Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda."— Transkript prezentace:

1 Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda ) VÝBĚROVÁ KOMISE REVIZNÍ KOMISE „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Registrace Stanov MAS provedena dne 22.07. 2005 Ministerstvem vnitra, právní forma : občanské sdružení. Ustavující schůze MAS proběhla dne 15.08. 2005 v obci Podbřezí, zakládající listina MAS podepsána 23 zástupci daného území.

2 Členové MAS POHODA venkova : PROGRAMOVÝ VÝBOR : p. Luboš ŘEHÁK - předseda Ing. Jiří PETR - místopředseda pí. Renata HOLEČKOVÁ p. Antonín NOVOTNÝ Ing. Otakar KRÁSNÝ MANAŽER MAS : Ing. Tomáš VIDLÁK Aktuální počet členů : 33 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

3 Území působnosti MAS POHODA venkova : Počet obcí : 30 DOBRUŠSKO NOVOMĚSTSKO (DSO Novoměstsko) ORLICKÉ HORY (DSO Region Orlické hory) Rozloha : 281 km 2 Počet obyvatel : 30 287 Hustota osídlení : 108 obyv./km 2 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

4 Přehled jednotlivých činností MAS: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Realizace SPL,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ Realizace projektů spolupráce mezi Místními akčními skupinami Značení regionálních výrobků,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ Mezinárodní hudební festival F. L. Věka Divadelní POHODA festi-Val Prosazování principů metody Leader na území

5 Přehled rozdělených finančních prostředků: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Vlastní projektyPodpora projektů v regionu 2006 Program LEADER + (MZe ČR)"osvojování schopností"575 000 Kč 2006 Program LEADER ČR (Mze ČR)realizace projektů300 000 Kč2 700 000 Kč 2008Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL1 038 972 Kč 6 317 065 Kč 2009Program rozvoje venkova (MZe ČR)LEADER, realizace SPL1 143 886 Kč8 376 622 Kč 2010 Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL1 135 821 Kč9 250 000 Kč 2011 Program rozvoje venkova (Mze ČR)LEADER, realizace SPL1 109 763 Kč7 756 181 Kč C e l k e m :5 303 442 Kč34 399 868 Kč

6 Program LEADER ČR 2006 - přehled podpořených projektů na území MAS Pv : Dotace celkem : 2.700.000,- Kč pí Radoslava Šimáková, zemědělská podnikatelka „BIOMELKY“ technologie Občanské sdružení BESEDA Val „Koncertní střešní konstrukce a pódium“ Ekofarma Strakovec, s.r.o. „Nákup mulčovače“ Obec Česká Čermná „Kanalizace pro sídliště rodinných domků“ Ing. Jiří Petr, zemědělský podnikatel „Nákup technologie na údržbu příkopů a mezí“ Obec Olešnice v Orlických horách „Nákup stroje pro údržbu veřejných prostranství“ p. Miloš Valtera, zemědělský podnikatel „Rekonstrukce střechy stodoly“ Celková investice : 7.296.769,- Kč

7 Občanské sdružení BESEDA Val 443.851,- Kč / 350.000,- Kč „Koncertní střešní konstrukce a pódium“

8

9 Výzva č. 1/2008 – PRV Leader: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Předloženo 17 žádostí o požadované dotaci 10 850 664,- Kč Podpořeno 10 žádostí za 6 317 065,- Kč Název žadateleNázev projektuCelk. výdaje v KčDotace v Kč Obec Bystré v Orlických horáchStavba chodníku u silnice III/3102 v obci Bystré v Orl. horách – 2. etapa stavby v roce 2009 520 735,-468 661,- Obec DobréÚprava jeviště v Obecním domě v Dobrém496 230,-446 607,- Obec Olešnice v Orlických horách Vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže 150 000,-112 500,- Obec ValNa návsi ve Valu – 4. etapa: výstavba obecní studny, údržba prostranství, obnova zeleně 790 000,-549 000,- Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách Teplo čistě, snadně, levně548 839,-493 955,- Miloš ValteraRekonstrukce a inovace chléva1 937 320,-814 000,- OBEC BAČETÍNChodník podél silnice II/309, III/30911 790 806,-1 611 725,- Tělocvičná jednota Sokol Dobřany Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu budovy sokolovny v Dobřanech 403 977,-363 579,- Obec PodbřezíGenerální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě 969 496,-707 038,- Městys Nový Hrádek,,Nechceme skákat přes kaluže“1 058 000,-750 000,-

10 Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě – Obec Podbřezí: „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“

11 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 8/2012 - byla vyhlášena 18.4. 2012 - žádosti jsou přijímány do 4 tematických oblastí (14. a 15.5.) F1 Konkurenceschopnost (alokace 1,2 mil. Kč) - podpora investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou a rostlinnou výrobu F2 Firmy a produkty (alokace 2,3 mil. Kč) - podpora zakládání a rozvoje mikropodniků v oblasti výroby, zpracování a služeb F3 Cestovní ruch (alokace 400 tis. Kč) - podpora zaměřena na malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení či půjčovnu sportovních potřeb a sportovní zařízení F8 Vzdělávání (alokace 100 tis. Kč) - vzdělávání hospodářských subjektů působících na venkově ve specifikovaných oblastech

12 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 9/2012 - bude vyhlášena v období červenec/srpen 2012 - žádosti budou přijímány do 3 oblastí (cca polovina září) F4 Infrastruktura (alokace 1 mil. Kč) - podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zlepšení vzhledu obcí F5 Občanská vybavenost (alokace 1,5 mil. Kč) - zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu F7 Kulturní dědictví (alokace 300 tis. Kč) - udržování, obnova, zhodnocování nebo využití kulturního dědictví venkova

13 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Výzva č. 10/2013 - poslední výzva v programovacím období 2007 - 2013 - alokace bude známa koncem roku 2012 - vyhlášení se předpokládá březen/duben 2013 - příjem žádostí cca v polovině května 2013 - oblasti budou vybrány podle přidělené alokace, předpokládá se vyhlášení těchto fichí: F1 Konkurenceschopnost F2 Firmy a produkty F4 Infrastruktura F5 Občanská vybavenost - o ostatních fichích a o alokacích na jednotlivé oblasti bude rozhodnuto dle celkové alokace na projekty koncem roku 2012

14 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí“ Děkuji za pozornost … Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS POHODA venkova e-mail : manager.pohoda@val.cz mobil : +420 604 535 956 www.pohodavenkova.cz


Stáhnout ppt "Místní Akční Skupina POHODA venkova Local Action Group Sídlo : VAL 26, 518 01 DOBRUŠKA IČ : 27550077 Volené orgány MAS : PROGRAMOVÝ VÝBOR ( předseda, místopředseda."

Podobné prezentace


Reklamy Google