Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.3.2015 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.3.2015 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Městské dopravní plánování

2 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Obsah Pojmenování problému Dopravní politika měst ČR SUMP – Plán udržitelné městské mobility Příklad z Freiburgu

3 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Výsledky komunálních voleb 2014 v Praze v v v

4 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Pojmenování problému Zdroj: Brněnský deník, , web České televize,

5 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Pojmenování problému Zdroj: Cesty dětí do školwww.mmhk.cz Cesty dětí do škol, 2003 – 2013, Hradec Králové

6 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj dopravně plánovacích přístupů v ČR historické sektorové plánování neudržitelnými dopravními generely, prognózování nárůstu dopravy koeficienty Zdroj: ŘSD ČR na základě výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005

7 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj dopravně plánovacích přístupů v ČR ÚP a jeho vytváření podmínek pro dopravu (příklad HK) „Rostoucí intenzity silničního provozu, vyčerpaná kapacita stávající sítě silnic a místních komunikací, stávající dopravní závady a navržená koncepce rozvoje města vyžadují odpovídající rozvoj komunikačního systému města.“ „Potřeba parkovacích a odstavných ploch narůstá úměrně se zvyšujícím se počtem automobilů (stupněm motorizace/automobilizace) a častějším pravidelným využíváním IAD.“ Zdroj:

8 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Dopravní politika měst ČR - co ukázaly EU projekty v našich městech? QUEST první kontakt vybraných měst s dopravní udržitelností prvek anonymního sebehodnocení, otevřené diskuze, grafy Zdroj: project.eu/files/upload/files/Hradec%20Kralove%20QUEST%20REPORT%20&%20AP.pdf

9 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Dopravní politika měst ČR - co ukázaly EU projekty v našich městech? Je si město vědomo problémů s dopravou? Má město vizi? Je promítána do strategických materiálů i konkrétních dopravních projektů? Jak správně komunikovat s veřejností? Jak získat podporu pro dopravní záměry města?

10 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj dopravně plánovacích přístupů v ČR Souhrn: Pasívní přístup Ignorování principů dopravní indukce Izolované plánování Chybí monitorování dopadů Nedostatečné zapojování stakeholderů Nedostatečné využívání principů Managementu mobility (řízení poptávky po dopravě) Zdroj: https://twitter.com/Bre ntToderian/status/

11 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj dopravně plánovacích přístupů v ČR Zdroj: Rupprecht Consult

12 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj dopravně plánovacích přístupů v ČR Zdroj: Ahrens 2013

13 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Plán udržitelné městské mobility Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP Jednoduchá definice: „plánování pro lidi“ (vize 20 let: jak bude naše město vypadat? – bude bezpečné pro dospělé i pro děti, s dostatkem místa a zeleně pro odpočinek, jízdu na kole apod., s čistým ovzduším…)

14 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Plán udržitelné městské mobility SUMP pracuje s následujícími otázkami: Čeho chceme docílit? (vize) Jaký je nejlepší způsob jejich dosažení? Co máme k dispozici? Je nutná nová infrastruktura? Jaké know-how potřebujeme? Koho zapojíme? (veřejnost, odborníci) Jak změříme dopad? (indikátory)

15 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady SUMP ve strategických dokumentech ČR a v legislativě legislativní otazníky nad SUMP legislativní zařazení SUMP dnes (Územní studie?) SUMP povinnost? strategie MD (budoucí legislativní pozice SUMP) vztah a hierarchie vůči ÚP Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) § 18 Cíle územního plánování: „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území„ ?

16 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Freiburg 220,000 obyvatel, 155 km2 Město se propaguje jako zelené město nejen v dopravě, ale i energetice, odpadovém hosp. územní politice. Získalo mnoho environmentálních ocenění

17 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Vývoj Obnova města po válce v původním formátu Rozšíření ulic akorát tak, aby mohla být vložena tramvajová trať první integrovaný plán s prvky dopravního managementu

18 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Dopravní plán Zlepšení mobility za současného snížení dopravy a zkvalitnění životního prostředí Aktualizace každých 10 let Smyslem je předcházení vzniku dopravy a prioritizace cyklo + pěší + MHD

19 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Doprava - principy Předejití vzniku dopravy – město krátkých cest, úloha ÚP Kompaktní město se silným centrem, kde jsou všechny cíle v docházkové vzdálenosti 1973 – přeměna centra na pěší zónu

20 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Veřejná doprava 30 km tram, 168 km bus, návaznost na regionální železnici 70% obyvatel žije do 500 m od zastávky tram 7,5 min interval tram ve špičce důraz na levnou MHD – dnes 47€/měsíc

21 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Veřejná doprava RegioCard umožňuje libovolné cestování v regionu (2,900 km tratí, 17 různých dopravců), o víkendu pro 2 osoby První rok po představení nárůst počtu cest VD v regionu o 26,000, poklesl počet cest autem o 29,000 Každá vstupenka na koncert, sport. akci, veletrh nebo konferenci obsahuje jízdenku na VD

22 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Cyklistická doprava 400km cyklistických cest, vč. zklidněných zón, stezek, pruhů apod.) 9,000 park míst na kola, vč. bike and ride Cyklomapy zdarma a poskytování souvisících informací

23 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Výsledky

24 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Podpůrné aktivity Dopravní zklidňování – většina obslužných komunikací v režimu 30km/h V některých ulicích nesmí jet vozidla rychleji než je rychlost chůze (ulice pro děti) Management parkování Vyžadovaná čekací doba na přechodech pro chodce je max. 30 s

25 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Management parkování Parkovací domy na hranici bytných čtvrtí a hlavních stanicích VD čtvrť Vauban – život bez aut 5,000 obyv. parkování pouze mimo obytné bloky 18,000 € za park. místo 250 vozidel na 1000 obyv. (celý Freiburg 423, Německo 500)

26 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Car sharing 140 vozidel Registrovaní členové obdrží roční kupon na MHD zdarma a 50% slevu na cestování vlakem v rámci celého Německa

27 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Dopravní plán 2020 Vydaný 2008 Zvážení mnoha scénářů a nákladů na jejich realizaci Výstup: – 4 opatření pro pěší – 13 pro cyklo – 12 pro MHD – 7 pro regionální HD – 19 pro motorová vozidla Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady

28 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Souvisící plány a koncepty Územní plán Závazek k omezení rozmělňování města – O 30 hektarů méně ploch určených k zástavbě, než předchozí plán Koncept otevřených prostor Koncept městského klimatu Zapojování veřejnosti Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady

29 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Souhrn Život bez aut je ve Freiburgu celkem snadný díky mnoha alternativám nárůst cest autem o 1,3%, zatímco došlo k celkovému nárůstu všech cest o 30% Od VD – nárůst o 53%, počet cest na kole nárůst o 96% Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady

30 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Děkuji za pozornost! Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. CDV, v.v.i.


Stáhnout ppt "19.3.2015 Exkurze Tvorba generelu udržitelné dopravy, Ústí nad LabemZbyněk Sperat, CDV Městské dopravní plánování - příklady Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google