Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.04 Ročník2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.04 Ročník2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.04 Ročník2. ročník učebního oboru kuchař-číšník Tematická oblast a předmět Činnosti a majetek podniku veřejného stravování Ekonomika Název učebního materiálu Péče o pracovníky, úřad práce, rekvalifikace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření18. 10. 2013 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního oboru kuchař- číšník. Prezentace slouží k výkladu učiva – péče o pracov- níky, úřad práce, rekvalifikace. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 17 snímků.

2 Péče o pracovníky, úřad práce, rekvalifikace OBSAH: 1.Péče o pracovníky ze strany podniku 2.Péče o pracovníky ze strany státu 3.Úřad práce 4.Podpora v nezaměstnanosti 5.Rekvalifikace 6.Řešené úlohy 7.Zdroje

3 1. Péče o pracovníky ze strany podniku Ochrana zdraví a bezpečnost při práci. Zvyšování kvalifikace. Mimopracovní odpočinek.

4 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci Proškolení v oblasti BOZP a PO (ochrana před úrazy). Ochranné pracovní pomůcky. Opatření proti hlučnosti. Správné osvětlení pracoviště. Dostatečné odvětrání pracoviště.

5 Zvyšování kvalifikace Zajišťujeme pomocí: kurzů, odborných stáží, rekvalifikací, zřízením odborných knihoven.

6 Mimopracovní odpočinek Sportovní a rekreační zařízení. Závodní kluby. Léčebné procedury a masáže.

7 2. Péče o pracovníky ze strany státu Podmínky pro vzdělávání. Možnosti odpočinku při práci. Sociální bezpečí. Zdravotní pojištění. Hledání zaměstnání. Hmotná podpora v nezaměstnanosti. Rekvalifikace.

8 Hledání zaměstnání Nabídka volných míst na úřadu práce. Inzerce (noviny, televize, rozhlas). Typy od přátel a známých. Vlastní aktivita. Soukromé personální agentury. Práce v zahraničí. Internet.

9 Potřebná dokumentace při hledání zaměstnání Životopis. Průvodní dopis. Kopie vysvědčení (VL, MV, VD). Kopie absolvovaných kurzů, certifikáty, ŘP. Osobní dotazník. Zápočtový list. Výpis z rejstříku trestů. Potvrzení o zdravotním stavu (zdravotní průkaz). Reference.

10 3. Úřad práce POSLÁNÍ: Správní úřad, nadřízeným úřa- dem je MPSV. Na ÚP, který je místně přísluš- ný bydlišti, je možné: vyhledat aktuální pracovní na- bídky, vytvořit svůj kariérní profil, přihlásit se na nejrůznější rekva- lifikační školení apod. ÚKOLY: Zprostředkování zaměstnání. Ochrana zaměstnanců při pla- tební neschopnosti zaměstna- vatele. Státní sociální podpora. Pomoc v hmotné nouzi.

11 4. Podpora v nezaměstnanosti VÝŠE PODPORY: V prvních dvou měsících pod- půrčí doby dostanete 65 %. Další dva měsíce podpůrčí do- by 50 %. Zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čisté- ho výdělku. 60 % v průběhu rekvalifikace. 45 % pokud jste ukončili po- slední zaměstnání sami nebo dohodou. DÉLKA PODPORY: Do 50 let věku 5 měsíců. Od 50 let do 55 let věku 8 měsíců. Nad 55 let věku 11 měsíců.

12 Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají: Absolventi škol. Uchazeči o zaměstnání, kteří ukončili PP z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Uchazeči, kterým vznikl nárok na výsluhový příspě- vek podle zvláštních právních předpisů. Uchazeči o zaměstnání se podpora neposkytuje také po dobu pobírání: starobního důchodu, nemocenských dávek, podpory při rekvalifikaci, po dobu výkonu vazby.

13 5. Rekvalifikace Umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání. Zabezpečuje: Úřad práce. SOU. Školící střediska. Určena pro: Uchazeče v evidenci ÚP. Zaměstnance doporučené zaměstnavatelem.

14 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Kdo zabezpečuje péči o zaměstnance? 2.V čem spočívá péče o zaměstnance ze strany podniků? 3.Vyjmenuj činnosti, které patří do ochrany zdraví a BOZP. 4.Jak je zajištěno zvyšování kvalifikace? 6. Řešené úlohy Podniky a stát. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, zvyšování kvalifikace, mimopracovní odpočinek. Proškolení v oblasti BOZP a PO, ochranné pomůcky, opatření proti hlučnosti, správné osvětlení, větrání. Kurzy, odborné stáže, rekvalifikace, odborné knihovny.

15 5.Péče o pracovníky ze strany státu. 6.Možnosti hledání zaměstnání. 7.Dokumentace při hledání zaměstnání. 8.Úkoly úřadu práce. Podmínky pro vzdělávání a odpočinek, sociální bezpečí, zdravotní pojištění, rekvalifi- kace, hledání zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti. Úřad práce, inzerce, typy přátel, vlastní aktivita, personální agentury, internet, práce v zahraničí. Životopis, průvodní dopis, dosažená kvalifikace, kurzy, ŘP, osobní dotazník, zápočtový list, zdravotní potvrzení, výpis z rejstříku trestů,... Zprostředkování zaměstnání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst- navatelů, sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi.

16 9.Výše podpory v nezaměstnanosti. 10.Délka podpory v nezaměstnanosti. 11.Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti? 12.Co je to rekvalifikace? 65 % první 2 měsíce, další 2 měsíce 50 % a zbývající podpůrčí doba 45 %. Do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců. Absolventi škol; uchazeči, kteří ukončili PP z důvodu hrubého porušení kázně; mající nárok na výsluhový příspěvek; pobírající důchod, nemocenskou, podporu při rekvalifi- kaci; jsou ve vazbě. Získávání kvalifikace pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

17 7. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-671-9.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.04 Ročník2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google