Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda."— Transkript prezentace:

1 Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, DOBRUŠKA IČ : Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda ) VÝBĚROVÁ KOMISE REVIZNÍ KOMISE „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Registrace Stanov MAS provedena dne Ministerstvem vnitra, právní forma : občanské sdružení. Ustavující schůze MAS proběhla dne v obci Podbřezí, zakládající listina MAS podepsána 23 zástupci daného území.

2 Členové MAS POHODA venkova : PROGRAMOVÝ VÝBOR : p. Luboš ŘEHÁK - předseda Ing. Jiří PETR - místopředseda pí. Renata HOLEČKOVÁ p. Antonín NOVOTNÝ Ing. Otakar KRÁSNÝ MANAŽER MAS : Ing. Tomáš VIDLÁK Aktuální počet členů : 33 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

3 Území působnosti MAS POHODA venkova : Počet obcí : 30 DOBRUŠSKO NOVOMĚSTSKO (DSO Novoměstsko) ORLICKÉ HORY (DSO Region Orlické hory) Rozloha : 281 km 2 Počet obyvatel : Hustota osídlení : 108 obyv./km 2 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

4 Přehled jednotlivých činností MAS: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Realizace SPL,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ Realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami Značení regionálních výrobků,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ Mezinárodní hudební festival F. L. Věka Divadelní POHODA festi-Val Prosazování principů metody Leader na území

5 Přehled rozdělených finančních prostředků: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Vlastní projektyPodpora projektů v regionu 2006 Program LEADER + (MZe ČR)"osvojování schopností" Kč 2006 Program LEADER ČR (Mze ČR)realizace projektů Kč Kč 2008Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL Kč Kč 2009Program rozvoje venkova (MZe ČR)LEADER, realizace SPL Kč Kč 2010 Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL Kč Kč 2011 Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL Kč Kč C e l k e m : Kč Kč

6 Program LEADER ČR přehled podpořených projektů na území MAS Pv : Dotace celkem : ,- Kč pí Radoslava Šimáková, zemědělská podnikatelka „BIOMELKY“ technologie Občanské sdružení BESEDA Val „Koncertní střešní konstrukce a pódium“ Ekofarma Strakovec, s.r.o. „Nákup mulčovače“ Obec Česká Čermná „Kanalizace pro sídliště rodinných domků“ Ing. Jiří Petr, zemědělský podnikatel „Nákup technologie na údržbu příkopů a mezí“ Obec Olešnice v Orlických horách „Nákup stroje pro údržbu veřejných prostranství“ p. Miloš Valtera, zemědělský podnikatel „Rekonstrukce střechy stodoly“ Celková investice : ,- Kč

7 Občanské sdružení BESEDA Val ,- Kč / ,- Kč „Koncertní střešní konstrukce a pódium“

8

9 Výzva č. 1/2008 – PRV Leader: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Předloženo 17 žádostí o požadované dotaci ,- Kč Podpořeno 10 žádostí za ,- Kč Název žadateleNázev projektuCelk. výdaje v KčDotace v Kč Obec Bystré v Orlických horáchStavba chodníku u silnice III/3102 v obci Bystré v Orl. horách – 2. etapa stavby v roce , ,- Obec DobréÚprava jeviště v Obecním domě v Dobrém , ,- Obec Olešnice v Orlických horách Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže , ,- Obec ValNa návsi ve Valu – 4. etapa: výstavba obecní studny, údržba prostranství, obnova zeleně , ,- Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách Teplo čistě, snadně, levně , ,- Miloš ValteraRekonstrukce a inovace chléva , ,- OBEC BAČETÍNChodník podél silnice II/309, III/ , ,- Tělocvičná jednota Sokol Dobřany Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy sokolovny v Dobřanech , ,- Obec PodbřezíGenerální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě , ,- Městys Nový Hrádek,,Nechceme skákat přes kaluže“ , ,-

10 Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě – Obec Podbřezí: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

11 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 8/ byla vyhlášena žádosti jsou přijímány do 4 tematických oblastí (14. a 15.5.) F1 Konkurenceschopnost (alokace 1,2 mil. Kč) - podpora investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu F2 Firmy a produkty (alokace 2,3 mil. Kč) - podpora zakládání a rozvoje mikropodniků v oblasti výroby, zpracování a služeb F3 Cestovní ruch (alokace 400 tis. Kč) - podpora zaměřena na malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení či půjčovnu sportovních potřeb a sportovní zařízení F8 Vzdělávání (alokace 100 tis. Kč) - vzdělávání hospodářských subjektů působících na venkově ve specifikovaných oblastech

12 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 9/ bude vyhlášena v období červenec/srpen žádosti budou přijímány do 3 oblastí (cca polovina září) F4 Infrastruktura (alokace 1 mil. Kč) - podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zlepšení vzhledu obcí F5 Občanská vybavenost (alokace 1,5 mil. Kč) - zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu F7 Kulturní dědictví (alokace 300 tis. Kč) - udržování, obnova, zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova

13 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 10/ poslední výzva v programovacím období alokace bude známa koncem roku vyhlášení se předpokládá březen/duben příjem žádostí cca v polovině května oblasti budou vybrány podle přidělené alokace, předpokládá se vyhlášení těchto fichí: F1 Konkurenceschopnost F2 Firmy a produkty F4 Infrastruktura F5 Občanská vybavenost - o ostatních fichích a o alokacích na jednotlivé oblasti bude rozhodnuto dle celkové alokace na projekty koncem roku 2012

14 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Děkuji za pozornost … Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS POHODA venkova mobil :


Stáhnout ppt "Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google