Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OLOMOUCKÝ KRAJ podání žádostí 22.2.-13.5.2016. Něco o nás Společnost FleetCom s.r.o. je jedním z největších administrátorů kotlíkových dotací V loňském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OLOMOUCKÝ KRAJ podání žádostí 22.2.-13.5.2016. Něco o nás Společnost FleetCom s.r.o. je jedním z největších administrátorů kotlíkových dotací V loňském."— Transkript prezentace:

1 OLOMOUCKÝ KRAJ podání žádostí 22.2.-13.5.2016

2 Něco o nás Společnost FleetCom s.r.o. je jedním z největších administrátorů kotlíkových dotací V loňském roce jsme pomohli více než 120 domácnostem získat kotlíkovou dotací 4.1.20162

3 Dotační program Příjem žádosti: od 22.2.2016 do 13.5.2016 do 12:00 hod. Alokace : 124 000 000,00 Kč 4.1.20163

4 Kotlíkové dotace Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za (kotel na ruční přikládání – palivo uhlí): kotel na pevná paliva emisní třídy 5+ (automatický nebo na ruční přikládání*) plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu podporovaných výrobků (veden SFŽP). Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými opatřeními Výjimky: u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (budova v klasifikační třídě energetické náročnosti „C“ a lepší) je současně podána žádost v programu Nová zelená úsporám Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. *v případě kotle na ruční přikládání musí být instalovány akumulační nádrže, a to na 1Kw kotle 55L nádrž 4.1.20164

5 „Mikro“ energetická opatření Typ opatření 1 Zateplení střechy nebo půdních prostor 2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 3 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 5 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří) 6 Dílčí výměna oken 7 Výměna vstupních a balkonových dveří 8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 4.1.20165

6 Předmětem podpory nebude: Výměna stávajícího starého plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel (vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) Výměna stávajících kamen Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem 4.1.20166

7 Kdo může žádat Oprávněnou osobou může být fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domy nebo bytové jednotky v rodinném domě na území Olomouckého kraje Rodinný dům musí být vytápěn zejména kotlem na tuhá paliva na ruční přikládání Stávající kotel nebyl podpořen v minulosti z programu Zelená úsporám(nejdříve od 1.1.2009), Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotle 4.1.20167

8 Financování Výše podpory: závisí na typu nového kotle a území, na němž dochází k výměně 70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí 75 % způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu (obnovitelné zdroje energie) Podpora je o 5 % navýšena, protože je výměna kotle realizována v obci, která byla pro Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (seznam obcí viz dále) 4.1.20168

9 Limity a forma plateb Výše podpory se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20.000 Kč (z maximálně možných 150.000 Kč). Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace. 4.1.20169

10 Způsobilé výdaje 4.1.201610

11 Co pro Vás můžeme udělat my? Společnost FleetCom s.r.o. pomohla již více jak 120 domácnostem se získáním Kotlíkové dotace. Jsme připraveni za Vás zajistit kompletní administraci a podání žádosti o Kotlíkovou dotaci 2015. Všechny naše služby jsou zdarma. Naší odměnou je to že Vámi vybraný kotel si koupíte u nás. Nezapomeňte se včas u nás zaregistrovat. I naše kapacity jsou omezené a v rámci spravedlivého přístupu budeme vyřizovat žádosti, které dorazily včas. 4.1.201611

12 V čem jsme výjimeční a jak to funguje? V našem týmu máme odborníky na kotle, profesionální poradce pro Kotlíkové dotace a schopné koordinátory všech našich aktivit, díky tomu Vám můžeme nabídnout kompletní servis Společně s Vámi zajistíme veškeré potřebné údaje nutné pro vyplnění všech dokumentů pro úspěšné podání žádosti o kotlíkovou dotací (připravíme všechny nutné dokumenty pro podání žádosti, zajistíme za Vás podání na příslušném úřadě, pomůžeme při výběru vhodného kotle a na závěr pomůžeme s dokumenty nutnými pro úspěšné dokončení získání kotlíkové dotace). 4.1.201612

13 Děkuji za pozornost Jana Kretková – hlavní koordinátor Tel. 604 445 379 Email: obchod@dumkotlu.czobchod@dumkotlu.cz Radovan Dušátko – obchodní ředitel a technická podpora Tel. 603 577 499 Email: info@dumkotlu.czinfo@dumkotlu.cz Web: www.dumkotlu.czwww.dumkotlu.cz 4.1.201613


Stáhnout ppt "OLOMOUCKÝ KRAJ podání žádostí 22.2.-13.5.2016. Něco o nás Společnost FleetCom s.r.o. je jedním z největších administrátorů kotlíkových dotací V loňském."

Podobné prezentace


Reklamy Google