Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."— Transkript prezentace:

1 Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.

2 Zatím financován z výnosů z prodeje emisních povolenek 1 emisní povolenka = 1 t CO 2 Systém obchodu s povolenkami zavedla Evropská unie v roce Tehdy se mezi členské země rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí, po jejichž překročení se musí kupovat povolenky. Ekonomická krize však snížila produkci, a tím i emise, takže povolenek je na trhu nadbytek a ceny padají. Emisní povolenky se nejdráže prodávaly za více než 28 eur, nejlevněji k dostání byly pod třemi eury.

3

4 Program Zelená úsporám (2009 – 2011) - vyhodnocení Zaevidováno žádostí, uspokojeno cca žadatelů. Vyplaceno 20,5 mld. Kč (při průměrné podpoře 59,5 % investičních nákladů to představuje celkové investice 34,5 mld. Kč). Environmentální přínosy Programu byly tun CO 2. Předpokládá se, že program Zelená úsporám pomohl vytvořit nebo zachovat 20 tisíc pracovních míst. Dle propočtů NERV (Národní Ekonomická Rada Vlády) představuje jedna investovaná miliarda korun přibližně pracovních míst. V přímé návaznosti na provedené investice dochází k úsporám finančních prostředků za energie. Když stát vynaloží 1 milión Kč na energeticky úsporná opatření, lze očekávat kladný dopad na HDP ve výši 2,13 až 3,59 miliónu korun. A to díky vysokému multiplikačnímu faktoru a také tzv. finanční páce – tedy podílu soukromého kapitálu (spolufinancování občanů), který se nabalí na každou korunu státní investice.

5 Nová zelená úsporám 2014 V první výzvě se rozděluje 1,9 mld. Kč Příjem žádostí o příspěvek končí 31. října. Téměř polovinu z celkové částky 1,9 miliard se zřejmě nepodaří vyčerpat? Mezi lety 2013 a 2020 by mohlo být na program úspor energií uvolněno 30 ??? miliard korun. Program připraven pro Rodinné domy, bytové domy a veřejné budovy Zatím „otevřeny“ pouze Rodinné domy

6 První výzva dotačního programu Nová zelená úsporám 2014 je rozdělena do tří základních oblastí (A, B, C) A – Snížení energetické náročnosti u stávajících rodinných domů výměna okenních a dveřních výplní, zateplení fasády, zateplení střešního pláště, podlahy nebo stropu nad nejvyšším vytápěným poschodím. Důraz je kladen na komplexní opatření, takže dotaci nelze například získat pouze na výměnu oken. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A příspěvek ,- Kč Míra podpory z celkových způsobilých výdajů 35 – 55 % B - Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Dotační příspěvek lze získat na novostavby rodinných domů jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění je nižší než 20 kW/m².rok. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B příspěvek ,- Kč Míra podpory – Kč

7 C.1 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje při současné realizaci opatření z oblasti podpory A. Míra podpory – Kč, max 75% Oblast, kterou povinně bude muset čerpat žadatel oblasti A, pokud má za hlavní zdroj vytápění neekologický zdroj tepla. C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje bez současné realizaci opatření z oblasti podpory A. Míra podpory – Kč Dotační podoblast je určena všem, kteří nemohou investovat do komplexního zateplení rodinného domu, ale chtěli by vyměnit svůj starý neekologický zdroj vytápění a tím přispět k ochraně životního prostředí. C.3 – Instalace termických solárních systémů. Míra podpory – Kč max 40% Podpora instalace solárních termických systémů na přípravu TUV nebo TUV a přitápění do dokončených i nově stavěných domů. V případě kombinace s opatřeními oblasti A je možné získat kombinační bonus ve výši ,- Kč C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Výše podpory je ,- Kč na jeden rodinný dům a je omezena částkou maximálně 75% způsobilých výdajů. Žádat lze pouze současně s oblastí podpory A. C.5 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2 Maximální výše podpory činní 5 000,- Kč.

8 1. zadání individuálního projektu Viz Zadání 1. Výpočet pomocí V prvním kroku si dle obrázku vyberete budovu tvarově podobnou Vašemu projektu. V následujících krocích doplníte rozměry, parametry původního stavu a navrhnete rekonstrukci. Po vyhodnocení dostanete informaci o možné oblasti podpory a výši dotace.

9 Výše podpory podle m2 zateplené plochy

10

11 Tabulka pro interpretaci výsledků


Stáhnout ppt "Program Nová zelená úsporám Program MŽP administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v."

Podobné prezentace


Reklamy Google