Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OTAZNÍKY SUPERVIZORA OSPOD A KOMENTÁŘE PRÁVNIČKY LIGY LIDSKÝCH PRÁV MGR. MARTIN BUŠINA MGR. ANNA HOFSCHNEIDEROVÁ “Existuje skutečně výkon státní správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OTAZNÍKY SUPERVIZORA OSPOD A KOMENTÁŘE PRÁVNIČKY LIGY LIDSKÝCH PRÁV MGR. MARTIN BUŠINA MGR. ANNA HOFSCHNEIDEROVÁ “Existuje skutečně výkon státní správy."— Transkript prezentace:

1 OTAZNÍKY SUPERVIZORA OSPOD A KOMENTÁŘE PRÁVNIČKY LIGY LIDSKÝCH PRÁV MGR. MARTIN BUŠINA MGR. ANNA HOFSCHNEIDEROVÁ “Existuje skutečně výkon státní správy v oblasti SPOD, kdy tajemník úřadu plní svou jedinou povinnost, kterou je vytvoření těch nejlepších podmínek pro její hladký chod, aby se tzv. “zájem dítěte” nestal jen vyprázdněným pojmem?” “A je při této své činnosti podporován starostou či primátorem, který zcela jasně rozumí své zákonné povinnosti zřídit, podporovat a kontrolovat fungující komisi SPOD, která proaktivně koordinuje veškerou činnost SPOD na celém území ORP?”

2 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské… Následující výčet nemá metodologický charakter: 1.Často záleží na vedoucím odboru (kam spadá OSPOD) a tajemníkovi úřadu, na tom jak rozumí svým povinnostem vedoucího úředníka státní správy, které pro něho vyplývají z legislativy. Podle toho pak buď podporují nebo nepodporují současné změny v oblasti výkonu SPOD.  máme zkušennost, že často ve velmi omezené míře nebo vůbec (někteří vedoucí odboru často “fandí” druhé skupině sociálních pracovníků, kteří mají na starost tzv. sociální práci na obci, nebo prostě problematice SPOD nerozumí nebo nemají čas – jsou zároveň vedoucími odboru školství, zdravotnictví někde dokonce cestovního ruchu ). Takže výkon přenesené působnosti je v mnoha případech omezen už v samotné osobě/roli vedoucího odboru (nešťastná kombinace výkonu státní správy a samosprávy, mnohdy významná závislost vedoucíh odborů na politicích obce…dál nemusím pokračovat…)

3 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské… Některé dopady této situace:  na pracovníky OSPOD je na většině úřadů nahlíženo jako na ostatní úředníky a jsou s nimi srovnáváni, tendence, aby se “zařadili” do stejné brázdy…  na některých úřadech například platí “zákaz” mít barevně vymalovanou kancelář, i když jsou zaměstnanci OSPOD ochotni si za barvu připlatit ze svého, aby se u nich děti a rodiče cítili příjemně, není to možné, směrnice platí pro celý úřad…  komplikovaný přístup k dotaci na výkon SPOD, často ji má na starost další odbor (např. finanční) a tajemník, nepochopení principu dotace, pokud vedoucí OSPOD nebo odboru nemá dobrou pozici a “ostré lokty”…tak…prostě nic… (cca 40% úřadů nikdy nevyužilo možnosti přečerpání dotace na výkon SPOD)  jsou úřady, kde OSPOD nemohla využít už dvou výzev MPSV, protože to tajemník nebo rada města zamítla (paradoxně ve městě, kde jsou vyloučené lokality)…na co taky, že?

4 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské…  komplikovaný přístup k vozovému parku (některé úřady ani nedodržují 3 měsíční lhůtu návštěv dětí v zařízeních, z různých důvodů…)  pracovníci OSPOD nejsou podporováni v dalším vzdělávání (některé úřady doporučují jen e-learning, musíme přece šetřit…)  na některých OSPOD dodnes neběží supervize (bohužel nemáme statistiku)  práce s pěstouny na některých ospodech je formální a nekvalitní, například: jeden/jedna vedoucí odboru řekl, že pěstounům, se kterými mají uzavřeny dohody, uspořádají co nejlevnější semináře bez ohledu na jejich kvalitu – co nejméně peněz a co nejméně práce, nebo dohody uzavřeny nemají a přihlížejí dobrodruhům, kteří v provázení a vzdělávání pěstounů objevili dobrý byznys

5 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské…  komise SPOD, jediná komise v přenesené působnosti, jaká je realita jejich fungování, jaká je vymahatelnost…?  realizace novely bez jasné podpory, ne všude se skutečně komunitně plánuje, OSPOD jsou odkázány na subjekty, které musí bojovat každý rok o přežití, někdy jsou služby nekvalitní, ale ředitel je zastupitel, takže…kdo si troufne něco změnit atd…

6 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské…  Nemožnost objednávat terapeutické služby pro potřebné děti – ke krizovým/terapeutickým službám se dostanou pouze děti spadající klientsky pod nějakou neziskovou organizaci, která dostala grant na jejich podporu. V mnohých regionech však takové organizace nejsou nebo na takovou službu není vypsána žádná grantová výzva. Ospody pak nemohou děti nikam odeslat. Pokud by chtěly z vlastních prostředků objednat několik terapeutických sezení s nejbližším a kvalitním psychologem, psychoterapeutem nebo dětským psychiatrem pro konkrétní dítě, musí tato žádost projít schvalovacím procesem na úřadě (i jedna jediná konzultace). Pořád jsou však vybírány služby co nejlevnější, nejlépe zdarma (jinak to tajemník/veducí odboru neschválí) a kritériem výběru bohužel není kvalita.

7 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské  dodnes neexistuje jednotný kompetenční model pracovníka OSPOD, neexistuje a nebude existovat jednotný standard pro jejich výběr a další rozvoj, protože o detailech každého standardu si rozhodne každý OSPOD sám, zrovna tento standard mohl být pečlivě vypracován MPSV a mohl být závazný pro všechny…(existují jen požadavky na vzdělání a většina dnešních absolventů VŠ nemusí už ani složit ZOZ, která by měla být samozřejmě rozšířena o dovednosti např. z oblasti sociální diagnostiky a sociální terapie…(už dnes existuje veliký rozdíl v kvalitě mezi jednotlivými OSPODY)  opravdu zajistí standardy stejný standard v celé ČR?

8 Co často slýchávají uši supervizní a lektorské… “Case manager” je jen jeden z posledních vtipů v tomto nedokonalém výčtu a ukázkou jisté míry neuctivosti směrem ke všem pracovníkům OSPOD…

9 Chceme to změnit? Pokud ano, známe cestu? ………………………………

10  Žaloba na stát ze strany rodičů, opatrovníků nebo poručníků (OSPOD), pomohlo by to?  Prodloužená auditorsko/supervizní ruka MPSV a MV (vysoce expertní činnost) v každém kraji, metodicky, kontrolní a supervizní činnost (standardizovaná, směrem ke kraji i k obci)  Samostatná existence OSPOD, podobně jako PMS (každý OSPOD bude mít svého právníka, svého psychologa a psychoterapeuta, na úrovni “atestace”)  Vytvoření “Asociace pracovníků SPOD”

11 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OTAZNÍKY SUPERVIZORA OSPOD A KOMENTÁŘE PRÁVNIČKY LIGY LIDSKÝCH PRÁV MGR. MARTIN BUŠINA MGR. ANNA HOFSCHNEIDEROVÁ “Existuje skutečně výkon státní správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google