferenční kritéria I.  Velikost investice v závislosti na obhospodařovaném lesním majetku

11 Preferenční kritéria II.  Podíl rozlohy PUPFL uvedených v LHP/LHO k rozloze obhospodařovaných pozemků evidovaných v LPIS  Míra nezaměstnanosti  Projekt je realizován v hospodářsky problémových region  V rámci projektu dojde ke snížení provozních nákladů na pohonné hmoty – k ŽOD doložit TP nyní používaného stroje  kód 003 – kůň  Kód 010 – vlek za koně  Kód 020 - 024 Školkařská činnost

12 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Květoslava Černá Email: kvetoslava.cerna@szif.cz Tel.: 585 526 592


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014 – 2020 Opatření 8. Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů."

Podobné prezentace


Reklamy Google