Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rozvojové aktivity Zlínského kraje v roce 2008“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 Luhačovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rozvojové aktivity Zlínského kraje v roce 2008“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 Luhačovice."— Transkript prezentace:

1 „Rozvojové aktivity Zlínského kraje v roce 2008“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 Luhačovice – 17. 1. 2008

2 1. ZÁKLADNÍ TEZE Prezentace pro dnešní setkání se starosty Zlínského kraje je pojata „netradičně“ Z vizí a nádstavbových cílů, které většinou prezentuji, představím konkrétní projekty, které dále moji kolegové podrobněji rozvedou Obecným východiskem je princip, že projekty by měly směřovat do podpory ekonomického rozvoje, tj. zlepšení celkového postavení Zlínského kraje při hodnocení makroekonomických ukazatelů kraje v rámci ČR a tedy zlepšení kvality života našich občanů Úkolem pro krajskou politickou reprezentaci je prosazovat rozvojové projekty na lokální i národní úrovni a docílit pozitivních změn a růstu ekonomiky Strukturální fondy EU představují nový a neopakovatelný nový nástroj na podporu krajských aktivit 2

3 STAV SCHVALOVÁNÍ A ALOKACE OP RELEVANTNÍCH PRO ZLÍNSKÝ KRAJ: 2. ZDROJE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU – „NOVÝ NÁSTROJ“ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE 3 NÁZEV OPDATUM SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVEK EU V MIL. KČ Integrovaný operační program21.12.200745 087 OP Podnikání a inovace3.12.200786 668 OP Životní prostředí18.12.2007140 163 OP Doprava10.12.2007164 559 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost12.10.200752 126 OP Výzkum a vývoj pro inovaceneschválen59 023 OP Lidské zdroje a zaměstnanost16.10.200752 383 OP Technická pomocneschválen7 068 ROP Střední Morava3.12.200719 064 OP Meziregionální spolupráceneschválen??? OP Nadnárodní spolupráce3.12.20071 054 OP Přeshr. spolupráce ČR-Slovensko21.12.20071 624

4 Většina operačních programů již byla schválena a proces vyhlašování výzev k předkládání projektů a faktické čerpání finančních prostředků v období 2007 – 2013 se naplno rozbíhá Zlínský kraj bude připravovat a realizovat v roce 2008 investiční i neinvestiční projekty zejména v rámci: – ROP – Integrovaného operačního programu – Operačního programu Životní prostředí –Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – SR –Operačního programu Podnikání a investice –Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Glob. granty) Pozornost je zaměřena dle objemu předpokládaných investic Zlínského kraje, strukturálních fondů, státních dotací atd. v roce 2008 zejména na: - dopravní infrastrukturu- zdravotnictví a sociální služby - přípravu průmyslové zóny Holešov- kulturu - cestovní ruch- školství 3. ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 4

5 V listopadu 2008 bude zprovozněn na území Zlínského kraje další úsek D1 (Kojetín-Kroměříž) a v polovině roku 2009 (po otevření úseku Vrchoslavice-Kojetín) bude dokončeno dálniční připojení D1 na celé trase Praha – Kroměříž Předpokládá se také realizace výstavby navazujících komunikací R49 (Hulín-Fryšták) a R55 (Hulín-Otrokovice) a Zlínský kraj plánuje v roce 2008 finanční prostředky na realizaci rozvojových studií dopravní infrastruktury spojených s výstavbou těchto komunikací Bude pokračováno v přípravě a realizaci staveb I/35 a I/57 V roce 2008 budou probíhat rekonstrukce a rozšíření silnic II. a III. třídy, opravy mostů s dotacemi EU ve výši 443 mil. Kč Zároveň je také plánována příprava projektů v oblasti dopravy pro následující roky (výkupy pozemků atd.) V oblasti letecké dopravy Zlínský kraj společně s Olomouckým krajem prosazuje zachování trvalého provozu na letišti Přerov – Bochoř, který je důležitý mimo jiné pro Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje. V roce 2008 se kraj podílí částkou ve výši 3,5 mil. Kč Bude jednáno s vedením Leteckých závodů v Kunovicích o spolupráci pro využívání letiště v Kunovicích (min. pro leteckou dopravu Praha – Kunovice) 4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 5

6 Významný rozvojový záměr v rámci celé ČR Na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov jsou pro rok 2008 rozpočtovány finančních prostředky ve výši 157,5 mil. Kč (celkově se počítá s připojovací infrastrukturou s náklady cca 1,1 mld. Kč) Je předpokládáno kompletní dokončení projektové přípravy, zadání stavby konkrétním dodavatelům a zahájení hlavních stavebních prací na technické a dopravní infrastruktuře Zároveň probíhá vyjednávání s potenciálními investory a Zlínský kraj deklaruje zájem získat pro tuto zónu společnosti orientované na sofistikované výrobní programy s inovativním potenciálem (předpokládá se diferenciovaný přístup při obsazování této průmyslové zóny) Ukončení realizace připojení celé zóny na základní infrastrukturu je předpokládáno do 31. 12. 2009 5. STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV 6

7 Od 1. 10. 2007 zahájila činnost Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a předpokládá se, že v roce 2008 bude realizovat projekty v oblasti marketingu cestovního ruchu, financované z ROP a zaměřené na: Tvorbu tiskových materiálů a produktů Propagaci regionu na veletrzích, výstavách Přímé marketingové kampaně, reklamu Rozpracování strategie „marketingových značek“ – významných turistických oblastí a produktů (např. Baťův kanál) Využití významných akcí na území kraje k propagaci Zlínského kraje – Východní Moravy (např. Barum rallye, filmový festival apod.) Využití bohatosti lidové kultury, pohostinnosti obyvatel, přírodní scenérie a zajímavého architektonického dědictví jako výhodu pro rozvoj turistiky 6.A CESTOVNÍ RUCH 7

8 Další aktivity v oblasti cestovního ruchu Spuštění Turistického informačního portálu www.vychodni- morava.cz (včetně postupného zavádění rezervačního systému)www.vychodni- morava.cz Integrované plány rozvoje území (předkládány v rámci výzvy ROP do 31. 1. 2008) Moravská jantarová stezka – zajištění financování dalších etap projektu buď v rámci ROP (partnerství všech moravských krajů) či IOP Rozvoj Baťova kanálu - dotace ze Zlínského kraje na základě smlouvy o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve výši 6 500 tis. Kč (zejména na nákup osobní motorové lodi, pořízení přístavní infrastruktury včetně projektové dokumentace a aktualizace plánů rozvoje oblasti) Úloha Zlínského kraje v cestovním ruchu – KOORDINACE, MARKETING, REKLAMA (společný marketing všech moravských krajů – na letošním veletrhu Regiontour bylo podepsáno memorandum o spolupráci 4 hejtmany moravských krajů) 6.B CESTOVNÍ RUCH 8

9 Realizace významných investičních akcí Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví v roce 2008: Budování Onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati (cca 300 mil. Kč) Budování krajského střediska Záchranné služby Zlínského kraje (cca 100 mil. Kč) Budování porodnicko-gynekologického pavilonu v Uh. Hradišti (cca 100 mil. Kč) Budování pavilonu „A“ v nemocnici Kroměříž (cca 30 mil. Kč) Realizace projektů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v oblasti energetických úspor – využití OP Životní prostředí, případně OP Přeshraniční spolupráce ČR-SR –Zateplení pláště budov, rekonstrukce kotelny apod. Krajské nemocnice T.Bati, Uherskohradišťské nemocnice a nemocnic Kroměříž a Vsetín – předpokládané náklady cca 500 mil. Kč –Zateplení pláště budov, výměny oken, solární systémy apod. v krajských zařízeních sociálních služeb (např. Domov pro seniory Buchlovice, Burešov Zlín, Podlesí) – předpokládané náklady cca 250 mil. Kč Výstavby a rekonstrukce objektů a modernizace vybavení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb s využitím prostředků ROP 7. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 9

10 Připravované projekty Zlínského kraje zaměřené na oblast vzdělávání, kariérní poradenství a evaluaci škol, zejména na ZŠ a SŠ (financované v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost) Administrace tzv. Globálních grantů v oblasti vzdělávání – prostředky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrované Zlínským krajem na neinvestiční projekty s prvky inovativního přístupu ve vzdělávání pro instituce počátečního vzdělávání (základní, střední školy), města, obce, vzdělávací instituce – předpokládaný objem 1 mld. Kč Zvyšování atraktivnosti tzv. řemesel prostřednictvím stipendijního programu „Podpora řemesel v odborném školství“ Spolupráce Zlínského kraje s univerzitami a vysokými školami působícími v kraji a TIC – v rámci dokončené Regionální inovační strategie budou připravovány vzdělávací aktivity a odborné školení pro podnikatelskou veřejnost Další aktivity spolupráce Zlínského kraje a UTB – podpora vzdělávání v oblasti krizového managementu 8. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA LIDSKÝCH ZDROJŮ 10

11 V lednu 2008 je dokončena příprava Regionální inovační strategie Zlínského kraje – projekt financovaný ze zdrojů EU (6. rámcový program) ve výši cca 10 mil. Kč Cílem Regionální inovační strategie je přispět realizovanými aktivitami v období let 2008-2013 k rozvoji příznivého prostředí pro podnikání a inovace V rámci této strategie se bude Technologické inovační centrum (TIC) zabývat v roce 2008 zejména následujícími aktivitami: –mapování možností tvorby klastrů – oblast strojírenství, informační a komunikační technologie –Podnikatelské inovační centrum – např. podnikatelský inkubátor podporující začínající podnikatele s inovačními podnikatelskými záměry –Projekt „Iniciace firem k pro-inovačnímu myšlení“ a zvyšování absorpční kapacity firem v této oblasti (školení, semináře, působení „inovačních praktiků“) Také se připravuje spuštění společného projektu s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje – tzv. „Kontaktní centrum pro východní trhy“ (Rusko – Polsko – Ukrajina – Čína) 9.A PODPORA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ V ROCE 2008 11

12 Další aktivity Zlínského kraje k podpoře podnikání: –Pomoc s financováním projektů podnikatelských subjektů v rámci programů Regionálního podpůrného zdroje –Poradenství v oblasti ekologie a úspor energií prostřednictvím Krajské energetické agentury Zlínského kraje –Databáze a prezentace firem na mezinárodní scéně pro zapojení do mezinárodního obchodu a mezinárodních projektů (aktivity v rámci Regionální inovační strategie, obchodní mise Zlínského kraje atd.) –Vybudování sítě v oblasti kvalifikovaných poradenských služeb pro inovační aktivity podnikatelů –Podpora budování podnikatelských inkubátorů financovaných z OPPI v dalších městech kraje 9.B PODPORA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ V ROCE 2008 12

13 Revitalizace Baťova areálu (zahájení revitalizačních akcí ve spolupráci s městem Zlín) Rekonstrukce některých památek v oblasti kultury (s využitím tzv. norských fondů a ROP) – předpokládá se např.: –Rekonstrukce Památníku Velké Moravy –Archeologicko-historická expozice Kroměřížska –Multimediální expozice Velká Morava Podpora projektů v rámci podprogramů, fondu kultury a fondu mládeže a sportu a dalších podpůrných dotačních titulů Zlínského kraje v celkové výši 135,6 mil. Kč) – pro obce je k dispozici např.: –Podprogram na podporu obnovy venkova (50,75 mil. Kč) –Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích ZK (20 mil. Kč) –Podpora obcí na věcné prostředky SDH a na varovací systémy (12,9 mil. Kč) Příprava projektu „Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje – vybudování páteřního systému“ – předpokládaný rozpočet 127 mil. Kč (až do obcí III. stupně) Model průběžného financování projektů příjemců dotací z ROP – projednán s PPF Bankou a měl by se v roce 2008 spustit – finanční krytí realizace projektů do poskytnutí plateb z ROP, pro všechny žadatele z tohoto programu 10. DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROCE 2008 13

14 V prosinci 2007 byly odstraněny hranice mezi ČR a Slovenskem a v rámci Schengenského prostoru se Zlínský kraj navrací k intenzivní spolupráci s Povážím, která byla rozdělením federace před 15 lety přerušena (svobodný a přirozený podnikatelský prostor) K posílení této spolupráce přispěje také připravované propojení české dálnice D1 se slovenskou dálnicí D1 rychlostní komunikací R49 vedoucí na území Zlínského kraje od Hulína po Střelnou a rychlostní komunikací R6 v úseku Střelná – Půchov. V prostoru, který není omezen státní hranicí, je mnohem jednodušší připravovat společné projekty financované např. z OP Přeshraniční spolupráce ČR-SR – možnost rozvoje podnikání, cestovního ruchu, rozvoj transferu inovací v prostoru Východní Moravy a Západního Slovenska 11. SCHENGENSKÝ PROSTOR – PŘÍLEŽITOST K DALŠÍMU ROZVOJI 14

15 V rámci předsednictví ČR v EU se v Luhačovicích uskuteční setkání ministrů práce a sociálních věcí všech 27 zemí EU (T: 22.-24.1.2009) Jedná se o jedinečnou politickou a marketingovou příležitost, jak zviditelnit Zlínský kraj v celoevropském měřítku a představit možnosti spolupráce a rozmanitost území Nejen projekty financované ze strukturálních fondů EU, ale i kvalitně zorganizované akce tohoto typu napomáhají využití potenciálu Zlínského kraje a jeho ekonomickému rozvoji 12. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBSLUHA ÚZEMÍ 15 13. PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RÁMCI EU V 1. POLOLETÍ 2009 Prosazování další etapy reformy veřejné správy v rámci základního principu tzv. „plnohodnotnosti kraje“ při konstituování obsluhy území (krajská policie, krajský soud, krajský finanční úřad,…) – politický lobbing

16 Motto: …konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti… 20. léta minulého století 16

17 Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 17


Stáhnout ppt "„Rozvojové aktivity Zlínského kraje v roce 2008“ Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ A MĚST S VEDENÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 Luhačovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google