Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ červen 2011."— Transkript prezentace:

1 Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ červen 2011

2 Společné řešení MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

3 Memorandum o spolupráci MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

4 Hlavní cíle Podpořit procesy sociální a zdravotní reformy Zvýšit efektivitu veřejně financovaných služeb Podpořit koordinaci mezi jednotlivými resorty Optimalizovat počty lůžek zdravotní a sociální péče na potřeby krajů a celé ČR Zajistit v rámci objemu dnes vynakládaných veřejných prostředků dostupnou a kvalitní sociální a zdravotní péči Navrhnout dlouhodobě udržitelný způsob financování sociální a zdravotní péče MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

5 Specifické cíle Optimalizovat systém zdravotní a sociální péče v České republice jako: – Efektivní – Spravedlivý – Dostupný – Financovatelný z e stávajících zdrojů MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

6 Specifické cíle Sjednotit a koordinovat aktivity resortů a krajů tak, aby nebyly upřednostňovány zájmy žádného ze zúčastněných subjektů na úkor jiných Najít řešení koncepční a dlouhodobé Uvést do souladu strategické dokumenty komunitního plánování vznikající na různých úrovních MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

7 Specifické cíle Přispět k rozvoji efektivnějších forem péče z hlediska financování systému v péči o klienty – Domácí péče – Ambulatní péče – Stacionáře Podpořit změny ve financování zdravotní a sociální péče MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

8 Další potenciální partneři Zřizovatelé zdravotnických a sociálních zařízení (Kraje, obce, soukromé subjekty) Zdravotní pojišťovny Komory a profesní sdružení Odbory Svazy a unie poskytovatelů péče MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

9 Související koncepční změny Zákon o dlouhodobé péči Zákon o koordinované rehabilitaci Změny v systému výplat sociálních dávek Přechod financování zdravotnických zařízení dle klasifikačního systému DRG (Diagnosis Related Group) Zákon o zdravotnických službách MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

10 Formální rámec Společný projekt MPSV a MZČR Strategický projekt v prioritě 4 OP LZZ v rámci Smart administration Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Doba realizace 06.2011 až 12.2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

11 Předpokládané aktivity projektu definice a popis služeb v síti zdravotních a sociálních služeb popis jednotlivých prvků sítě zdravotních a sociálních služeb včetně jejich parametrů sběr a analýza dat o jednotlivých službách a prvcích sítě vytvoření trvale aktuálních registrů dat o síti zdravotních a sociálních služeb sběr a analýza informací a dat z porovnatelných zemí návrh koncepce řešení optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb definice cílových hodnot parametrů pro jednotlivé služby a prvky v síti pilotní ověření navržených řešení ověření finančního modelu a kalkulace úspor tvorba vzorové metodiky generelů sítě zdravotních a sociálních služeb identifikace žádoucích změn předpisů, metodik, vyhlášek, příp. zákonů návrh nástrojů realizace generelů a regulace sítě zdravotních a sociálních služeb poradenská a metodická podpora při tvorbě generelů MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

12 Organizace a řízení projektu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Ředitel projektu Organizační tým Externí podpora Řídící výbor Pracovní týmy Expertní skupinaDiskusní fóra, odborné konference

13 Řídící výbor Bc. Vladimír Šiška, MBA I. náměstek ministra práce a sociálních věcí MUDr. Vladimír Pavelka I. náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Válková Monika odborný garant sociální problematiky MUDr. Zdeněk Hejduk odborný garant zdravotní problematiky Ing. Michael Viereckl ředitel projektu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

14 Expertní skupina Mgr. Válková Monika poradce ministra, člen řídícího výboru projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb, Doc.MUDr Holmerová Iva, Ph.D. ředitelka Gerontologického centra, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, České alzheimerovské společnosti, členka výboru Alzheimer Europe, PhDr Kadlec Jindřich předseda Asociace pečovatelských služeb Ing. Horecký Jiří, BA (Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb PhDr. Hejná Běla člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Mgr. Jahodová Iva ředitelka zařízení sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

15 Expertní skupina MUDr. Hejduk Zdeněk tajemník 1. náměstka ministra, člen řídícího výboru projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb MUDr. Vepřek Pavel poradce ministra MUDr. Běhounek Jiří hejtman, místopředseda Rady AKČR, předseda zdravotní komise AKČR MUDr. Frňka Pavel předseda zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Břeňková Ivana místopředsedkyně OS zdravotní a sociální péče, vedoucí Pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví MUDr. Engel Martin předseda LOK-SLČ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

16 Pracovní skupiny Návrh témat pracovních skupin: – Analytická skupina – Lůžková, ambulantní a terénní péče – Financování – Komunitní plánování, kraje, obce MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

17 Harmonogram Příprava projektu 04.2011 - 06.2011 Realizace projektu06.2011 - 12.2013 12.2011výstupy expertních skupin, pilotní ověření 06.2012návrhy generelů zdravotních a sociálních služeb 12.2012strategie realizace generelů v krajích 12.2013nastavení sítě služeb dle schválených generelů MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

18 Témata do projektu Domácí péče - pečovatelská služba Zdravotně sociální lůžka Revizní lékaři - posudková služba Zdravotní a nemocenské pojištění Propustnost sítě Regulace a ochrana klientů Multifunkčnost velkých areálů... MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ


Stáhnout ppt "Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google