Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E.H.GOMBRICH (Sir Ernst Hans Joseph Gombrich) Bc. Barbora Sedláčková, 2011/12 Historie a teorie galerijní pedagogiky GP3MP_HTGP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E.H.GOMBRICH (Sir Ernst Hans Joseph Gombrich) Bc. Barbora Sedláčková, 2011/12 Historie a teorie galerijní pedagogiky GP3MP_HTGP."— Transkript prezentace:

1 E.H.GOMBRICH (Sir Ernst Hans Joseph Gombrich) Bc. Barbora Sedláčková, 2011/12 Historie a teorie galerijní pedagogiky GP3MP_HTGP

2 Biografie 1909 Vídeň - 2001 Londýn židovský původ (rodina s bohatými kontakty s vídeňským intelektuálním a uměleckým světem) studium humanistického gymnázia Tereziánské akademie ve Vídni 1928-1933 studium Dějin umění a klasické archeologie na Vídeňské univerzitě (žák poslední generace představitelů první vídeňské školy, jeho diplomová práce vyšla tiskem a znamenala přínos pro definování manýristické architektury)

3 Biografie 1936 emigrace do Londýna badatelská práce ve Warburgově institutu v Londýně za 2. světové války práce ve zpravodajské odposlechové službě BBC (na základě odposlechu na konci války sdělil W. Churchillovi, že Hitler zemřel) [1] po válce návrat do Warburgova institutu 1959-1976 ředitelem a profesorem dějin klasických tradic Warburgova institutu

4 Biografie 1960 zvolen členem British Academy působil jako hostující profesor na řadě univerzit (Oxford, Cambridge, Londýnská univerzita, Harvard), přednášel na Cornellově a Washingtonově univerzitě v USA

5 Vyznamenání a ocenění 1972 povýšení do rytířského stavu 1975 propůjčen Čestný kříž za vědu a umění 1. třídy (od rakouského prezidenta) 1975 Cena Erasma Rotterdamského 1977 členem řádu Pour le Brite 1984 rakouské vyznamenání za vědu a umění 1976 Hegelova cena města Stuttgartu

6 Publikace 1935 Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře (A Little History of the World) 1950 Příběh umění (The Story of Art) 1960 Umění a iluze (Art and Illusion) 1963 Meditace o koníčku (Meditations on a Hobbyhorse)

7 Publikace 1966 Studie o umění renesance (Studies in the Art of the Renaissance) 1. Norma forma (Norm and Form ) 2. Symbolika zobrazování (Symbolic Images) 3. Dědictví Apellésovo (The Heritage of Appelles) 4. Nový pohled na staré mistry (New Light on Old Masters) 1970 Aby Warburg

8 Publikace 1979 Smysl pro řád (The Sense of Order) 1979 Ideály a idoly (Ideals and Idols) 1982 Zobrazení a oko (The Image and the Eye) 1984 (Tributes. Interpreters of our Cultural Tradition) 1987 Úvahy o dějinách umění (Reflections on the History of Art) 1991 Témata naší doby (Topics of Our Time)

9 Publikace 1999 (The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication ) 2002 Upřednostňování primitivního. Kapitoly z dějin západního vkusu a umění. (The Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western taste and Art.)

10 Publikace téměř všechny knihy kromě biografie Aby Warburga, Příběhu umění a několika málo jeho raných prací vznikly z upravených přednášek a článků (Příčinou bylo časové vytížení prací ve Warburgově institutu. Stál v jeho čele a nemohl tedy pracovat dlouhodobě na velké knize nebo na dlouho odjet bádat v archivech)

11 Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře (A Little History of the World) vývoj lidstva od dob jeskynního člověka až do 1. světové války. (později připojil kapitolu o nejdůležitějších událostech 20. století, 2.světové válce a zániku komunismu) okamžitý úspěch zajímavé okolnosti vzniku knihy (Ve 26 letech přijal nabídku přeložit z angličtiny dějiny světa pro děti, shledal je však špatnými a nabídl nakladateli, že je přeloží sám. Na sepsání knihy měl pouhých šest týdnů)

12 Příběh umění (The Story of Art) poprvé vydána roku 1950 (v roce 1966 rozšířena o dodatečnou kapitolu věnovanou modernímu umění) velký úspěch ve světě i u nás (přeložena do více než 30 jazyků, prodáno přes 6 000 000 výtisků) znamenala zlom v jeho kariéře (zájem řady univerzit o jeho přednášky) poutavě napsána srozumitelný text

13 Příběh umění (The Story of Art) pohled na umění a umělce v průřezu dějin snaha vysvětlit postupný růst zobrazovacích dovedností, které přibližují umění viditelnému světu (dějiny umění pojímá jako postupné nabývání stále větší přesnosti při zachycování viditelného) snaha zhodnotit každou dobu z hlediska jejích vlastních kritérií

14 Umění a iluze (Art and Illusion) rozvádí některé myšlenky, které Příběh umění letmo nastínil studie o psychologii obrazového znázornění zaznamenala úspěch v odborných kruzích (u historiků umění i některých psychologů) Smysl pro řád (The Sense of Order) práce o psychologii dekorativního umění

15 Upřednostňování primitivního (The Preference for the Primitive) vyšla posmrtně v roce 2002 soubor studií věnovaných primitivismu a jeho upřednostňování v umění v určitých dějinných obdobích (Tento jev sleduje od dob antiky k radikálnímu primitivismu moderní doby a zároveň se pokouší poskytnout jeho psychologické vysvětlení)

16 Publikace přeložené do češtiny Příběh umění, Umění a iluze, Stručné dějiny lidstva (také část práce Meditace o koníčku vydaná jako skripta FFUK) omezený počet překladů do češtiny (Příčinou jsou tvrdé vydavatelské podmínky stanovené jeho domovským vydavatelstvím Phaidon Press při poskytování autorských práv)

17 Charakteristika nejvýraznější představitel evropských dějin umění 20. století schopnost vyložit své myšlenky jednoduše, srozumitelně, přesto velmi zasvěceně na základě hlubokých odborných znalostí (Toto dokládá v předmluvě Příběhu umění, kde píše: „Poctivě jsem se snažil vyhnout všem těmto úskalím a hovořit srozumitelně, zřetelně a jasně, i když podstupuji riziko, že takový způsob může vyznít neformálně a neodborně. Avšak na druhou stranu jsem se nevyhýbal složitým myšlenkám, doufám proto, že žádný čtenář nepřičte mé rozhodnutí vystačit jen s minimem obvyklých uměnovědných pojmů tomu, že bych se na něj chtěl dívat spatra.“ ²)

18 Charakteristika snaha naučit čtenáře obrazy pozorně vnímat a dějinám umění skutečně porozumět texty a knihy se širokým záběrem a přesahy do mnoha oborů, aplikuje poznatky svých přátel a kolegů z jiných oborů (psychologie, etologie)

19 Charakteristika zájem o otázky spojené se vznikem a interpretací uměleckého díla zájem o podíl diváka - především vztah vědění a vidění ( František Mikš ve své knize píše: „Domníval se, že výtvarné zobrazení není věrným dokumentem zrakové zkušenosti, umělec nekopíruje jen viditelnou realitu, ale jedná se o psychologický proces, při kterém umělec koriguje své vizuální vnímání podle relativního modelu, který odkazuje na znalosti. Podobně probíhá vnímání i u diváka, protože jeho schopnost vnímat umělecké dílo, je závislá na minulých zkušenostech a vizuálních zážitcích.“ ¹)

20 Zásady snaha používat co nejméně odborných výrazů tak, aby tomu porozumělo i dítě (Jeho zásadou při psaní i v životě bylo, že opravdová hodnota spočívá v jednoduchosti) nerozebírat díla, která je nemožné ukázat nezařadit nic, co by bylo pouze zajímavé jako doklad vkusu nebo módy

21 Zásady snaha být při výběru děl do knihy „objektivní“, neřídit se příliš osobní preferencí (Tyto své zásady popsal Gombrich v předmluvě Příběhu umění. Patrné jsou však i z jeho dalších knih. Gombrich píše: „Kromě rozhodnutí omezit počet technických pojmů jsem se při psaní snažil dodržovat několik specifických pravidel, která jsem si sám uložil, čímž jsem si coby autor poněkud zkomplikoval život, snad jsem tím však ulehčil život čtenáři. První pravidlo spočívá v tom, že nebudu psát o dílech, jejichž reprodukce nemohu ukázat, nechtěl jsem, aby text zdegeneroval v seznamu jmen, která znamenají jen málo nebo nebo vůbec nic pro ty, kteří díla, jež mám na mysli, neznají, a jež by byla zbytečná pro ty, kteří je znají.... Přivedlo mě to pak k druhému pravidlu, jímž je, že jsem se omezil na skutečná umělecká díla a nezařadil nic, co by bylo pouze zajímavé jako doklad vkusu nebo módy. … Třetí pravidlo vyžaduje trochu sebezapření. Umínil jsem si, že odolám jakémukoli pokušení neotřelého výběru, aby snad má oblíbená díla nezastínila dobře známá veledíla.“ ²)

22 Podnětné myšlenky „Není těžké hovořit o chytře o umění, protože slova, kterých užívají kritici, jsme slyšeli a četli v tolika možných souvislostech, že ztratila veškerou přesnost. Dívat se na obraz nezaujatýma očima a odvážit se vydat na cestu objevů je mnohem těžší, ale také mnohem vděčnější úkol. Člověk nemůže říct nikdy předem, co si z takové výpravy odnese.“ ² E.H. Gombrich

23 Konkrétní přínos oboru popularizace umění mezi širokou veřejností (především publikací Příběh umění, která je jednou z nejvlivnějších knih, jaká kdy byla o umění napsána) u mnohých probudil zájem o oblast umění

24 Zdroje Bibliografie 1MIKŠ, František. Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. ISBN 978-80-7364-045-3 2 GOMBRICH, E.H. Příběh umění. Praha: Mladá fronta, 1998. ISBN 80-207-0416-7 Internetové zdroje www.gombrich.co.uk www.cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich


Stáhnout ppt "E.H.GOMBRICH (Sir Ernst Hans Joseph Gombrich) Bc. Barbora Sedláčková, 2011/12 Historie a teorie galerijní pedagogiky GP3MP_HTGP."

Podobné prezentace


Reklamy Google