Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam organizace INSEA pro další vzdělávání v oboru výtvarná výchova Umělecké vzdělávání a role kulturních instituci Praha ● 22. – 23. 9. 2011 Doc. Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam organizace INSEA pro další vzdělávání v oboru výtvarná výchova Umělecké vzdělávání a role kulturních instituci Praha ● 22. – 23. 9. 2011 Doc. Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 Význam organizace INSEA pro další vzdělávání v oboru výtvarná výchova Umělecké vzdělávání a role kulturních instituci Praha ● 22. – 23. 9. 2011 Doc. Jaroslav Vančát Ph.D., předseda české sekce INSEA insea@eduart.cz

2 International Society for Education through Art založena 1963 v rámci UNESCO sloučením FEA (zal. 1903) a pařížské INSEA (zal. 1954) „Tvořivost v umění je základní potřebou, která je společná všem lidem a umění je jednou z nejvyšších forem vyjádření a komunikace.“ „Výchova uměním je přirozený prostředek učení na všech stupních vývoje osobnosti, který podporuje intelektuální, emocionální a sociální vývoj lidských bytostí ve společnosti.“

3 Československý komitét INSEA založen 1967 jako odezva úspěšného celosvětového kongresu INSEA v Praze 1966 referát na otevření kongresu Jan Patočka Krize racionálních věd a úloha umění - váha umění jako protikladu manipulativní, objektivizované odosobněné vědy

4 1992 založena Česká sekce INSEA v přímém kontaktu na Evropskou radu, s účastí na jejích akcích usilujeme o pořádání evropského kongresu INSEA v roce 2015 členy jsou především vysokoškolští výtvarní pedagogové, doktorandi, učitelé a studenti, kteří mají snahu přímo sledovat progresivní proudy světové výtvarné pedagogiky a aktivně se na podílet na jejím výzkumu a rozvoji pořádání symposií, kolokvií a diskusí k naléhavým otázkám, vydávání publikací, zprostředkování kontaktů udržování teoretické kontinutiy oboru

5 Od roku 1989 uspořádala Česká sekce INSEA následující symposia s mezinárodní účastí: Hradec Králové 1991, Výtvarná výchova v nové situaci Ústí nad Labem 1992, Filozofické aspekty výtvarné výchovy Ostrava 1993, Múzická kreativita jako cesta k obnově duše Plzeň 1994, Učitel výtvarné výchovy – umělec a pedagog Praha 1995, Uvidět 4. rozměr. Výtvarná výchova pro třetí tisíciletí Žďár nad Sázavou 1996, Emocionalita a racionalita ve výtvarné výchově České Budějovice 1997, Horizonty vzdělávání učitele výtvarné výchovy Ústí nad Labem 1998, Ke kořenům oduševnělého tvaru Praha 2000, Média a obraznost Olomouc 2002, Výtvarná výchova a mody její komunikace Plzeň 2004, Rámcový vzdělávací program ve výtvarné výchově Praha 2006, Péče o obraznost / sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově Brno 2008, Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Hradec Králové 2010, Vizuální gramotnost

6 Současné světové trendy ve výtvarné výchově, přesahující její oblast k obecnějšímu uplatnění: sémiotické pojetí výtvarné výchovy, odvozené ze sémiotického pojetí výtvarného umění a klíčové funkce znaků v lidském sociálním založení obecně klíčová slova: obrazový (vizuální) znak, vizuální vnímání, obrazivost, vizuální komunikace, interpretace

7 Interakční strukturní model vizuálního vnímání

8

9 Sémiotický model ve strukturním modelu vizuálního vnímání

10 Postavení obrazivosti jako jedinečné, bez označení nepřenositelné zkušenosti v struktuře osobnosti

11 Postavení obrazivosti jako jedinečné, bez označení nepřenositelné zkušenosti v struktuře osobnosti

12 Vzdělávací obsah výtvarného oboru ve všeobecném vzdělávání Výtvarný obor svým přesahem takto aspiruje na kompetence v oblasti vizuální gramotnosti, tak také na kompetence porozumění práci se znakem v tvořivým způsobem.

13 Vzdělávací obsah výtvarného oboru ve všeobecném vzdělávání Výtvarný obor svým přesahem takto aspiruje na kompetence v oblasti vizuální gramotnosti, tak také na kompetence porozumění práci se znakem v tvořivým způsobem.

14 Děkuji za pozornost! Doc. Jaroslav Vančát, Ph.D. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vancatja@fhs.cuni.cz


Stáhnout ppt "Význam organizace INSEA pro další vzdělávání v oboru výtvarná výchova Umělecké vzdělávání a role kulturních instituci Praha ● 22. – 23. 9. 2011 Doc. Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google