Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro Svaz obcí a měst Ostrava, 9.dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro Svaz obcí a měst Ostrava, 9.dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro Svaz obcí a měst Ostrava, 9.dubna 2009

2 Program podpory OZE a úspor energií v oblasti bydlení Green investment scheme „ZELENÁ ÚSPORÁM“ www.sfzp.cz

3 Předmět podpory  Zateplení RD – novostavby a rekonstrukce  Zateplení BD – novostavby a rekonstrukce ( pouze nepanelové )  OZE – TČ, biomasa, solární-termika

4 Příjemci podpory  Fyzické osoby – vlastníci RD a BD  SVJ, BD, města, obce – vlastníci BD  Podnikatelské subjekty – vlastníci BD

5 Podporovaná opatření  A. Úspory energie na vytápění A.1. komplexní zateplení – nízkoenergetický standard A.2. dílčí zateplení – vybrané části obálky (min.2-3 z 5-ti) - zateplení obvodových stěn - zateplení střechy nebo horního stropu - výměna oken - zateplení podlahy na terénu nebo stropu v PP - instalace nuceného větrání s rekuperací  B. Výstavba nových „pasivních“ domů  C. OZE pro vytápění a přípravu TV C.1. výměna neekol. zdroje za nízkoemisní na biomasu a účinná TČ C.2. instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinná TČ do novost. C.3. instalace solárně-termických kolektorů

6 Podmínky přijatelnosti  Podání žádosti před zahájením realizace akce  Ukončení realizace po 1.4.2009 !  Aktivity A.1 a A.2 pouze pro nepanelové technologie  Aktivity C.1,C.2,C.3 pro nepanelové i panelové technologie  Aktivita A.1 – RD – max 70 kWh/m 2 nebo 40 kWh/m 2 – BD – max 55 kWh/m 2 nebo 30 kWh/m 2 a min 40% úspor energie na vytápění  Aktivita A.2 – splnění doporučených hodnot ČSN a min 20% úspor energie na vytápění

7 Podmínky přijatelnosti  Aktivita B – RD – max 20 kWh/m 2 – BD – max 15 kWh/m 2  Aktivita C.1 – a) emisní parametry zdroje a min účinnost (přednost mají instalace s akumul.nádrží) b) TČ s topným faktorem dle EN 255 země – voda 4,3 vzduch – voda 3,2 voda – voda 5,0  Aktivita C.2 – měrná potřeba tepla < 50 kWh/m 2  Aktivita C.3 – min zisk 350kWh/m 2 a celkem 2000 kWh na RD nebo 1000 kWh na bj v BD. Při přitápění x 1,3

8 Obecná kritéria pro výběr  Efektivnost vynaložení prostředků na snížení emisí CO 2  Snížení spotřeby primárních zdrojů energie a konečné spotřeby tepla na vytápění  Zvýšení výroby tepla z OZE  Snížení znečištění ovzduší lokálními polutanty  Multiplikační efekt podpory  Nastartování progresivních trendů trvale udržitelného stavění  Politické priority MŽP a vlády ČR  Soulad s podmínkami Kjótského protokolu

9 Doklady k žádosti  Formulář Žádosti příslušné aktivity  Doklad o právní subjektivitě  List vlastnictví k nemovitosti  Projektovou dokumentaci v souladu s podmínkami  Odborný posudek zpracovaný AI nebo EA (energ.audit není potřeba)  Čestné prohlášení o likvidaci stávajícího zdrje na TP  Závazek žadatele užívat nový zdroj po dobu min 15 let  Plnou moc v případě zastupování - viz formulář Sfžp  Faktury s dokladem o zaplacení  Kopii kolaudačního rozhodnutí nebo zahájení užívání stavby  Protokol u uvedení do provozu vč.protokolu o zkouškách

10 Výše podpory  A. Úspory energie na vytápění Podpora je poskytována jako fixní částka na m 2 podlahové plochy a má formu dotace. Je stanoven strop.  B. Výstavba nových „pasivních“ domů Podpora je poskytována jako fixní částka na jeden RD nebo bytovou jednotku v bytovém domě a má formu dotace. Strop.  C. OZE pro vytápění a přípravu TV Podpora je jako procentní částka z invest. nákladů, je stanoven strop. Podpora má formu dotace.  Kombinace A nebo B + C

11 Výše podpory

12

13 Rozsah podpory - alokace Předpoklad:  Zateplení RD 72.500  Zateplení BD 10.200 bj  Pasivní RD 4.900  Pasivní BD 8.700 bj  Kotle na biomasu v RD 34.100  Kotle na biomasu v BD 2.900  Tepelná čerpadla v RD 9.200  Solární kolektory v RD 41.000  Solární kolektory v BD 3.900

14 Vzor Žádosti

15

16 Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěšných projektů Vladimír Baginský Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava 1 Tel: +420 597 822 535, E-mail: info@keamsk.cz, Web: www.keamsk.czinfo@keamsk.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro Svaz obcí a měst Ostrava, 9.dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google